Terytorialsi podsumowują działania w ramach operacji pk. „Odporna Wiosna”. [ZDJĘCIA]

0
348
25blp dekontaminacja szkoły w Biłgoraju

Ponad 1 300 wniosków o wsparcie, 3 000 ton żywności, 8 700 wymazów, ponad 400 litrów krwi, ok. 10 300 patroli, 70 placówek medycznych i 54 DPS-ów objętych wsparciem. Lubelska Brygada OT podsumowuje dotychczasowe działania w ramach operacji pk. „Odporna Wiosna”.

Minęło właśnie 90 dni od czasu pojawienia się pierwszego, potwierdzonego przypadku zachorowania na koronawirusa w Polsce. To okazja, aby podsumować działania Terytorialsów, którzy jako pierwsi zaangażowali się we wsparcie osób potrzebujących, samorządów, służb medycznych i wielu innych instytucji.

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej 12 marca br. zmieniła model funkcjonowania ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy, a 18 marca br. rozpoczęła operację przeciwkryzysową pk. „Odporna Wiosna” na terenie Lubelszczyzny. Jej celem jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych. Działania te są prowadzone w formie wspierania Wojewody, instytucji samorządowych, organizacji pomocowych oraz bezpośredniej pomocy osobom potrzebującym.

Każdego dnia w działania w naszym regionie zaangażowanych jest od 200 do 400 żołnierzy 2 LBOT oraz ok. 50 podchorążych Akademii Wojskowych. Dodatkowo żołnierze 2 LBOT wspierają kolegów z innych brygad na Śląsku, Pomorzu i Wielkopolsce. W kluczowym okresie poza województwem zadania realizowało ponad 160 żołnierzy.

WSPARCIE SZPITALI I SŁUŻB SANITARNYCH

Od samego początku operacji „Odporna Wiosna” wsparcie szpitali i służb sanitarnych jest jednym z kluczowych obszarów. Dotychczas żołnierze 2 LBOT wsparli w naszym regionie blisko 70 placówek medycznych i szpitali. Ich główne zadania to: pomiar temperatury pacjentów i personelu, prowadzenie triażu, wzmocnienie ochrony szpitali, transport i rozładunek medykamentów i środków ochrony, wsparcie administracyjne, udostępnianie namiotów wojskowych.

Bardzo ważnym zadaniem jest pobieranie wymazów. W lubelskiej brygadzie działało w sumie 35 mobilnych zespołów wymazowych, które pobrały już ok. 8 700 wymazów (wymazy od osób na kwarantannie oraz od pensjonariuszy i personelu DPS-ów).

Ponadto Terytorialsi realizują zadania na rzecz stacji sanitarno-epidemiologicznych, nie tylko w formie pobierania wymazów, ale zajmują się również odbieraniem, segregacją i przygotowywaniem próbek do analizy, czy sporządzaniem sprawozdań.

Wsparcie opieki medycznej to również donacje krwi. Żołnierze 2 LBOT bardzo aktywnie odpowiedzieli na wszystkie apele, oddając w sumie ponad 400 litrów krwi do lubelskich banków krwi. 

BUDOWA ODPORNOŚCI INDYWIDUALNEJ I SPOŁECZNEJ

Szczególną troską i opieką zostali objęci kombatanci Armii Krajowej i organizacji niepodległościowych z naszego regionu. Różnych form wsparcia udzielono do tej pory 155 kombatantom. Były to: dostawy żywności, środków higieny, leków, produktów pierwszej potrzeby, ciepłych posiłków, a także umawianie wizyt domowych lekarzy, czy transport na badania. Nieoceniona dla osób starszych, w tym trudnym czasie była też rozmowa i kontakt osobisty, edukowanie w zakresie zasad higieny i profilaktyki przeciw-epidemiologicznej.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się całodobowa infolinia wsparcia psychologicznego WOT, do której oddelegowani zostali również psychologowie 2 LBOT. Z porad w sumie skorzystało dotychczas ponad 5 800 osób z całego kraju.

WSPARCIE SAMORZĄDÓW I ORGANIZACJI NON-PROFIT

Wsparcie lokalnej społeczności, władz samorządowych i ośrodków pomocy społecznej to jedno z głównych zadań Terytorialsów. W ramach „Odpornej Wiosny” dostarczono w sumie ok. 3 000 ton żywności do tysięcy mieszkańców miast, miasteczek i wsi naszego regionu. Ponadto wielokrotnie organizowano wsparcie transportowe dla terenowych oddziałów Caritas, czy Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Lublinie.

W realizacji tych zadań w ogromnej mierze pomogła aplikacja webowa, tzw. „Platforma wsparcia samorządów, organów sanitarnych i podmiotów leczniczych”. Do obecnej chwili za jej pośrednictwem na Lubelszczyźnie złożono blisko 1 300 wniosków o wsparcie.

Szczególnym wsparciem zostały otoczone lubelskie domy pomocy społecznej. W tym celu powołano Zespół Interwencji Kryzysowej. W dniach 21-22.04 przeprowadzono pierwszą dekontaminację w DPS z Zamościu, a od 30.04. mobilne zespoły wymazowe rozpoczęły pobieranie wymazów od pracowników placówek. Wsparciem objęto w sumie 54 placówki. Zadanie to jest nadal kontynuowane.

W maju br. w związku z otwarciem niektórych placówek oświatowych, Terytorialsi zaoferowali wsparcie w przygotowaniu ich do pracy w „nowym reżimie sanitarnym”. Prowadzą szkolenia dla personelu i dzieci, dostarczają płyny do dezynfekcji oraz przeprowadzają dekontaminację pomieszczeń i wyposażenia. Takim wsparciem aktualnie objęte są 22 placówki w naszym województwie.

WSPARCIE AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Żołnierze 2 LBOT wspierają także działania Agencji Rezerw Materiałowych w rozładunku materiałów medycznych i żywności oraz transporcie do szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i urzędów w całym województwie.

 

WSPARCIE POLICJI

Wzrost liczby osób przebywających w kwarantannie oraz wprowadzane ograniczenia spowodowały potrzebę wzmocnienia działań Policji. Lubelscy Terytorialsi wzięli udział w 7 700 wspólnych patrolach z policjantami, których celem był monitoring kwarantanny oraz w 2 600 patrolach prewencyjnych.

WSPARCIE STRAŻY GRANICZNEJ (DZIAŁANIA ZAKOŃCZONE)

Wsparcie Straży Granicznej przez Terytorialsów polegało na dozorowaniu granicy i wsparciu logistycznym. W kluczowym momencie żołnierze 2 LBOT prowadzili działania na 9 punktach kontrolnych i odcinkach patrolowania na wschodniej granicy naszego kraju. Obecnie, działania te przejęli żołnierze wojsk operacyjnych.

WSPARCIE URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO (DZIAŁANIA ZAKOŃCZONE)

Na wniosek prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w połowie marca br. żołnierze lubelskiej brygady OT zostali skierowani do wsparcia służby lotniskowej na Lotnisku Lublin w Świdniku.

Przedstawione obszary działania nie wyczerpują wszystkich form wsparcia prowadzonego przez Terytorialsów. Żołnierze OT często dołączali do lokalnych inicjatyw lub sami inicjowali różne przedsięwzięcia. Np. Terytorialsi z Chełma i Zamościa uszyli blisko 21 000 maseczek ochronnych. Wiele z nich przekazali do placówek medycznych, domów dziecka, instytucji samorządowych, służb mundurowych, a także parafii w swoim SRO.

[materiał nadesłany]

Poprzedni artykułDo 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe
Następny artykuł21 – latek przesadził z prędkością na łuku drogi. Zderzył się z innym autem
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments