Najnowsze oferty pracy w Zamościu i regionie

0
1461

Publikujemy aktualne oferty pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.

Lp. Oferowane stanowisko Zakres obowiązków
1. Administrator nieruchomości Prowadzenie dokumentacji obiektu. Organizowanie przeglądów technicznych zgodnie z prawem budowlanym, p-poż., Bhp. Dokonywanie bieżącej konserwacji i przeglądów technicznych, bieżących napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych umożliwiającym korzystania z oświetlenia, ogrzewania, wody itp. Nadzór nad prawidłowością i aktualnością zezwoleń, koordynacja pracy dostawców usług utrzymania obiektu, przygotowanie materiałów do planów, sprawozdań. Nadzór nad realizacją umów z firmami zewnętrznymi..
2. Asystent projektanta branży architektonicznej Projektowanie obiektów architektonicznych
3. Asystent projektanta branży elektrycznej Projektowanie instalacji elektrycznych
4. Asystent projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej Projektowanie małych konstrukcji budowlanych
5. Asystent projektanta instalacji sanitarnych Projektowanie sieci i instalacji gazowych, ciepłowniczych i wentylacyjnych oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych.
6. Inżynier budowy dróg Nadzór nad prowadzonymi budowami, robotami drogowymi, organizacją prac budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczną.
7. Kierowca – magazynier Wywóz towaru do klienta
8. Kierowca – mechanik samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton Prowadzenie pojazdu ciężarowego z ładunkami nienormatywnymi w ruchu międzynarodowym i krajowym. Obsługa pojazdu ciężarowego, prowadzenie dokumentacji technicznej pojazdu.
Praca wykonywana w delegacji. Pojazdy ciężarowe poruszają się po terenie całej Europy Zachodniej oraz Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś).
9. Kierowca “B” – dostawca Transport towarów
10. Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie Niemiec
11. Kierowca/dostawca Dowóz pieczywa i produktów pokrewnych.
12. Kierownik budowy Nadzór nad projektem, prowadzenie niezbędnej dokumentacji budowy, nadzór nad pracami budowlanymi.
13. Kierownik budowy (robót) Nadzór nad budową dróg, nad pracownikami, prowadzonymi robotami. Praca na terenie woj. lubelskiego. Istnieje możliwość zakwaterowania. Prace realizowane przez kierowników robót grupy zamojskiej.
14. Kierownik działu handlowego-gospodarstwo domowe Sporządzanie harmonogramów czasu pracy. Kierowanie pracownikami.
Negocjacje z kontrahentami. Zabezpieczenie optymalnego zaopatrzenia działu w towary handlowe.
Przygotowywanie gazetek i promocji. Analiza sprzedaży. Przeprowadzanie inwentaryzacji.
Rozliczanie dostaw.
Kontrola cen.
15. Kierownik produkcji Zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego. Planowanie i nadzorowanie pracy wydziałów produkcyjnych. Zarządzanie zespołem pracowników (ok.30 osób). Bieżąca współpraca z pozostałymi działami w firmie.
16. Konstruktor/technolog Tworzenie dokumentacji, opracowywanie i wdrażanie nowych produktów, rozwiązań konstrukcyjnych, kalkulacja kosztów, programowanie maszyn CNC.
17. Magazynier Obsługa magazynu, przyjmowanie i wydawanie towarów
18. Majster budowy Wykonywanie prac budowlanych oraz nadzór nad pracownikami.
19. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektromechanik pojazdów samochodowych Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych
20. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektronik Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz montaż, instalacja, naprawa urządzeń elektronicznych
21. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych
22. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanizator rolnictwa Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów i podzespołów maszyn rolniczych
23. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechatronik Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz obsługa, diagnozowanie, naprawa urządzeń i systemów mechatronicznych
24. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – pracownie budowlane Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: monter robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa
25. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – pracownie obróbki ręcznej i mechanicznej metali oraz połaczeń nierozłącznych Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych
26. Operator awizacji/ wagowy/a Sprawdzanie poprawności przesyłanych awizacji, wprowadzanie awizacji do baz danych, nadawanie numerów kolejkowych, weryfikacja dokumentów środków transportu i dokumentów kierowcy, archiwizacja dokumentów, kontrola stanu technicznego wagi samochodowej, wydawanie dokumentów wjazdowych i wyjazdowych.
27. Operator CNC Obsługa maszyn typu CNC, praca na produkcji.
28. Operator frezarki Obsługa frezarki. Wykonywanie prac związanych z budową i remontem dróg.
29. Operator koparki Obsługa koparki (wykonywanie wykopów, równanie terenu)
30. Operator koparki Obsługa koparki
31. Operator równiarki Obsługa równiarki
32. Pracownik biurowy/asystentka zarządu Przygotowywanie przetargów, obsługa klientów, przyjmowanie, wysyłka korespondencji i przesyłek, wystawianie faktur i paragonów, prowadzenie biura
33. Pracownik działu logistyki Kontakt z klientami i firmami transportowymi, koordynacja prac biurowych, miejsce pracy teren RP.
34. Projektant branży architektonicznej Samodzielne projektowanie obiektów architektonicznych
35. Projektant branży elektrycznej Samodzielne projektowanie instalacji
36. Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej Samodzielne projektowanie konstrukcji budowlanych
37. Specjalista ds. rozliczeń Prowadzenie dokumentacji. Pomoc przy rozliczeniu budów.
38. Spedytor Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych.
39. Sprzątaczka Utrzymanie czystości w pomieszczeniach.
40. Sprzedawca Obsługa klienta w autoserwisie i autokasacji
41. Ślusarz – spawacz Wykonywanie konstrukcji, spawanie.
42. Termoizoler -przygotowywanie ścian do przyklejenia styropianu,
-zaciąganie siatki,
-wyrównywanie ścian
43. Tokarz / frezer Prace tokarskie na tokarce, frezowanie na frezarce uniwersalnej.
44. Tokarz w metalu Toczenie powierzchni walcowych, gwintów, roztaczanie otworów, operacje tokarkami ogólnego przeznaczenia
45. Zbrojarz Wykonywanie zbrojeń, montowanie szkieletów zbrojeniowych zgodnie ze sztuką budowlaną, prace budowlane na terenie miasta.
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments