Tarcza antykryzysowa w PUP Zamość. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie

1
513

Tarcza antykryzysowa, to pakiet instrumentów wsparcia stworzony w celu ochrony miejsc pracy, zmniejszenia obciążeń finansowych mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji oraz ich wsparcia w zachowaniu płynności finansowej.

O wybraną formę wsparcia można ubiegać się w Powiatowych Urzędach Pracy, Wojewódzkich Urzędach Pracy lub w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu można składać wnioski o:

  • jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców,
  • dofinansowanie przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniających pracownika w przypadku spadku obrotów gospodarczych,
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne u mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w przypadku spadków obrotów gospodarczych,
  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu https://zamosc.praca.gov.pl/ oraz pod numerami telefonu: 692 403 759; 84 638 33 64; 84 638 33 66.

[materiał PUP Zamość]

- reklama-
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Coco

Czy osoby na Krusie prowadząc dzislalnosc pożarniczą tez mogę ubiegać się o doinwestowanie.