Nauczycielki z Hrubieszowa otrzymały awanse

0
874
fot. UM Hrubieszów
GAIA

26 czerwca 2020 r. Burmistrz Miasta Hrubieszowa wręczyła nauczycielkom Miejskiego Przedszkola Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa  w Hrubieszowie, które zdały egzamin przed komisją egzaminacyjną, akty awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielki złożyły ślubowanie, według następującej roty:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

z dodaniem słów: „Tak mi dopomóż Bóg.”.

źródło: UM Hrubieszów

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments