Oferty pracy z zamojskiego PUP

0
1084

Aktualne oferty pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu:

 

Oferowane stanowisko: Administrator nieruchomości
Zakres obowiązków: Prowadzenie dokumentacji obiektu. Organizowanie przeglądów technicznych zgodnie z prawem budowlanym, p-poż., Bhp. Dokonywanie bieżącej konserwacji i przeglądów technicznych, bieżących napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych umożliwiającym korzystania z oświetlenia, ogrzewania, wody itp. Nadzór nad prawidłowością i aktualnością zezwoleń, koordynacja pracy dostawców usług utrzymania obiektu, przygotowanie materiałów do planów, sprawozdań. Nadzór nad realizacją umów z firmami zewnętrznymi..
Oferowane stanowisko: Asystent projektanta branży architektonicznej
Zakres obowiązków: Projektowanie obiektów architektonicznych
Oferowane stanowisko: Asystent projektanta branży elektrycznej
Zakres obowiązków: Projektowanie instalacji elektrycznych
Oferowane stanowisko: Asystent projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej
Zakres obowiązków: Projektowanie małych konstrukcji budowlanych
Oferowane stanowisko: Asystent projektanta instalacji sanitarnych
Zakres obowiązków: Projektowanie sieci i instalacji gazowych, ciepłowniczych i wentylacyjnych oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych.
Oferowane stanowisko: Brukarz
Zakres obowiązków: -współpraca z pozostałymi pracownikami
-Zabezpieczenie miejsca pracy
-Rozbieranie uszkodzonych nawierzchni
-Układanie nowych nawierzchni z kostki brukowej i ich przycinanie za pomocą specjalnych narzędzi
-Obsługa maszyn brukarskich, naprawa i konserwacja sprzętu
-Porządkowanie miejsca pracy
Oferowane stanowisko: Doradca techniczno-handlowy
Zakres obowiązków: -aktywne pozyskiwanie nowych klientów,
-utrzymywanie trwałych relacji z dotychczasowymi klientami,
-sporządzanie ofert i wycen instalacji fotowoltaicznych,
-prezentowanie produktów i usług,
-doradztwo techniczne,
-podpisywanie umów z klientami
Oferowane stanowisko: Elektromonter
Zakres obowiązków: Instalacje elektryczne i linie kablowe.
Oferowane stanowisko: Elektryk
Zakres obowiązków: – konserwowanie istniejącej instalacji elektrycznej oraz diagnozowanie, wykrywanie i usuwanie uszkodzeń,
– instalowanie maszyn i urządzeń elektrycznych z zapewnieniem
właściwych warunków eksploatacji
Oferowane stanowisko: Fryzjer
Zakres obowiązków: Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Oferowane stanowisko: Fryzjerka
Zakres obowiązków: Usługi fryzjerskie
Oferowane stanowisko: Handlowiec
Zakres obowiązków: Obsługa klienta, utrzymanie kontaktów, wystawianie faktur
Oferowane stanowisko: Inspektor ds. BHP
Zakres obowiązków: – Przeprowadzanie kontroli stanu bhp w zakładzie pod względem przestrzegania zasad i przepisów bhp;
– Sporządzanie okresowych analiz stanu bhp w zakładzie wraz z wnioskami dotyczącymi porawy tego stanu;
– Informowanie zwierzchnika o stwierdzonych zagrożeniach w zakładzie wraz z wnioskami zobowiązującymi do usunięcia tych zagrożeń;
– Wstrzymywanie pracy maszyn i urządzeń technicznych w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników;
Oferowane stanowisko: Instruktor nauki jazdy kategorii BT
Zakres obowiązków: Praktyczna nauka jazdy samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym
Oferowane stanowisko: Inżynier budowy dróg
Zakres obowiązków: Nadzór nad prowadzonymi budowami, robotami drogowymi, organizacją prac budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczną.
Oferowane stanowisko: Kelner – barman
Zakres obowiązków: Obsługa klienta, przyjmowanie zamówień, przygotowywanie sali, dbanie o czystość w miejscu pracy.
Oferowane stanowisko: Kierowca – magazynier
Zakres obowiązków: Wywóz towaru do klienta
Oferowane stanowisko: Kierowca – mechanik samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton
Zakres obowiązków: Prowadzenie pojazdu ciężarowego z ładunkami nienormatywnymi w ruchu międzynarodowym i krajowym. Obsługa pojazdu ciężarowego, prowadzenie dokumentacji technicznej pojazdu.
Praca wykonywana w delegacji. Pojazdy ciężarowe poruszają się po terenie całej Europy Zachodniej oraz Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś).
Oferowane stanowisko: Kierowca “B” – dostawca
Zakres obowiązków: Transport towarów
Oferowane stanowisko: Kierowca międzynarodowy
Zakres obowiązków: Transport towarów na terenie UE
Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego
Zakres obowiązków: Transport towarów na terenie kraju, zabezpieczenie ładunku.
Oferowane stanowisko: Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym
Zakres obowiązków: Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie Niemiec
Oferowane stanowisko: Kierowca wywrotki C+E
Zakres obowiązków: Realizowanie odbiorów i dostaw zboża lub kruszcu wywrotką.
Oferowane stanowisko: Kierowca zaopatrzeniowiec
Zakres obowiązków: – regularne odwiedzanie detalicznych punktów sprzedaży,
– nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z klientami
Oferowane stanowisko: Kierowca/dostawca
Zakres obowiązków: Dowóz pieczywa i produktów pokrewnych.
Oferowane stanowisko: Kierowca/dostawca
Zakres obowiązków: Rozwożenie zamawianych posiłków.
Oferowane stanowisko: Kierowca/żałobnik
Zakres obowiązków: Obsługa pogrzebu
Oferowane stanowisko: Kierownik / Negocjator
Zakres obowiązków: – negocjacje w terenie,
– wizja oraz rozeznanie terenu,
– planowanie i logistyka transportu maszyn do wykonania prac,
– kontrola nad prowadzonymi zleceniami,
– ustalanie harmonogramu pracy,
– kontakt z kierownikami (ekipami)
– inne zadania biurowo-inwestycyjne,
praca na terenie woj. lubelskiego
Oferowane stanowisko: Kierownik budowy
Zakres obowiązków: Nadzór nad projektem, prowadzenie niezbędnej dokumentacji budowy, nadzór nad pracami budowlanymi.
Oferowane stanowisko: Kierownik budowy (robót)
Zakres obowiązków: Nadzór nad budową dróg, nad pracownikami, prowadzonymi robotami. Praca na terenie woj. lubelskiego. Istnieje możliwość zakwaterowania. Prace realizowane przez kierowników robót grupy zamojskiej.
Oferowane stanowisko: Kierownik działu handlowego-gospodarstwo domowe
Zakres obowiązków: Sporządzanie harmonogramów czasu pracy. Kierowanie pracownikami.
Negocjacje z kontrahentami. Zabezpieczenie optymalnego zaopatrzenia działu w towary handlowe.
Przygotowywanie gazetek i promocji. Analiza sprzedaży. Przeprowadzanie inwentaryzacji.
Rozliczanie dostaw.
Kontrola cen.
Oferowane stanowisko: Kierownik produkcji
Zakres obowiązków: Zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego. Planowanie i nadzorowanie pracy wydziałów produkcyjnych. Zarządzanie zespołem pracowników (ok.30 osób). Bieżąca współpraca z pozostałymi działami w firmie.
Oferowane stanowisko: Konserwator
Zakres obowiązków: Prowadzenie bieżące utrzymania i konserwacji części, sprzętu, maszyn i urządzeń o różnym przeznaczeniu i różnej konstrukcji; utrzymuje porządek na swoim stanowisku pracy oraz obsługuje i naprawia maszyny i urządzenia.
Oferowane stanowisko: Konstruktor/technolog
Zakres obowiązków: Tworzenie dokumentacji, opracowywanie i wdrażanie nowych produktów, rozwiązań konstrukcyjnych, kalkulacja kosztów, programowanie maszyn CNC.
Oferowane stanowisko: Kosmetolog
Zakres obowiązków: Wykonywanie zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało
Oferowane stanowisko: Lakiernik proszkowy
Zakres obowiązków: Przygotowanie materiału do lakierowania proszkowego, lakierowanie.
Oferowane stanowisko: Magazynier
Zakres obowiązków: – przyjmowanie towarów do magazynu,
– uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym,
– sporządzanie odpowiedniej dokumentacji,
– wydawanie towarów
Oferowane stanowisko: Magazynier
Zakres obowiązków: Obsługa magazynu, przyjmowanie i wydawanie towarów
Oferowane stanowisko: Magazynier/sprzedawca
Zakres obowiązków: – obsługa klientów,
– przygotowanie towaru do wysyłki,
– rozładunek/załadunek towaru,
– prace porządkowe
Oferowane stanowisko: Magazynier/sprzedawca
Zakres obowiązków: Obsługa magazynu, wydawanie i sprzedaż towarów.
Oferowane stanowisko: Majster budowy
Zakres obowiązków: Wykonywanie prac budowlanych oraz nadzór nad pracownikami.
Oferowane stanowisko: Mechanik samochodów osobowych
Zakres obowiązków: Bieżące naprawy pojazdów samochodowych.
Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektromechanik pojazdów samochodowych
Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych
Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektronik
Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz montaż, instalacja, naprawa urządzeń elektronicznych
Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych
Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych
Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanizator rolnictwa
Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów i podzespołów maszyn rolniczych
Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechatronik
Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz obsługa, diagnozowanie, naprawa urządzeń i systemów mechatronicznych
Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – pracownie budowlane
Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: monter robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa
Oferowane stanowisko: Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – pracownie obróbki ręcznej i mechanicznej metali oraz połaczeń nierozłącznych
Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych
Oferowane stanowisko: Nauczyciel wspomagający
Zakres obowiązków: Praca z dzieckiem z autyzmem w klasie III jako nauczyciel wspomagający – pomoc drugiemu nauczycielowi podczas zajęć.
Oferowane stanowisko: Ogrodnik szkółkarz
Zakres obowiązków: Pielęgnacja i rozmnażanie roślin i krzewów ozdobnych.
Oferowane stanowisko: Operator awizacji/ wagowy/a
Zakres obowiązków: Sprawdzanie poprawności przesyłanych awizacji, wprowadzanie awizacji do baz danych, nadawanie numerów kolejkowych, weryfikacja dokumentów środków transportu i dokumentów kierowcy, archiwizacja dokumentów, kontrola stanu technicznego wagi samochodowej, wydawanie dokumentów wjazdowych i wyjazdowych.
Oferowane stanowisko: Operator betoniarki
Zakres obowiązków: Wyrób elementów betonowych
Oferowane stanowisko: Operator CNC
Zakres obowiązków: Obsługa maszyn typu CNC, praca na produkcji.
Oferowane stanowisko: Operator frezarki
Zakres obowiązków: Obsługa frezarki. Wykonywanie prac związanych z budową i remontem dróg.
Oferowane stanowisko: Operator koparki
Zakres obowiązków: Obsługa koparki (wykonywanie wykopów, równanie terenu)
Oferowane stanowisko: Operator koparki
Zakres obowiązków: Obsługa koparki
Oferowane stanowisko: Operator równiarki
Zakres obowiązków: Obsługa równiarki
Oferowane stanowisko: Pracownik biurowy/asystentka zarządu
Zakres obowiązków: Przygotowywanie przetargów, obsługa klientów, przyjmowanie, wysyłka korespondencji i przesyłek, wystawianie faktur i paragonów, prowadzenie biura
Oferowane stanowisko: Pracownik działu logistyki
Zakres obowiązków: Kontakt z klientami i firmami transportowymi, koordynacja prac biurowych
Oferowane stanowisko: Pracownik fizyczny
Zakres obowiązków: Montaż elementów szaf rozdzielczych, przełącznic.
Oferowane stanowisko: Pracownik myjni samochodowej
Zakres obowiązków: Obsługa myjni samochodów ciężarowych.
Oferowane stanowisko: Pracownik ogólnobudowlany
Zakres obowiązków: Prace wykończeniowe, montaż płyt gipsowo – kartonowych, malowanie, sufity podwieszane typu thermatex, armstrong itp. Możliwe delegacje na kraj zakwaterowanie zapewnione.
Oferowane stanowisko: Projektant branży architektonicznej
Zakres obowiązków: Samodzielne projektowanie obiektów architektonicznych
Oferowane stanowisko: Projektant branży elektrycznej
Zakres obowiązków: Samodzielne projektowanie instalacji elektrycznych
Oferowane stanowisko: Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej
Zakres obowiązków: Samodzielne projektowanie konstrukcji budowlanych
Oferowane stanowisko: Specjalista ds. rozliczeń
Zakres obowiązków: Prowadzenie dokumentacji. Pomoc przy rozliczeniu budów.
Oferowane stanowisko: Spedytor
Zakres obowiązków: Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych.
Oferowane stanowisko: Sprzedawca
Zakres obowiązków: Obsługa klienta w autoserwisie i autokasacji
Oferowane stanowisko: Sprzedawca
Zakres obowiązków: Sprzedaż odzieży
Oferowane stanowisko: Sprzedawca
Zakres obowiązków: Ekspozycja towarów, uzupełnianie towarów na półkach, obsługa klienta
Oferowane stanowisko: Sprzedawca
Zakres obowiązków: Sprzedaż artykułów spożywczo-przemysłowych
Oferowane stanowisko: Sprzedawca
Zakres obowiązków: Obsługa klienta, sprzedaż odzieży i galanterii męskiej.
Salon Manhattan – galeria Revia Park
Oferowane stanowisko: Sprzedawca fast food
Zakres obowiązków: Przyjmowanie zamówień, realizacja zamówień typu fast food, burger. Przygotowanie półproduktów, dbanie o czystość w miejscu pracy.
Oferowane stanowisko: Ślusarz – spawacz
Zakres obowiązków: Wykonywanie konstrukcji, spawanie.
Oferowane stanowisko: Termoizoler
Zakres obowiązków: -przygotowywanie ścian do przyklejenia styropianu,
-zaciąganie siatki,
-wyrównywanie ścian
Oferowane stanowisko: Tokarz / frezer
Zakres obowiązków: Prace tokarskie na tokarce, frezowanie na frezarce uniwersalnej.
Oferowane stanowisko: Tokarz w metalu
Zakres obowiązków: Toczenie powierzchni walcowych, gwintów, roztaczanie otworów, operacje tokarkami ogólnego przeznaczenia
Oferowane stanowisko: Zbrojarz
Zakres obowiązków: Wykonywanie zbrojeń, montowanie szkieletów zbrojeniowych zgodnie ze sztuką budowlaną, prace budowlane na terenie miasta.
Oferowane stanowisko: Żałobnik
Zakres obowiązków: Obsługa pogrzebu

 

Poprzedni artykułParking przy szpitalu “papieskim” znów bezpłatny
Następny artykuł„Chorobowe” dla osób wracających z zagranicy
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments