fot. Starostwo Powiatowe w Zamościu
GAIA

W miniony piątek, 16 października 2020 r. odbył się uroczysty odbiór inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3147L Wólka Orłowska – Kalinówka – Skierbieszów na odcinku granica powiatu zamojskiego – Kalinówka”. Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (etap I) oraz Funduszu Dróg Samorządowych edycja III (etap II).

W spotkaniu uczestniczyli: Pan Michał Mulawa – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pan Stanisław Grześko – Starosta Zamojski, Pan Sławomir Kugiel – Członek Zarządu Powiatu Zamojskiego, Pan Stanisław Sokal – Wójt Gminy Skierbieszów, Pan Waldemar Raczyński – Wójt Gminy Stary Zamość, Pan Piotr Kuter – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu oraz mieszkańcy gminy. Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka skierował list okolicznościowy.

Inwestycja polegała na przebudowie całego odcinka drogi powiatowej nr 3147L o długości ok. 8 km w miejscowościach na terenie Gmin Skierbieszów i Stary Zamość.

Pierwszy odcinek o długości ok. 4,5 km został przebudowany z udziałem środków w ramach PROW 2014-2020, na które dofinansowanie otrzymała Gmina Skierbieszów a Powiat Zamojski był partnerem.

Drugi odcinek o długości ok. 3,5 km otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (edycja III) i został przebudowany przez Powiat Zamojski przy udziale finansowym Gminy Skierbieszów i Gminy Stary Zamość.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 4.794.703,78 zł, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniosło: 62 % inwestycji.

Przebudowana droga powiatowa nr 3147L stanowi ponadlokalne połączenie 3 gmin: Skierbieszów, Stary Zamość (powiat zamojski) i Izbica (powiat krasnostawski).

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SADEX Janusz Sadlik z Kolonii Sitno.

źródło: Powiat Zamojski

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments