Terytorialsi pobiorą wymazy na obecność COVID-19 od pracowników DPS-ów z całej Lubelszczyzny

0
450
fot. 2LBOT

W czwartek, 30 kwietnia br., mobilne zespoły 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej rozpoczęły akcję pobierania wymazów od pracowników DPS-ów w województwie lubelskim.

Działania prowadzone są na wniosek Wojewody Lubelskiego oraz w koordynacji z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Lublinie. Terytorialsi przeprowadzą działania w ramach Zespołu Interwencji Kryzysowej (ZIK), którego głównym zadaniem jest rozwiązywanie sytuacji kryzysowych związanych z zagrożeniem zdrowia i życia w Domach Pomocy Społecznej. Jak wskazują doświadczania ostatnich dni placówki te są szczególnie narażone na niekontrolowane rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Do realizacji zadania zostały skierowane cztery zespoły mobilne 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Rozpoczną one pracę od poboru wymazów u pracowników DPS-ów w Lublinie, Ostrowie Lubelskim i Janowie Lubelskim. W sumie wymazy zostaną pobrane od personelu 58 placówek w naszym województwie. Akcja potrwa do końca maja br. Do zadania oddelegowani zostali żołnierze posiadający kompetencje co najmniej ratownika medycznego i ukończone specjalistyczne szkolenie w zakresie pobierania wymazów na obecność COVID-19.

Pobieranie wymazów od personelu DPS-ów to już kolejne, po dekontaminacji w DPS w Zamościu, zadanie realizowane przez lubelskich Terytorialsów w ramach Zespołu Interwencji Kryzysowej. Działający od 20 kwietnia br. ZIK ma za zadanie ograniczanie ryzyka zagrożenia życia i zdrowia pensjonariuszy oraz personelu DPS-ów, a w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej również przywracanie placówki do pierwotnej zdolności funkcjonowania.

Przypomnijmy, Zespoły Interwencji Kryzysowych WOT są tworzone na bazie brygad obrony terytorialnej oraz sił kierowanych do ich wsparcia przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych i Inspektorat Wsparcia SZ i utrzymywane w 6 godzinnej gotowości do podejmowania działań. Do ich głównych zadań należy: wykonanie wymazów, przeprowadzenie triażu, ewakuacja z placówki, dekontaminacja pomieszczeń, szkolenie personelu i powrót pensjonariuszy.

Warto dodać, że lubelscy Terytorialsi na wniosek wojewody lubelskiego włączyli się w akcję pobierania wymazów już 9 kwietnia br. Działania te prowadzą w systemie stacjonarnym (na terenie placówek medycznych) oraz mobilnie (w miejscu przebywania osób poddanych kwarantannie). W ciągu dwudziestu dni pobrano już blisko 500 wymazów.

[Damian Stanula, oficer prasowy 2LBOT]

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments