Zamość zyska obwodnicę. Minister Adamczyk podpisał program inwestycji

0
1702
GAIA

W Zamościu podpisano dziś (19.05) program inwestycyjny dla obwodnicy Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74, czyli tzw. zachodniej obwodnicy miasta. Inwestycja powstanie w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W uroczystości wziął udział m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wicepremier i poseł z naszego okręgu Jacek Sasin, wiceminister Rafał Weber, prezydent Zamościa Andrzej Wnuk, dyrektor GDDKiA w Lublinie Mirosław Czech.

– „Przechodzimy od słów do czynów. […] To inwestycja, która będzie warta około pół miliarda złotych. […] Pozwoli na ominięcie przez ruch tranzytowy Zamościa, na drodze prowadzącej z jednej strony do Janowa Lubelskiego aż do granicy z Ukrainą”– powiedział podczas briefingu prasowego wicepremier Jacek Sasin.

„Podpisanie programu inwestycyjnego dla tzw. zachodniej obwodnicy Zamościa to dla nas bardzo ważna chwila. Po raz pierwszy w historii miasta będziemy mieli bardzo sprawny system komunikacyjny wokół Zamościa. […] Od początku mojej pracy w ratuszu staraliśmy się zmodernizować DK 74 w granicach miasta, równocześnie podkreślając jak ważna jest to droga również poza jego granicami. To droga, która otworzy nowe tereny inwestycyjne, a także zapewni bezpieczeństwo w mieście” – powiedział prezydent Zamościa Andrzej Wnuk.

Podpisanie Programu oznacza, że oddział lubelski Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad otrzymał zielone światło na prowadzenie prac przygotowawczych i projektowych dla realizacji inwestycji.

– „ Polskie drogi muszą być bezpieczne, przewidywalne, musimy zmniejszyć ilość tragicznych wypadków drogowych i musimy Polakom dać szansę, aby mogli mieszkać na terenach pozbawionych natężenia ruchu, pozbawionych spalin, które są efektem przejazdu samochodów ciężarowych często przez centra miast, miasteczek” – mówił podczas briefingu prasowego minister Andrzej Adamczyk.

Jak powiedział dyrektor lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mirosław Czech, będzie to droga która połączy drogę 74 z węzłem w Sitańcu, który powstanie przy nowobudowanej drodze ekspresowej S17 i będzie miała długość około 19 km. Zdaniem dyrektora, zapewnienie środków w wysokości 450 mln zł na ten cel, wskazuje na to, że droga zostanie wybudowana na pewno.

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030

W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł.

Budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodowych instytucji finansowych oraz z obligacji. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Istotnym źródłem wpływów do KFD będą również środki UE, pochodzące z programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027.

7 obwodnic w woj. lubelskim.

W ramach krajowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 woj. lubelskie zyska 7 obwodnic.

Będą to obwodnice Łęcznej (w ciągu drogi krajowej nr 82), Łukowa (DK 63 i 76) oraz Zamościa, Szczebrzeszyna, Gorajca, Dzwoli i Janowa Lubelskiego (wszystkie w ciągu DK 74). Przybliżona długość wszystkich planowanych obwodnic to ok. 49,6 km. 

Część z planowanych inwestycji jest na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, natomiast dla innych prace przygotowawcze dopiero się zaczną.

Nowe obwodnice będą realizowane niezależnie od budowanej sieci dróg ekspresowych w ramach Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (2025).

Obwodnica Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74

Podstawowym celem budowy obwodnicy Zamościa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki prowadzi przez tę miejscowość. Wraz z innymi planowanymi  inwestycjami na drodze krajowej nr 74 na odcinku od włączenia z realizowaną S19 na wysokości Janowa Lubelskiego aż do Hrubieszowa, obwodnica przyczyni się do odciążenia układu drogowego prowadzącego przejścia granicznego Zosin-Uściług.

Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców oraz zwiększy się przepustowość tego połączenia. Ponadto obwodnica będzie stanowiła uzupełnienia układu drogowego wokół miasta powiatowego w związku z projektowaną drogą ekspresową S17 Lublin – Hrebenne.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments