Niemal 100 nowych ofert pracy w Zamościu i okolicy

1
585

Publikujemy najświeższe oferty pracy z PUP Zamość.

 

1.

Administrator nieruchomości

Prowadzenie dokumentacji obiektu. Organizowanie przeglądów technicznych zgodnie z prawem budowlanym, p-poż., Bhp. Dokonywanie bieżącej konserwacji i przeglądów technicznych, bieżących napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych umożliwiającym korzystania z oświetlenia, ogrzewania,  wody itp. Nadzór nad prawidłowością i aktualnością zezwoleń, koordynacja pracy dostawców usług utrzymania obiektu, przygotowanie materiałów do planów, sprawozdań. Nadzór nad realizacją umów  z firmami zewnętrznymi..

2.

Aplikant radcowski/ absolwenta prawa

Bieżąca obsługa klientów, przygotowywanie projektów pism procesowych, redakcja i opiniowanie umów, pomoc w bieżących sprawach kancelarii,

3.

Brukarz

Wykonywanie prac brukarskich

4.

Elektromechanik/mechanik

Naprawa podzespołów i instalacji w samochodach ciężarowych.

5.

Elektryk

– wykonywanie zadań związanych z pracą pod napięciem,
– wykonywanie zadań związanych z pracą urządzeń elektrycznych,
– prace pomocnicze w warsztacie elektrycznym

6.

Elektryk

– konserwowanie istniejącej instalacji elektrycznej oraz diagnozowanie, wykrywanie i usuwanie uszkodzeń,
– instalowanie maszyn i urządzeń elektrycznych z zapewnieniem
właściwych warunków eksploatacji

7.

Geodeta

Wykonywanie pomiarów i opracowań geodezyjnych.

8.

Handlowiec

Obsługa klienta, utrzymanie kontaktów, wystawianie faktur

9.

Hydraulik

Wykonywanie instalacji sanitarnych.

10.

Inspektor ds. BHP

– Przeprowadzanie kontroli stanu bhp w zakładzie pod względem przestrzegania zasad i przepisów bhp;
– Sporządzanie okresowych analiz stanu bhp w zakładzie wraz z wnioskami dotyczącymi porawy tego stanu;
– Informowanie zwierzchnika o stwierdzonych zagrożeniach w zakładzie wraz z wnioskami zobowiązującymi do usunięcia tych zagrożeń;
– Wstrzymywanie pracy maszyn i urządzeń technicznych w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników;

11.

Instruktor nauki jazdy kategorii BT

Praktyczna nauka jazdy samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym

12.

Inżynier budowy dróg

Nadzór nad prowadzonymi budowami, robotami drogowymi, organizacją prac budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczną. 

13.

Kasjer/sprzedawca

Obsługa kasy fiskalnej, obsługa klienta, sprzedaż artykułów spoż.-przem.
Praca w Delikatesach Centrum

14.

Kelner

Obsługa gości, przyjmowanie zamówień, dbanie o czystość w miejscu pracy

15.

Kelner – barman

Obsługa klienta, przyjmowanie zamówień, przygotowywanie sali, dbanie o czystość w miejscu pracy.

16.

Kelner/barman

Obsługa baru, bieżąca obsługa gości restauracji, przygotowywanie sali konsumpcyjnej, rozliczanie klientów

17.

Kierowca “B” – dostawca

Transport towarów

18.

Kierowca międzynarodowy

Transport towarów na terenie UE

19.

Kierowca samochodu ciężarowego

Przewóz towarów po terenie województwa (opakowania tekturowe).

20.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport towarów na terenie kraju, zabezpieczenie ładunku.

21.

Kierowca taksówki

Transport klientów taksówką na terenie Zamościa

22.

Kierowca wywrotki C+E

Realizowanie odbiorów i dostaw zboża lub kruszcu wywrotką.

23.

Kierowca zaopatrzeniowiec

– regularne odwiedzanie detalicznych punktów sprzedaży,
– nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z klientami

24.

Kierowca/dostawca

Dowóz pieczywa i produktów pokrewnych.

25.

Kierowca/robotnik gospodarczy

Utrzymanie porządku i czystości na terenie obieku, wykonywanie prostych prac naprawczych, pomoc w cateringu.

26.

Kierowca/żałobnik

Obsługa pogrzebu

27.

Kierownik / Negocjator

– negocjacje w terenie,
– wizja oraz rozeznanie terenu,
– planowanie i logistyka transportu maszyn do wykonania prac,
– kontrola nad prowadzonymi zleceniami,
– ustalanie harmonogramu pracy,
– kontakt z kierownikami (ekipami)
– inne zadania biurowo-inwestycyjne,
praca na terenie woj. lubelskiego

28.

Kierownik budowy (robót)

Nadzór nad budową dróg, nad pracownikami, prowadzonymi robotami. Praca na terenie woj. lubelskiego. Istnieje możliwość zakwaterowania. Prace realizowane przez kierowników robót grupy zamojskiej.

29.

Kierownik działu handlowego-gospodarstwo domowe

Sporządzanie harmonogramów czasu pracy. Kierowanie pracownikami.
Negocjacje z kontrahentami. Zabezpieczenie optymalnego zaopatrzenia działu w towary handlowe.
Przygotowywanie gazetek i promocji. Analiza sprzedaży. Przeprowadzanie inwentaryzacji.
Rozliczanie dostaw.
Kontrola cen.

30.

Kierownik produkcji

Zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego. Planowanie i nadzorowanie pracy wydziałów produkcyjnych. Zarządzanie zespołem pracowników (ok.30 osób). Bieżąca współpraca z pozostałymi działami w firmie.

31.

Konserwator

Prowadzenie bieżące utrzymania i konserwacji części, sprzętu, maszyn i urządzeń o różnym przeznaczeniu i różnej konstrukcji; utrzymuje porządek na swoim stanowisku pracy oraz obsługuje i naprawia maszyny i urządzenia.

32.

Konserwator urządzeń dźwigowych

Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych

33.

Konstruktor/technolog

Tworzenie dokumentacji, opracowywanie i wdrażanie nowych produktów, rozwiązań

konstrukcyjnych, kalkulacja kosztów, programowanie maszyn CNC.

34.

Kosmetolog

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało

35.

Kucharz

Przygotowywanie dań zgodnie z kartą menu, obsługa gości indywidualnych i grup

36.

Kucharz

Przygotowywanie posiłków z produktów i półproduktów, utrzymanie czystości na stanowisku pracy, znajomość kuchni tureckiej.

37.

Lakiernik proszkowy

Przygotowanie materiału do lakierowania proszkowego, lakierowanie.

38.

Magazynier

– przyjmowanie towarów do magazynu,
– uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym,
– sporządzanie odpowiedniej dokumentacji,
– wydawanie towarów

39.

Magazynier/kierowca

Praca polega na przygotowaniu towaru wg zamówienia, załadunek i rozładunek. Dowóz towaru do klienta na terenie powiatu

40.

Magazynier/kierowca

Obsługa magazynu i transport towarów.

41.

Magazynier/sprzedawca

– obsługa klientów,
– przygotowanie towaru do wysyłki,
– rozładunek/załadunek towaru,
– prace porządkowe

42.

Magazynier/sprzedawca

Obsługa magazynu, wydawanie i sprzedaż towarów.

43.

Mechanik samochodów osobowych

Bieżące samodzielne naprawy aut osobowych

44.

Mechanik samochodów osobowych

Bieżące naprawy pojazdów samochodowych.

45.

Monter mebli

Składanie mebli w stolarni w gotowych formatach, montaż mebli u klienta

46.

Murarz

Praca przy wznoszeniu budynków. Praca na terenie powiatu zamojskiego.

47.

Nauczyciel biologii

Prowadzenie zajęć z przedmiotu w szkole podstawowej 5/24 etatu

48.

Nauczyciel geografii

Prowadzenie zajęć z przedmiotu w szkole podstawowej 5/24 etatu

49.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektromechanik pojazdów samochodowych

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych

50.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektronik

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz montaż, instalacja, naprawa urządzeń elektronicznych

51.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych

52.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanizator rolnictwa

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów i podzespołów maszyn rolniczych

53.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechatronik

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz obsługa, diagnozowanie, naprawa urządzeń i systemów mechatronicznych

54.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – pracownie budowlane

Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: monter robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa

55.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – pracownie obróbki ręcznej i mechanicznej metali oraz połaczeń nierozłącznych

Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych

56.

Nauczyciel przedszkola

Wychowanie przedszkolne zgodnie z obowiązującymi przepisami, opieka nad dziećmi,

kontakty z rodzicami, prowadzenie dokumentacji przedszkolnej

57.

Nauczyciel przedszkola

Organizowanie zajęć dydaktyczno- wychowawczych, branie czynny udział w imprezach okolicznościowych organizowanych w placówce oraz funkcjonowaniu, układanie planu pracy w grupie, realizowanie podstawy programowej, dbanie o bezpieczeństwo dzieci,

58.

Nauczyciel techniki

Prowadzenie zajęć z przedmiotu w szkole podstawowej, 3 godz. tygodniowo.

59.

Nauczyciel wspomagający

Praca z dzieckiem z autyzmem w klasie III jako nauczyciel wspomagający – pomoc drugiemu nauczycielowi podczas zajęć.

60.

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Prowadzenie zajęć z przedmiotu w szkole podstawowej. 2 godz. tygodniowo

61.

Ogrodnik szkółkarz

Pielęgnacja i rozmnażanie roślin i krzewów ozdobnych.

62.

Ogrodnik terenów zielonych

Koszenie trawy, przycinanie drzew i krzewów.

63.

Operator betoniarki

Wyrób elementów betonowych

64.

Operator CNC

Obsługa maszyn typu CNC, praca na produkcji.

65.

Operator pilarki

Obsługa pilarki, sortowanie elementów drzewnych.

66.

Piekarz

Produkcja pieczywa.

67.

Pielęgniarka

Zapewnienie i realizacja kompleksowej opieki pielęgniarskiej pacjentom

68.

Pomocnik konserwatora urządzeń dźwigowych

Pomoc w serwisie i naprawa urządzeń dźwigowych

69.

Pracownik biurowy

Wystawianie i przyjmowanie faktur, obsługa klienta, korespondencji.

70.

Pracownik fizyczny

Prace fizyczne przy produkcji opakowań tekturowych.

71.

Pracownik myjni samochodowej

Obsługa myjni samochodów ciężarowych.

72.

Pracownik obróbek blacharskich

Obróbki blacharskie

73.

Pracownik ochrony

Ochrona obiektu handlowego, podejmowanie interwencji w przypadku kradzieży, prób oszustwa, uszkodzenia mienia, reagowanie w przypadku stwierdzenia zagrożeń lub zdarzeń niepożądanych. Praca w porze nocnej od 2.00 do 8.00.

74.

Pracownik ochrony

Ochrona powierzonego mienia. 

75.

Pracownik ogólnobudowlany

Prace wykończeniowe, montaż płyt gipsowo – kartonowych, malowanie, sufity podwieszane typu thermatex, armstrong itp. Możliwe delegacje na kraj zakwaterowanie zapewnione.

76.

Przedstawiciel handlowy

  Sprzedaż i promocja produktów/usług firmy na rynku medycznym.
   Budowanie i rozwijanie listy klientów indywidualnych i instytucjonalnych (szpitale, przychodnie)
   Przygotowywanie ofert handlowych dla klientów, budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami
   Współpraca przy sporządzaniu dokumentacji przetargowych z zakresu zamówień publicznych,
   Przygotowywanie i aktualizacja materiałów informacyjnych, folderów, katalogów i innych w zakresie promocji produktów/usług firmy na rynku medycznym.

77.

Przedstawiciel handlowy

Sprzedaż, ekspozycja, dbanie o stany magazynowe, przyjmowanie zamówień, praca na terenie woj lubelskiego, sprzedaż towarów branża FMCG.

78.

Przedstawiciel handlowy

pozyskiwanie nowych klientów, dbanie o wizerunek i markę firmy, realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych, przyjmowanie zamówień, dbanie o klienta

79.

Recepcjonista – pracownik hotelu

Zakwaterowanie gości, udzielanie informacji w zakresie usług hotelowo-gastronomicznych.

80.

Recepcjonista hotelowy

Meldowanie i wymeldowanie gości, wystawianie dokumentów kasowych, wprowadzanie rezerwacji mailowych oraz telefonicznych, sporządzanie raportów, dbanie o wizerunek firmy.

81.

Robotnik ogólnobudowlany

Wykonywanie prac ogólnobudowlanych.

82.

Serwisant

Serwis i naprawa gwarancyjna i pogwarancyjna urządzeń grzewczych i OZE.

83.

Specjalista ds. rozliczeń

Prowadzenie dokumentacji. Pomoc przy rozliczeniu budów.

84.

Sprzątaczka

Sprzątanie klatek schodowych.

85.

Sprzedawca

Obsługa klienta w autoserwisie i autokasacji

86.

Sprzedawca

Sprzedaż artykułów spożywczo-przemysłowych, obsługa klienta, towarowanie sklepu. Praca w Krasnobrodzie.

87.

Sprzedawca

Ekspozycja towarów, uzupełnianie towarów na półkach, obsługa klienta

88.

Sprzedawca – doradca klienta

Sprzedaż materiałów budowlanych, farb, narzędzi, obsługa klienta.

89.

Sprzedawca – fakturzysta

Sprzedaż materiałów budowlanych.

90.

Sprzedawca – magazynier

Sprzedaż materiałów budowlanych, farb, narzędzi, obsługa magazynu – przyjmowanie i wydawanie towaru.

91.

Sprzedawca w branży mięsnej

Przechowywanie oraz sprzedaż mięsa i wyrobów z mięsa w specjalistycznym detalicznym punkcie sprzedaży.

92.

Stolarz

Praca przy produkcji i montażu schodów drewnianych.

93.

Stolarz

Wykonywanie robót budowlanych: okna, budowanie domów, altan.

94.

Termoizoler

-przygotowywanie ścian do przyklejenia styropianu,
-zaciąganie siatki,
-wyrównywanie ścian

95.

Tokarz w metalu

Toczenie powierzchni walcowych, gwintów, roztaczanie otworów, operacje tokarkami ogólnego przeznaczenia

96.

Wulkanizator

Wymiana i wyważanie kół i opon, drobne naprawy mechaniczne.

97.

Wychowawca

Opieka, wychowanie młodzieży w okresie pobierania nauki.

 

Więcej informacji na temat ofert: 

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1

tel. 084-638-33-49, 84-638-33-66, 84-638-33-43

 

Poprzedni artykuł3,5 tys. kobiet wśród Terytorialsów
Następny artykułKierowca BMW jechał o wiele za szybko
Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
mieszkaniec

trzeba zlikwidowac UP one sa kompletnie zbedne z dzisiejszej dobie rynkowej.