Pieniądze dla Domów Pomocy Społecznej

0
158
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Domom Pomocy Społecznej zostaną udzielone granty dzięki unijnemu dofinansowaniu. Granty zostaną udzielone za 3 miesiące (od lipca do września).

 

Celem projektu jest łagodzenie oraz zapobieganie negatywnym skutkom pandemii. Projekt realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Całkowita wartość projektu wynosi 23 mln zł, natomiast wsparcie z EFS stanowi 19 mln zł.  Jarosław Stawiarski podpisał umowy z 7 beneficjentami. 

W ramach grantu można było wnioskować o wsparcie w kilku obszarach:
-zakup sprzętu i wyposażenia na doposażenie stanowisk pracy oraz tworzenie izolatek i miejsc do kwarantanny w DPS;

– dodatki do wynagrodzeń dla pracowników niemedycznych, mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami w związku ze sprawowaniem opieki;
– zatrudnienie dodatkowych pracowników w DPS-ach do świadczenia opieki nad mieszkańcami DPS-ów na okres maksymalnie 3 miesięcy;
-przygotowanie tymczasowych miejsc odbywania kwarantanny;
– przygotowanie miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin.

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

dps Pieniądze dla Domów Pomocy Społecznej
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments