GAIA

 Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” ma na celu zapobiegać negatywnym skutkom COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej oraz pomoc w organizacji zdalnego nauczania. Powiat Zamojski przystąpił do realizacji tego projektu.

Uzyskano fundusze w wysokości 369 845, 00 zł współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki w ramach projektu pochodzą ze środków europejskich w kwocie 311 705,37 oraz z współfinansowania krajowego w kwocie 58 139,63 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego środków ochrony indywidualnej i na zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny dla dzieci z pieczy zastępczej. Wsparcie dedykowane dla 45 rodzin zastępczych i 2 placówek opiekuńczo – wychowawczych , w których opiekę i wychowanie znajduje 96 dzieci.

Źródło: powiatzamojski.pl

powiat zamojdki Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”
Źródło:powiatzamojski.pl
- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments