Zamość: Poszukiwani kandydaci do prowadzenia rodzinnego domu dziecka

0
1935

Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania rodziny w Zamościu poszukuje kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Kandydaci po pozytywnym przejściu procedury kwalifikacyjnej, jeśli wyrażą taką chęć, będą mogli sprawować pieczę zastępczą/zamieszkać w lokalu udostępnionym przez Miasto.

Warunki stawiane przed kandydatami do prowadzenia rodzinnego domu dziecka (jednej z form rodzinnej pieczy zastępczej) są takie same jak dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe:

✔️ zdolność do ponoszenia odpowiedzialności za dziecko
i zabezpieczenia jego interesów;
✔️pełna władza rodzicielska (+ brak pozbawienia w przeszłości);
✔️jeśli jest, to wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego;
✔️pełna zdolność do czynności prawnych (pełnoletność);
✔️ dobry stan zdrowia somatycznego i psychicznego oraz odpowiednia motywacja;
✔️przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
✔️odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego; właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań; wypoczynku
i organizacji czasu wolnego;
✔️niekaralność.

 

Co obligatoryjnie otrzyma prowadzący rodzinny dom dziecka?

  • świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy – 1052 zł /na dziecko,
  • świadczenie wychowawcze 500 zł/ na dziecko,
  • świadczenie Dobry Start – 300 zł/ na dziecko – jednorazowo,
  • dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 211 zł/ na dziecko
  • wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2 169, 76 zł brutto (dla jednej osoby, z którą podpisana będzie umowa zlecenie),
  • Lokal mieszkalny na terenie miasta,
  • Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinny dom dziecka
  • Pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu
  • Pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowania rodzinnego domu dziecka.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z: Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu, ul. B. Prusa 2, 22- 400 Zamość, telefon: 84 627 07 73, e-mail: [email protected].

 

Poprzedni artykułProgram Dożynek Gminnych w Sitnie
Następny artykułZamość: Ulice gotowe do jazdy
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments