Zamość: „Wytrzeźwiałka” do likwidacji. Miasto szuka oszczędności

2
1198
zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych przy ul. Majdan w Zamościu zostanie zlikwidowany. Uchwałę w tej sprawie radni podjęli na czerwcowej sesji. „Wytrzeźwiałka” zostanie zamknięta z końcem listopada 2020 r.

Nad uchwałą w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu zamojscy radni głosowali podczas sesji w dniu 29 czerwca 2020 r.  Za zamknięciem „wytrzeźwiałki” opowiedziało się 17 radnych (Błażewicz Piotr, Ćwik Sławomir, Fugiel Jolanta, Josik Franciszek, Kitka Szczepan, Klimczuk Agnieszka, Kudela Marek, Kupczyk Janusz, Lizut Tadeusz, Małysz Piotr, Matwiejczuk Jan Wojciech, Nowakowski Wiesław, Podgórski Grzegorz, Sowa Krzysztof, Stręciwilk- Gościcka Maria, Wojtak Zdzisław, Zawiślak Monika). 5 radnych (Godzisz Ireneusz, Szpatuśko Andrzej, Walewander Marek, Zagdański Dariusz, Zwolak Rafał) wstrzymało się od głosu. Jeden radny (Pawlik Adam) był nieobecny.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały przygotowanym przez Krzysztofa Rusztyna, dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Zamość, z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jednoznacznie wynika, że prowadzenie izb wytrzeźwień przez organy samorządu terytorialnego ma charakter tylko i wyłącznie fakultatywny (nieobowiązkowy – przyp. red.). Zgodnie z tą ustawą osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy pracy, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób, mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień lub placówki podmiotu leczniczego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu. W razie braku izby wytrzeźwień lub placówki podmiotu leczniczego osoby te, mogą być doprowadzone do jednostki Policji.

Likwidacja Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych ma przynieść Miastu oszczędności. Jednostka pracuje w systemie całodobowym, dysponuje 16 miejscami. Średnio dziennie w ciągu ostatnich lat przebywało w niej około 6 osób. Funkcjonowanie Ośrodka generuje wysokie koszty. W 2015 r. wydatki wyniosły 1 031 123 zł, natomiast w 2019 r. już 1 469 711 zł. Średni koszt pobytu jednej osoby w 2015 r wynosił – 410 zł, natomiast w 2019 r. – 629 zł.

Za pobyt w Ośrodku pobierana jest oczywiście opłata. Jednak wynosi ona 290 zł, a więc nie pokrywa w całości kosztów. Na dodatek ściągalność należności jest bardzo niska. W 2015 r. wynosiła ona 22%, natomiast w 2019 r. już niecałe 19%. W związku tym w ostatnich latach systematycznie rosły koszty budżetu miasta związane z prowadzeniem placówki. W 2015 r. koszt ten wynosił 545 797 zł, natomiast w 2019 r. już 1 048 411 zł (wydatki jednostki pomniejszone o jej dochody i dotacje uzyskane z innych gmin).

-„Trudna sytuacja finansowa samorządów gminnych, wywołana m.in. pandemią COVID – 19 zmusza je do poszukiwania oszczędności, Miasto Zamość szukając oszczędności będzie skupiało się przede wszystkim na realizacji zadań obligatoryjnych. Prowadzenie Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa takim zadaniem nie jest.” – podsumowuje Krzysztof Rusztyn.

Jak zapisano w uchwale – ośrodek zostanie zamknięty z dniem 30 listopada 2020 r.

 

 

- reklama-
2 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Eliza

Utrzymanie jednego 'pacjenta’ kosztowalo miasto 20 tys zl. miesiecznie!!!!

rozbawiony

Zwolak wstrzymał się od głosu? W sumie nie dziwi, to jego elektorat.
Kto na trzeźwo głosowałby na Zwolaka 🙂