Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów zachęca interesantów do korzystania z urny

0
399
fot. UM Zamość
- reklama-

Od poniedziałku 25 maja (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r.) urzędy administracji publicznej wznowiły bezpośrednią obsługę obywateli.

Interesanci znów mogą załatwiać sprawy urzędowe osobiście, ale może się to odbywać przy zachowaniu wymogów sanitarnych, a przy 1 stanowisku obsługi może przebywać tylko 1 interesant. Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów Urzędu Miasta Zamość zachęca, by w przypadku spraw, które nie wymagają osobistego stawiennictwa w urzędzie, korzystać z urny ustawionej przed wejściem do WEKiP i w ten sposób kierować korespondencję do wydziału.

Jedną z usług nie wymagających obecności interesantów w wydziale jest zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających nabycie/zbycie pojazdów. (UWAGA! WEKiP nie przyjmuje ww. zgłoszeń nabycia/zbycia pojazdu drogą mailową!). Zgłoszenie to jest bezpłatne.

Aby odebrać dowód rejestracyjny i ew. kartę pojazdu (jeżeli została złożona w trakcie rejestracji pojazdu), też nie ma konieczności stania w kolejce. Wystarczy wrzucić do urny (umieszczone w kopercie) lub przysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres WEKiP UM Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, otrzymane podczas rejestracji pojazdu pozwolenie czasowe. Decyzje o rejestracji pojazdów wraz z dowodami rejestracyjnymi (i kartami pojazdów) będą wysyłane drogą pocztową na wskazany przez Państwa w przesyłce z pozwoleniem czasowym adres. W celu sprawnej komunikacji prosimy o podawanie numeru telefonu.

Zgodnie z ustawą (z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) do dnia 31 grudnia 2020 r. wydłuża się do 180 dni terminy obowiązku rejestracji pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ww. ustawy oraz zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ww. ustawy.

Aby uniknąć oczekiwania w kolejce, dokumenty do wydziału można także przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: WEKiP UM Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość lub skorzystać z elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP. Formularze wniosków można pobrać w wyznaczonym miejscu przed wejściem do Wydziału lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM Zamość.

Szczegółowych informacji dotyczących spraw Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów udzielają pracownicy WEKiP pod numerami telefonów: kierowcy i kandydaci na kierowców: 84 638 21 52, 84 67 72 375, 84 67 72 459, pojazdy: 84 638 21 46, 84 67 72 372, 84 67 72 373, 84 67 72 374, przewozy – zezwolenia, licencje: 84 67 72 462 w godzinach pracy Urzędu oraz elektronicznie drogą mailową: e-mail: [email protected]

źródło: UM Zamość

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments