Po 27 latach Skarbnikiem Miasta Zamościa przestaje być Jadwiga Kijek.

0
1587
Skarbnik Miasta Zamościa Jadwiga Kijek i Prezydent Andrzej Wnuk, fot. archiwum NKZ

Po 27 latach Skarbnikiem Miasta Zamościa przestaje być Jadwiga Kijek. Długoletnia skarbnik podjęła decyzję o przejściu na emeryturę. Na razie nie wiadomo, kto ją zastąpi.

Przed podjęciem pracy w zamojskim Urzędzie Miasta Pani Jadwiga Kijek pełniła między innymi funkcję głównego księgowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu. Stanowisko Skarbnika Miasta oraz jednocześnie Dyrektora Wydziału Finansowego Urzędu Miasta objęła w 1993 r.

8 kwietnia 2020 r. Jadwiga Kijek zwróciła się z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 31 maja 2020, w związku z przejściem na emeryturę. Decyzję o jej odwołaniu radni podejmą na najbliższej sesji, 16 kwietnia 2020 r. Posiedzenie, ze względu na pandemię koronawirusa, odbędzie się zdalnie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2OL9 r., poz. 506 z późn. zm.) odwołanie Skarbnika gminy należy do wyłącznej kompetencji Rady i następuje na wniosek Wójta. Zasady odwołania pracowników zatrudnionych na podstawie powołania reguluje art.70 § 1i§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U z2OL9 r., poz. 1040 z późn, zm,), zgodnie z którym pracownik zatrudniony na podstawie powołania, może być w każdym czasie – niezwłocznie lub w określonym terminie – odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał.

W związku z tym konieczne będzie podjęcie w tej sprawie stosownej uchwały.

Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Jadwigę Kijek na stanowisku skarbnika miasta.

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments