Z ostatniej chwili: Imprezy masowe w całym kraju odwołane. Decyzję ogłosił premier Morawiecki

0
1527

– Podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych – ogłosił dziś (10.03) po spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział też, że rozważane są kolejne kroki, które będą ogłaszane w kolejnych dniach.

Impreza masowa: obiekty zamknięte od 500 osób, obiekty otwarte powyżej 1000 osób, impreza sportowa w hali powyżej 300 osób. Szczegóły poniżej

– Koronawirus i epidemia to realne i globalne zagrożenie. WHO proponuje podjęcie radykalnych działań, ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa. W poczuciu odpowiedzialności wolimy zapobiegać niż leczyć późniejsze skutki. Dziś na spotkaniu RZZK podjęliśmy decyzję o odwołaniu imprez masowych, których bardzo szczegółowa definicja znajduje się w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Do organizatorów imprez wojewodowie będą przekazywać dokładne informacje. – poinformował premier Morawiecki.

Chcemy być odpowiedzialni, chcemy być mądrzy przed szkodą. W oparciu o zalecenia epidemiologów i GIS zdecydowaliśmy się na ten krok, który wprowadzają też Francja i Niemcy – które przyznają, że robią to za późno. My chcemy zapobiegać. – dodał szef rządu.

Zapowiedział też, że rozważane są kolejne kroki, które będą ogłaszane w kolejnych dniach.

Impreza masowa- definicja

Pojęcie imprezy masowej definiuje Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. W artykule 3 tej ustawy możemy przeczytać:

1) impreza masowa – należy przez to rozumieć imprezę masową artystyczno – rozrywkową, masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej, o których mowa w pkt 2–4, z wyjątkiem imprez:
a) organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,
b) organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,
c) organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
d) sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych,
e) sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym,
f) zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników – jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć;
2) impreza masowa artystyczno-rozrywkowa – należy przez to rozumieć imprezę o charakterze artystycznym lub rozrywkowym, która ma się odbyć:
a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000,
b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500;
3) masowa impreza sportowa – należy przez to rozumieć imprezę masową mającą na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowaną na:
a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300,
b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000;
4) mecz piłki nożnej – należy przez to rozumieć masową imprezę sportową mającą na celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000;
5) impreza masowa podwyższonego ryzyka – należy przez to rozumieć imprezę masową, w czasie której, zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowymi doświadczeniami dotyczącymi zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji;
6) czas trwania imprezy masowej – należy przez to rozumieć okres od chwili udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej do chwili opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu;
7) liczba miejsc dla osób na imprezie masowej – należy przez to rozumieć liczbę udostępnionych przez organizatora miejsc na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem, hali sportowej albo w innym budynku lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, ustaloną na podstawie przepisów prawa budowlanego i przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej;

 

Poprzedni artykułPiraci drogowi w akcji. Ich wyczyny nagrała policyjna kamera [FILM]
Następny artykułJakie zastosowanie mają popularne maszyny rolnicze?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments