Szkoła w Bodaczowie zmieni oblicze. Ruszyła termomodernizacja budynku

0
895
fot. UG Szczebrzeszyn

Szkoła Podstawowa w Bodaczowie przejdzie kompleksową termomodernizację. 16 kwietnia 2020 wykonawca wkroczył na plac budowy. Zakończenie inwestycji przewidziano na sierpień przyszłego roku.

Budynek szkoły przejdzie dużą zmianę architektoniczną. Zostanie ocieplony, a szkoła zyska nowe oświetlenie. Wymianie ulegnie także instalacja ciepłownicza.

Wykonawcą robót termomodernizacyjnych jest wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma: PU PORTAL Karol Szczech ze Skokówki.

Wartość robót budowlanych wyniesie: 1 901 758,98 zł. Wartość dofinansowania przyznanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 to 1 235 733,40 zł.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.2: Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Poniżej fotorelacja.

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments