Aż 100 nowych ofert pracy w Zamościu i regionie!

0
1333

Publikujemy najnowsze oferty pracy w Zamościu i regionie.

1.

Aparatowy stacji uzdatniania wody

Utrzymanie właściwych parametrów wody kotłowej, obsługa urządzeń do produkcji wody zasilającej kotły parowe, ciepłej wody użytkowej na cele socjalne i urządzeń sieci centralnego ogrzewania, obsługa urządzeń do nawęglania i odżużlania kotłów, wykonywanie analiz wody.

2.

Asystent projektanta 

Pomoc przy przygotowywaniu komputerowych rysunków 2D i 3D zgodnie
z przyjętymi standardami i procedurami oprogramowania, tj.: AutoCAD,
ArchiCad, Photoshop
– tworzenie i nanoszenie zmian w modelach i rysunkach technicznych,
począwszy od szkiców, planów oraz pisemnych instrukcji;
– wspieranie projektantów, tj. kreślenie rysunków oraz tworzenie
plików PDF w celu optymalizacji procesu projektowania;
– opracowywanie dokumentacji technicznej;
– zapewnianie wsparcia w ramach projektowania CAD w zakresie funkcji
technicznych i konserwatorskich
– w sytuacjach wyjątkowych wykonywanie ręcznych rysunków
technicznych.
– pomoc przy opracowywaniu programów funkcjonalno-przestrzennych i
projektów planów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów
budowlanych lub ich części wraz z przyległym terenem;
– pomoc przy czuwaniu nad realizacją projektowanych obiektów w
ramach nadzoru autorskiego i budowlanego
– archiwizowanie dokumentacji.
– wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.
– przestrzeganie procedur Systemu Zarządzania Jakością
– reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
– drukowanie i powielanie wykonanych dokumentacji projektowych

3.

Brukarz

Wykonywanie prac brukarskich

4.

Cukiernik

Dekorowanie tortów, produkcja wyrobów z ciasta drożdżowego i półfrancuskiego

5.

Doradca techniczno-handlowy

-aktywne pozyskiwanie nowych klientów,
-utrzymywanie trwałych relacji z dotychczasowymi klientami,
-sporządzanie ofert i wycen instalacji fotowoltaicznych,
-prezentowanie produktów i usług,
-doradztwo techniczne,
-podpisywanie umów z klientami

6.

Elektromechanik/mechanik

Naprawa podzespołów i instalacji w samochodach ciężarowych

7.

Elektryk

– wykonywanie zadań związanych z pracą pod napięciem,
– wykonywanie zadań związanych z pracą urządzeń elektrycznych,
– prace pomocnicze w warsztacie elektrycznym

8.

Fizjoterapeuta

Opieka nad osobą chorą, starszą i niepełnosprawną w domu u klienta na terenie powiatu.

9.

Fryzjer

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

10.

Fryzjerka

Usługi fryzjerskie

11.

Geodeta

Wykonywanie pomiarów i opracowań geodezyjnych.

12.

Hydraulik

Wykonywanie instalacji sanitarnych.

13.

Inspektor nadzoru

Sporządzanie kosztorysów i wycen inwestorskich,
sprawowanie nadzoru nad wykonawcami robót w zakresie realizacji remontów i inwestycji zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, podpisanymi umowami i ustaleniami z Zamawiającym,
kontrola zaawansowania robót i potwierdzanie zaawansowania raportami tygodniowymi,
stała kontrola na budowie zgodności robót z obowiązującym harmonogramem budowy,
przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach robót oraz udział w odbiorze końcowym i ostatecznym,
rozliczanie robót pod względem finansowym,
udział w naradach i spotkaniach ze Wspólnotami Mieszkaniowymi,
sprawdzanie zgodności zaprojektowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami w danej branży,
archiwizacja dokumentacji, bezpośrednia obsługa klientów.

14.

Instruktor nauki jazdy kategorii BT

Praktyczna nauka jazdy samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym

15.

Inżynier robotyk

Czynny udział w robotyzacji procesów produkcyjnych, programowanie i optymalizacja stanowisk robotów przemysłowych Fanuc, praca przy projektowaniu stanowisk zrobotyzowanych, aktywne uczestnictwo w procesie planowania poszczególnych etapów realizacji projektów, współpraca i kontakt z dostawcami robotyki, innego sprzętu produkcyjnego i oprogramowania.

16.

Kasjer walutowy

Kupno i sprzedaż walut obcych.

17.

Kasjer/sprzedawca

Obsługa kasy fiskalnej, obsługa klienta, sprzedaż artykułów spoż.-przem.
Praca w Delikatesach Centrum

18.

Kelner

Obsługa gości, przyjmowanie zamówień, dbanie o czystość w miejscu pracy

19.

Kelner – barman

Obsługa gości, przyjmowanie zamówień.

20.

Kelner – barman

Obsługa klienta, przyjmowanie zamówień, przygotowywanie sali, dbanie o czystość w miejscu pracy.

21.

Kelner – barman

Obsługa klienta, przyjmowanie zamówień, obsługa baru.

22.

Kelner/barman

Obsługa baru, bieżąca obsługa gości restauracji, przygotowywanie sali konsumpcyjnej, rozliczanie klientów

23.

Kierowca – mechanik samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton

Prowadzenie pojazdu ciężarowego z ładunkami nienormatywnymi w ruchu międzynarodowym i krajowym. Obsługa pojazdu ciężarowego, prowadzenie dokumentacji technicznej pojazdu.
Praca wykonywana w delegacji. Pojazdy ciężarowe poruszają się po terenie całej Europy Zachodniej oraz Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś).

24.

Kierowca międzynarodowy

Transport towarów na terenie UE

25.

Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym

Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie Niemiec

26.

Kierowca taksówki

Transport klientów taksówką na terenie Zamościa

27.

Kierowca/robotnik gospodarczy

Utrzymanie porządku i czystości na terenie obiektu, wykonywanie prostych prac naprawczych, pomoc w cateringu.

28.

Kierownik budowy

Nadzór nad projektem, prowadzenie niezbędnej dokumentacji budowy, nadzór nad pracami budowlanymi.

29.

Kierownik zmiany przy produkcji paneli ogrodzeniowych zgrzewanych

Odpowiedzialność za wykonywanie bieżących zleceń produkcyjnych, zapewnienie ciągłości produkcji i rozwiązywanie bieżących problemów, organizowanie i zarządzanie pracą osoby obsługującej maszynę do cięcia drutu, odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystywanie materiałów i narzędzi podczas pracy i kontrolowanie ich zużycia, nadzór nad bieżącym przestrzeganiem norm jakościowych, nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i zasad BHP, raportowanie przełożonym bieżących problemów i rozwiązań, zgłaszanie do działu utrzymania ruchu informacji o powstałych awariach i konieczności napraw.

30.

Konserwator urządzeń dźwigowych

Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych

31.

Konstruktor maszyn

Projektowanie maszyn i urządzeń.

32.

Kucharz

Przygotowywanie dań z karty menu.

33.

Kucharz

Przygotowywanie dań zgodnie z kartą menu, obsługa gości indywidualnych i grup

34.

Magazynier/kierowca

Przygotowanie towaru do wysyłki, dowóz do klienta

35.

Magazynier/kierowca

Praca polega na przygotowaniu towaru wg zamówienia, załadunek i rozładunek. Dowóz towaru do klienta na terenie powiatu

36.

Magazynier/kierowca

Obsługa magazynu i transport towarów.

37.

Majster budowy

Wykonywanie prac budowlanych oraz nadzór nad pracownikami.

38.

Mechanik samochodów osobowych

Bieżące samodzielne naprawy aut osobowych

39.

Mistrz warsztatu

Wykonywanie prac biurowych, zamawianie i dowóz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, nadzór nad pracą warsztatu.

40.

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Montaż instalacji sanitarnych.

41.

Monter mebli

Składanie mebli w stolarni w gotowych formatach, montaż mebli u klienta

42.

Murarz

Praca przy wznoszeniu budynków. Praca na terenie powiatu zamojskiego.

43.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektromechanik pojazdów samochodowych

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych

44.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektronik

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz montaż, instalacja, naprawa urządzeń elektronicznych

45.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowyc

46.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanizator rolnictwa

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów i podzespołów maszyn rolniczych

47.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechatronik

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz obsługa, diagnozowanie, naprawa urządzeń i systemów mechatronicznych

48.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – pracownie budowlane

Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: monter robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa

49.

Nauczyciel przedszkola

Wychowanie przedszkolne zgodnie z obowiązującymi przepisami, opieka nad dziećmi, kontakty z rodzicami, prowadzenie dokumentacji przedszkolnej

50.

Nauczyciel przedszkola

Organizowanie zajęć dydaktyczno- wychowawczych, branie czynny udział w imprezach okolicznościowych organizowanych w placówce oraz funkcjonowaniu, układanie planu pracy w grupie, realizowanie podstawy programowej, dbanie o bezpieczeństwo dzieci,

51.

Ogrodnik terenów zielonych

Koszenie trawy, przycinanie drzew i krzewów.

52.

Operator koparko-ładowarki

Wykonywanie pracy przy budowie dróg.

53.

Operator pilarki

Obsługa pilarki, sortowanie elementów drzewnych.

54.

Operator prościarki do drutu

Obsługa maszyny Varo.

55.

Operator równiarki

Obsługa równiarki

56.

Operator wózka widłowego

Rozładunek i załadunek towarów na hali produkcyjnej (duże ładunki) 3 zmiany.

57.

Operator zgrzewarki do produkcji paneli ogrodzeniowych

Obsługa maszyn do produkcji siatek zgrzewanych (Varo)
3 zmiany

58.

Piekarz

Produkcja pieczywa.

59.

Pielęgniarka

Zapewnienie i realizacja kompleksowej opieki pielęgniarskiej pacjentom

60.

Pizzer

Przygotowywanie ciasta pizzowego.

61.

Pomoc głównej księgowej

Księgowanie dokumentów, fakturowanie. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, udział w procesie importu danych do systemu operacyjnego

62.

Pomoc kuchenna 

Pomoc w przygotowywaniu posiłków na przyjęcia gastronomiczne, obsługa bufetu śniadaniowego, utrzymanie czystości na kuchni.

63.

Pomocnik konserwatora urządzeń dźwigowych

Pomoc w serwisie i naprawa urządzeń dźwigowych

64.

Pracownik biurowy

Umawianie transportu drogowego, przygotowanie dla przewoźnika instrukcji przewozu, ustalanie tras międzynarodowych , obsługa biura, kontakt z klientami.

65.

Pracownik biurowy

Przyjmowanie zleceń, kontrola stanów magazynowych w systemie

66.

Pracownik działu handlowego

Obsługa zamówień i monitorowanie procesu ich realizacji, obsługa klienta w tym kontakt mailowy i telefoniczny z kontrahentami, utrzymywanie kontaktów z klientami celem utrzymania relacji handlowych

67.

Pracownik obróbek blacharskich

Obróbki blacharskie

68.

Pracownik ochrony

Ochrona obiektu handlowego, podejmowanie interwencji w przypadku kradzieży, prób oszustwa, uszkodzenia mienia, reagowanie w przypadku stwierdzenia zagrożeń lub zdarzeń niepożądanych. Praca w porze nocnej od 2.00 do 8.00.

69.

Pracownik ochrony

Ochrona powierzonego mienia.

70.

Pracownik socjalny

Praca z osobami niepełnosprawnymi, praca w terenie z rodziną.

71.

Przedstawiciel handlowy

• Sprzedaż i promocja produktów/usług firmy na rynku medycznym.
 • Budowanie i rozwijanie listy klientów indywidualnych i instytucjonalnych (szpitale, przychodnie)
 • Przygotowywanie ofert handlowych dla klientów, budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami
 • Współpraca przy sporządzaniu dokumentacji przetargowych z zakresu zamówień publicznych,
 • Przygotowywanie i aktualizacja materiałów informacyjnych, folderów, katalogów i innych w zakresie promocji produktów/usług firmy na rynku medycznym.

72.

Przedstawiciel handlowy

Pozyskiwanie nowych odbiorców dla firmy, przyjmowanie zamówień od obecnych

73.

Przedstawiciel handlowy

Sprzedaż, ekspozycja, dbanie o stany magazynowe, przyjmowanie zamówień, praca na terenie woj lubelskiego, sprzedaż towarów branża FMCG.

74.

Przedstawiciel handlowy

Samodzielne wyszukiwanie i pozyskiwanie nowych klientów, dbanie o wizerunek i markę firmy, realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych, przyjmowanie zamówień, dbanie o klienta

75.

Recepcjonista hotelowy

Meldowanie i wymeldowanie gości, wystawianie dokumentów kasowych, wprowadzanie rezerwacji mailowych oraz telefonicznych, sporządzanie raportów, dbanie o wizerunek firmy.

76.

Robotnik ogólnobudowlany

Prace ogólnobudowlane

77.

Robotnik ogólnobudowlany

Wykonywanie prac ogólnobudowlanych.

78.

Serwisant

Serwis i naprawa gwarancyjna i pogwarancyjna urządzeń grzewczych i OZE.

79.

Spawacz – ślusarz

Ręczna i maszynowa obróbka metalu, przygotowywanie części do spawania, mocowanie prace mechaniczne.

80.

Spedytor

Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych. 

81.

Sprzątaczka

Sprzątanie galerii handlowej

82.

Sprzątaczka

Wykonywanie prac porządkowych w salonie meblowym. 

83.

Sprzedawca

Obsługa klienta w autoserwisie i autokasacji

84.

Sprzedawca

Sprzedaż farb i lakierów

85.

Sprzedawca

Obsługa klienta, sprzedaż odzieży i galanterii męskiej.
Salon Manhattan – galeria Revia Park

86.

Sprzedawca

Sprzedaż artykułów spożywczych, obsługa klienta.

87.

Sprzedawca

Sprzedaż artykułów spożywczo-przemysłowych, obsługa klienta, towarowanie sklepu. Praca w Krasnobrodzie.

88.

Sprzedawca 

Praca w sklepie spożywczo przemysłowym, obsługa klienta.

89.

Sprzedawca – doradca klienta

Sprzedaż materiałów budowlanych, farb, narzędzi, obsługa klienta.

90.

Sprzedawca – fakturzysta

Sprzedaż materiałów budowlanych.

91.

Sprzedawca – magazynier

Sprzedaż materiałów budowlanych, farb, narzędzi, obsługa magazynu – przyjmowanie i wydawanie towaru.

92.

Sprzedawca w branży mięsnej

Przechowywanie oraz sprzedaż mięsa i wyrobów z mięsa w specjalistycznym detalicznym punkcie sprzedaży.

93.

Stażysta w dziale IT

Wsparcie techniczne systemów IT i użytkowników na poziomie stacji klienckich w zakresie instalacji i konserwacji sprzętu i oprogramowania komputerowego – rozwiązywania bieżących problemów związanych ze sprzętem i oprogramowaniem: Utrzymanie Single Point of Contact i weryfikacja statusów zgłoszeń użytkowników: przyjmowanie i klasyfikacja zgłoszeń, przekazywanie zgłoszeń do wymaganych grup wsparcia, monitoring realizacji zgłoszeń, udział w projektach IT i na styku z IT, wsparcie w zapewnieniu ciągłości działania systemów TELE/IT.

94.

Stolarz

Praca przy produkcji i montażu schodów drewnianych.

95.

Stolarz

Wykonywanie robót budowlanych: okna, budowanie domów, altan.

96.

Ślusarz – frezer

Obróbka metali, płaskowników, gwintowanie, cięcie, wiercenie otworów, szlifowanie, gwintowanie, nitowanie, gięcie, kucie i prostowanie.

97.

Technik masażysta

Opieka nad osobą chorą, starszą i niepełnosprawną w domu u klienta na terenie powiatu.

98.

Termoizoler

-przygotowywanie ścian do przyklejenia styropianu,
-zaciąganie siatki,
-wyrównywanie ścian

99.

Tokarz w metalu

Toczenie powierzchni walcowych, gwintów, roztaczanie otworów, operacje tokarkami ogólnego przeznaczenia

100.

Wulkanizator

Wymiana i wyważanie kół i opon, drobne naprawy mechaniczne.

101.

Zbrojarz

Wykonywanie zbrojeń, montowanie szkieletów zbrojeniowych zgodnie ze sztuką budowlaną, prace budowlane na terenie miasta.

 

Więcej informacji na temat ofert: 

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1

tel. 084-638-33-49, 84-638-33-66, 84-638-33-43

 

Poprzedni artykułZamojscy księża Halowymi Mistrzami Europy
Następny artykułKonkursowy Dzień Języka Ojczystego w I LO
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments