Zamość: Bieg Wokół Twierdzy po raz VII

0
310

15 sierpnia 2020 r. już po raz VII ulicami Zamościa pobiegną uczestnicy Ogólnopolskiego Biegu Wokół Twierdzy Zamość. Celem wydarzenia jest m.in.: przypomnienie idei biegów Wokół „Twierdzy Zamość” oraz uczczenie obchodów Święta Wojska Polskiego i Jubileuszu 440-lecia powstania Miasta Zamość. Impreza odbędzie się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka, Starosty Zamojskiego Pana Stanisława Grześko oraz Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego.

 

Głównymi Organizatorami Biegu są: Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu oraz Klub Sportowy „AGROS” Zamość przy współpracy: Urzędu Miasta Zamość, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Starostwa Powiatowego w Zamościu, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, Zamojskiego Domu Kultury, Okręgowego Kolegium Sędziów LA w Zamościu, UKS Azymut Gmina Zamość, I LO w Zamościu, Fundacji PGE i Sponsorów VII Biegu.

 

Uroczyste otwarcie tegorocznego Biegu nastąpi o godz. 12.15 na Rynku Wielkim w Zamościu. Biegi dla dzieci i młodzieży odbędą się uliczkami zamojskiego Rynku Wielkiego i rozpoczną się o godzinie 12.30. Bieg Główny oraz dla służb mundurowych i nauczycieli rozpocznie się o godzinie 13.30. Start – Rynek Wielki w Zamościu, Meta – Rynek Wielki w Zamościu. Trasa biegu – podłoże asfaltowe, betonowe i szutrowe – dystans 5 000 metrów. Marsz z kijkami nordic walking dla kobiet i mężczyzn wystartuje o godz. godz. 13.40 – dystans 5000 m.

IV. UCZESTNICTWO:
– W biegach startować mogą wszyscy chętni: dzieci i młodzież, zrzeszeni i niezrzeszeni
oraz pracownicy służb mundurowych i nauczyciele.
– W Biegu Głównym startuje do 150 osób – decyduje kolejność zgłoszeń i opłat.
Startują zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat .

V. KATEGORIE I DYSTANSE:
12.30 – Dziewczęta Szkoła Podstawowa rocz. 2011 i młodsze – 300 m
12.35 – Chłopcy Szkoła Podstawowa rocz. 2011 i młodsi – 300 m
12.40 – Dziewczęta Szkoła Podstawowa rocz. 2010-2009 – 300 m
12.45 – Chłopcy Szkoła Podstawowa rocz. 2010-2009 – 300 m
12.50 – Dziewczęta Szkoła Podstawowa rocz. 2008-2007 – 600 m
12.55 – Chłopcy Szkoła Podstawowa rocz. 2008-2007 – 600 m
13.00 – Dziewczęta Szkoła Podstawowa rocz. 2006-2005 – 800 m
13.05 – Chłopcy Szkoła Podstawowa rocz. 2006-2005 – 800 m
13.10 – Dziewczęta rocz. 2004 – 800 m
13.15 – Chłopcy rocz. 2004 – 800 m
13.30 – Bieg Główny Kobiet i Mężczyzn – 5 000 m
13.40 – Marsz z kijkami Nordic Walking – 5 000 m

ZGŁOSZENIA:
Bieg Główny i Marsz z kijkami
1. Zgłoszenia do Biegu Głównego i Marszu z Kijkami przyjmowane będą do dnia 12 sierpnia 2020 roku – opłata startowa – 30 zł przez formularz dostępny na stronie internetowej zapisy.inessport.pl.
2. Opłata startowa wniesiona do kwietnia 2020 roku będzie honorowana w biegu w dniu 15 sierpnia.
3. Organizatorzy w dniu zawodów nie przewidują pobierania opłat startowych i przyjmowania zgłoszeń do zawodów.
4. W Biegu Głównym i Marszu zawodnicy i zawodniczki otrzymają numery startowe oraz pakiety biegu.

Biegi dla dzieci i młodzieży
1. Zgłoszenia do udziału w biegach dla dzieci i młodzieży z podaniem ilości startujących zawodników należy dostarczyć do dnia12 sierpnia 2020 r. do KS „Agros” Zamość, tel./fax. 84 638 66 79, e–mail: [email protected]
Zgłoszenie imienne na listach zbiorowych podpisanych przez Dyrektora Szkoły prosimy dostarczyć do biura biegów dla dzieci (namiot przy mecie biegów) do godziny 10.00.
2. Każdy zawodnik uczestniczący w biegach musi posiadać kartę startową wg poniższego wzoru:

Nazwisko i imię ……………………………………………………..
Rocznik ………………………………………
Szkoła, klub ……………………………………………
Dystans …………………………………………
w/w Kartę Startową (wymiary 10cmx6cm) należy wypełniać drukowanymi literami.

 

ZASADY FINANSOWANIA:
– Koszty organizacyjne Biegu pokrywa Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS w Zamościu oraz KS AGROS Zamość i współorganizatorzy;
– Koszt wpisowego do udziału w Biegu Głównym i Marszu należy uiścić na konto Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 12 sierpnia:
Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS w Zamościu, konto: PEKAO S.A. 13 1240 2005 1111 0000 1764 7977.

KATEGORIE I KLASYFIKACJE W BIEGU GŁÓWNYM:
– Klasyfikacja generalna kobiet.
– Klasyfikacja generalna mężczyzn.
– Klasyfikacje wiekowa kobiet i mężczyzn (16–19, 20–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60 lat i starsi).
– Klasyfikacja kobiet i mężczyzn – służby mundurowe (policja, wojsko, straż graniczna, służba więzienna, służba celna, straż pożarna) – tylko zawodnicy z Polski.
– Klasyfikacja kobiet i mężczyzn – nauczyciele – tylko zawodnicy z Polski.
– Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w marszu z kijkami nordic walking.
– Klasyfikacja wiekowa kobiet i mężczyzn w marszu z kijkami nordic walking ( K – do 30 lat i powyżej; M – do 30 lat i powyżej).

NAGRODY:
– Za miejsca I–VI w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn Biegu Głównego puchary, upominki, dyplomy oraz nagrody pieniężne. Za miejsca I-III okolicznościowe medale.
– Za miejsca I w poszczególnych kategoriach wiekowych biegu mężczyzn i kobiet oraz nauczycieli, służb mundurowych nagrody pieniężne oraz za miejsca I–III statuetki biegu i upominki.
– Za miejsca I–III w klasyfikacji generalnej marszu z kijkami kobiet i mężczyzn puchary, upominki, dyplomy, okolicznościowe medale oraz nagrody pieniężne za I miejsce.
– Za miejsce I w poszczególnych kategoriach wiekowych w marszu z kijkami kobiet i mężczyzn nagrody pieniężne oraz za miejsca I–III upominki.
– W biegach dla dzieci i młodzieży za miejsca I–III medale, nagrody rzeczowe oraz statuetki za I miejsca.
– Nagroda dla najstarszego zawodnika Biegu Głównego – kobiet i mężczyzn.
– Każdy uczestnik, który ukończy Bieg Główny i Marsz z kijkami otrzyma okolicznościowy medal VII Biegu.
– Specjalna nagroda dla najlepszej zawodniczki i zawodnika z Miasta Zamość.

BIURO ZAWODÓW:
Biuro Biegu Głównego i marszu będzie czynne w dniu zawodów 15 sierpnia 2020 roku od godz. 8.30 do godz. 16.00.
Odbiór pakietów startowych z numerami i chipami od godz. 8.30 do godz. 12.30.
Biuro będzie znajdować się w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu (300 m od startu/mety – budynek główny, wejście F – Pałac Zamoyskich).
W Biegu Głównym i Marszu będzie używany elektroniczny pomiar czasu.

XI. POMIAR CZASU
– Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów.
– Brak numeru oraz prawidłowo zamontowanego chipa przy bucie będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
– Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu.
– Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.
– Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

UWAGI KOŃCOWE
– Interpretacja w/w Regulaminu należy do Sędziego Głównego – Krzysztofa Pszenniaka tel. 663 741 458 oraz zastępcy Sędziego Głównego – Konrada Firka – 792 741 460.
– Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione lub zniszczone rzeczy zawodników.
– Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA.
– Obsadę sędziowską zabezpieczy Okręgowe Kolegium Sędziów LA w Zamościu.
– Dekoracja w biegach dla dzieci i młodzieży odbywać się będzie bezpośrednio po zakończeniu biegów.
– Toalety dla zawodników będą zabezpieczone w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu (300 m od startu/mety – budynek główny, wejście F – Pałac Zamoyskich).
– Impreza jest ubezpieczona.
– Zawodnicy i zawodniczki, którzy ukończyli 16 lat maja prawo startu tylko w Biegu Głównym.
– Uczestnicy biegu dla dzieci i młodzieży muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz zgłoszenie podpisane przez dyrektora szkoły lub Prezesa klubu.
– Trasa biegu – podłoże asfaltowe, szutrowe, betonowe.
– W Biegu Głównym oraz w marszu z kijkami zawodnicy otrzymują numery startowe wraz z chipami zwrotnymi.
– W Biegu Głównym i Marszu zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

 

117772728 301299637636190 8249272744182149447 n Zamość: Bieg Wokół Twierdzy po raz VII

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments