87 aktualnych ofert pracy w Zamościu i regionie

0
2035

Publikujemy najnowsze oferty pracy w Zamościu i regionie.

1.

Administrator nieruchomości

Prowadzenie dokumentacji obiektu. Organizowanie przeglądów technicznych zgodnie z prawem budowlanym, p-poż., Bhp. Dokonywanie bieżącej konserwacji i przeglądów technicznych, bieżących napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych umożliwiającym korzystania z oświetlenia, ogrzewania,  wody itp. Nadzór nad prawidłowością i aktualnością zezwoleń, koordynacja pracy dostawców usług utrzymania obiektu, przygotowanie materiałów do planów, sprawozdań. Nadzór nad realizacją umów  z firmami zewnętrznymi..

2.

Aparatowy stacji uzdatniania wody

Utrzymanie właściwych parametrów wody kotłowej, obsługa urządzeń do produkcji wody zasilającej kotły parowe, ciepłej wody użytkowej na cele socjalne i urządzeń sieci centralnego ogrzewania, obsługa urządzeń do nawęglania i odżużlania kotłów, wykonywanie analiz wody.

3.

Asystent/Asystent projektanta 

Pomoc przy przygotowywaniu komputerowych rysunków 2D i 3D zgodnie
z przyjętymi standardami i procedurami oprogramowania, tj.: AutoCAD,
ArchiCad, Photoshop
– tworzenie i nanoszenie zmian w modelach i rysunkach technicznych,
począwszy od szkiców, planów oraz pisemnych instrukcji;
– wspieranie projektantów, tj. kreślenie rysunków oraz tworzenie
plików PDF w celu optymalizacji procesu projektowania;
– opracowywanie dokumentacji technicznej;
– zapewnianie wsparcia w ramach projektowania CAD w zakresie funkcji
technicznych i konserwatorskich
– w sytuacjach wyjątkowych wykonywanie ręcznych rysunków
technicznych.
– pomoc przy opracowywaniu programów funkcjonalno-przestrzennych i
projektów planów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów
budowlanych lub ich części wraz z przyległym terenem;
– pomoc przy czuwaniu nad realizacją projektowanych obiektów w
ramach nadzoru autorskiego i budowlanego
– archiwizowanie dokumentacji.
– wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.
  przestrzeganie procedur Systemu Zarządzania Jakością
– reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego
– drukowanie i powielanie wykonanych dokumentacji projektowych

4.

Barman

Sporządzanie napojów alkoholowych i bezalkoholowych

5.

Brukarz

Układanie kostki brukowej

6.

Doradca klienta

Doradztwo w zakresie oferowanych produktów w dziale ogród.

7.

Doradca techniczno-handlowy

-aktywne pozyskiwanie nowych klientów,
-utrzymywanie trwałych relacji z dotychczasowymi klientami,
-sporządzanie ofert i wycen instalacji fotowoltaicznych,
-prezentowanie produktów i usług,
-doradztwo techniczne,
-podpisywanie umów z klientami

8.

Elektryk

– wykonywanie zadań związanych z pracą pod napięciem,
– wykonywanie zadań związanych z pracą urządzeń elektrycznych,
– prace pomocnicze w warsztacie elektrycznym

9.

Fizjoterapeuta

Opieka nad osobą chorą, starszą i niepełnosprawną w domu u klienta na terenie powiatu.

10.

Fryzjer

Strzyżenie, farbowanie, zabiegi pielęgnacyjne, upinanie włosów.

11.

Fryzjer

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

12.

Fryzjerka

Usługi fryzjerskie

13.

Grafik komputerowy

Tworzenie projektów komputerowych, praca z klientem indywidualnym, wykonywanie prac reklamowych.

14.

Higienistka stomatologiczna

Uczestniczenie w badaniach profilaktycznych, obsługiwanie urządzeń i aparatury stomatologicznej

15.

Higienistka stomatologiczna/technik sterylizacji

Pomoc przy zabiegach stomatologicznych.

16.

Inspektor nadzoru

Sporządzanie kosztorysów i wycen inwestorskich,
sprawowanie nadzoru nad wykonawcami robót w zakresie realizacji remontów i inwestycji zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, podpisanymi umowami i ustaleniami z Zamawiajacym,
kontrola zaawansowania robót i potwierdzanie zaawansowania raportami tygodniowymi,
stała kontrola na budowie zgodności robót z obowiazującym harmonogramem budowy,
przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach robót oraz udział w odbiorze końcowym i ostatecznym,
rozliczanie robót pod względem finansowym,
udział w naradach i spotkaniach ze Wspólnotami Mieszkaniowymi,
sprawdzanie zgodności zaprojektowanych rozwiązań z obowiazujacymi przepisami w danej branży,
archiwizacja dokumentacji, bezpośrednia obsługa klientów.

17.

Instruktor nauki jazdy kategorii BT

Praktyczna nauka jazdy samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym

18.

Inżynier robotyk

Czynny udział w robotyzacji procesów produkcyjnych, programowanie i optymalizacja stanowisk robotów przemysłowych Fanuc, praca przy projektowaniu stanowisk zrobotyzowanych, aktywne uczestnictwo w procesie planowania poszczególnych etapów realizacji projektów, współpraca i kontakt z dostawcami robotyki, innego sprzętu produkcyjnego i oprogramowania.

19.

Kelner – barman

Obsługa gości, przyjmowanie zamówień.

20.

Kelner – barman

Obsługa klienta, przyjmowanie zamówień, przygotowywanie sali, dbanie o czystość w miejscu pracy.

21.

Kelner/ka

Obsługa klienta, przyjmowanie i realizacja zamówień.

22.

Kierowca

Sprzedaż pieczywa, handel obwoźny na terenie powiatu zamojskiego.

23.

Kierowca – mechanik samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton

Prowadzenie pojazdu ciężarowego z ładunkami nienormatywnymi w ruchu międzynarodowym i krajowym. Obsługa pojazdu ciężarowego, prowadzenie dokumentacji technicznej pojazdu.
Praca wykonywana w delegacji. Pojazdy ciężarowe poruszają się po terenie całej Europy Zachodniej oraz Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś).

24.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport materiałów budowlanych. Zamość i powiat zamojski.

25.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport towarów na terenie kraju i za granicą.

26.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport towarów na terenie kraju, pomoc w załadunku i rozładunku (5 noclegów)

27.

Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym

Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie Niemiec

28.

Kierowca zaopatrzeniowiec

– regularne odwiedzanie detalicznych punktów sprzedaży,
– nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z klientamI

29.

Kierowca/robotnik gospodarczy

Utrzymanie porządku i czystości na terenie obieku, wykonywanie prostych prac naprawczych, pomoc w cateringu.

30.

Kierownik budowy

Nadzór nad projektem, prowadzenie niezbędnej dokumentacji budowy, nadzór nad pracami budowlanymi.

31.

Kierownik zmiany przy produkcji paneli ogrodzeniowych zgrzewanych

Odpowiedzialność za wykonywanie bieżących zleceń produkcyjnych, zapewnienie ciągłości produkcji i rozwiązywanie bieżących problemów, organizowanie i zarządzanie pracą osoby obsługującej maszynę do cięcia drutu, odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystywanie materiałów i narzędzi podczas pracy i kontrolowanie ich zużycia, nadzór nad bieżącym przestrzeganiem norm jakościowych, nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i zasad BHP, raportowanie przełożonym bieżących problemów i rozwiązań, zgłaszanie do działu utrzymania ruchu informacji o powstałych awariach i konieczności napraw.

32.

Konstruktor maszyn

Projektowanie maszyn i urzadzeń.

33.

Księgowa wewnętrzna

Niepełna księgowosć, podawanie stanów towarowych do firm, konfrontacja stanów i sprawdzanie faktur, liczenie towarów i wprowadzanie do komputera oraz magazynu

34.

Kucharz

Przygotowywanie dań z karty menu.

35.

Kucharz

Przygotowywanie dań, nadzór nad jakoscią, zamawianie żywności, organizacja pracy w kuchni, ustalanie menu.

36.

Magazynier

Obsługa dostaw: prowadzenie dokumentacji magazynowej, liczenie towaru, rozliczanie opakowań. Układanie towaru w magazynie i sklepie. Rozliczanie dostaw.

37.

Magazynier

Obsługa magazynu budowlanego.

38.

Magazynier/kierowca

Obsługa magazynu i transport towarów.

39.

Magazynier/kierowca

Przygotowanie towaru do wysyłki, dowóz do klienta

40.

Majster budowy

Wykonywanie prac budowlanych oraz nadzór nad pracownikami.

41.

Mechanik samochodowy

Pomoc w bieżących naprawach pojazdów

42.

Mistrz warsztatu

Wykonywanie prac biurowych, zamawianie i dowóz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, nadzór nad pracą warsztatu.

43.

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

Montaż instalacji sanitarnych.

44.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektromechanik pojazdów samochodowych

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych

45.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektronik

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz montaż, instalacja, naprawa urządzeń elektronicznych

46.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych

47.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanizator rolnictwa

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów i podzespołów maszyn rolniczych

48.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechatronik

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz obsługa, diagnozowanie, naprawa urządzeń i systemów mechatronicznych

49.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – pracownie budowlane

Prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu oraz związanej z tym dokumentacji dla zawodów: monter robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa

50.

Operator koparko-ładowarki

Wykonywanie pracy przy budowie dróg.

51.

Operator pilarki

Obsługa pilarki, sortowanie elementów drzewnych.

52.

Operator prościarki do drutu

Obsługa maszyny Varo.

53.

Operator równiarki

Obsługa równiarki

54.

Operator wózka widłowego

Rozładunek i załadunek towarów na hali produkcyjnej (duże ładunki)  3 zmiany.

55.

Operator zgrzewarki do produkcji paneli ogrodzeniowych

Obsługa maszyn do produkcji siatek zgrzewanych (Varo)
3 zmiany

56.

Pilarz-Drwal

Wycinka drzew, kierowanie samochodem ciężarowym pow 3,5 t. Praca na terenie woj. lubelskiego

57.

Pizzer

Przygotowywanie ciasta pizzowego.

58.

Pomocnik montera instalacji sanitarnych

Pomoc w montowaniu, naprawie oraz konserwacji instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej

59.

Pracownik biurowy

Umawianie transportu drogowego, przygotowanie dla przewoźnika instrukcji przewozu, ustalanie tras międzynarodowych , obsługa biura, kontakt z klientami.

60.

Pracownik księgowości

Praca w księgowości. Obsługa programu subiekt.

61.

Przedstawiciel handlowy

  Sprzedaż i promocja produktów/usług firmy na rynku medycznym.
   Budowanie i rozwijanie listy klientów indywidualnych i instytucjonalnych (szpitale, przychodnie)
   Przygotowywanie ofert handlowych dla klientów, budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami
   Współpraca przy sporządzaniu dokumentacji przetargowych z zakresu zamówień publicznych,
   Przygotowywanie i aktualizacja materiałów informacyjnych, folderów, katalogów i innych w zakresie promocji produktów/usług firmy na rynku medycznym.

62.

Przedstawiciel handlowy

Pozyskiwanie nowych odbiorców dla firmy, przyjmowanie zamówień od obecnych

63.

Przedstawiciel handlowy działu windykacji

Pozyskiwanie kontrahentów, prowadzenie rozmów handlowych,
sporządzanie umów i ofert

64.

Robotnik ogólnobudowlany

Prace ogólnobudowlane

65.

Serwisant-mechanik

Naprawa ciągników rolniczych oraz sprzętu typu hydraulika siłowa

66.

Spawacz

Praca przy produkcji ogrodzeń, spawanie profili cienkościennych.

67.

Spawacz – ślusarz

Ręczna i maszynowa obróbka metalu, przygotowywanie części do spawania, mocowanie prace mechaniczne.

68.

Spedytor

Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych. 

69.

Sprzątaczka

Sprzątanie galerii handlowej

70.

Sprzątaczka

Utrzymanie w należytej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń zgodnie z przepisami sanitarnymi w budynku bursy

71.

Sprzedawca

Sprzedaż materiałów budowlanych w składzie materiałów budowlanych

72.

Sprzedawca

Sprzedaż artykułów spożywczo-przemysłowych

73.

Sprzedawca

Sprzedaż towarów w delikatesach spożywczych, obsługa klienta

74.

Sprzedawca

Obsługa klienta w autoserwisie i autokasacji

75.

Sprzedawca

Sprzedaż farb i lakierów

76.

Sprzedawca

Obsługa klienta, sprzedaż odzieży i galanterii męskiej.
Salon Manhattan – galeria Revia Park

77.

Sprzedawca 

Praca w sklepie spożywczo przemysłowym, obsługa klienta.

78.

Sprzedawca na st. mięsnym

Obsługa klienta na st. mięsnym

79.

Stażysta w dziale IT

Wsparcie techniczne systemów IT i użytkowników na poziomie stacji klienckich w zakresie instalacji i konserwacji sprzętu i oprogramowania komputerowego – rozwiązywania bieżących problemów związanych ze sprzętem i oprogramowaniem: Utrzymanie Single Point of  Contact i weryfikacja statusów zgłoszeń użytkowników: przyjmowanie i klasyfikacja zgłoszeń, przekazywanie zgłoszeń do wymaganych grup wsparcia, monitoring realizacji zgłoszeń, udział w projektach IT i na styku z IT, wsparcie w zapewnieniu ciągłości działania systemów TELE/IT.

80.

Stolarz

Praca przy produkcji i montażu schodów drewnianych.

81.

Ślusarz – frezer

Obróbka metali, płaskowników, gwintowanie, cięcie, wiercenie otworów, szlifowanie, gwintowanie, nitowanie, gięcie, kucie i prostowanie.

82.

Ślusarz – spawacz

Wykonywanie konstrukcji, spawanie.

83.

Technik masażysta

Opieka nad osobą chorą, starszą i niepełnosprawną w domu u klienta na terenie powiatu.

84.

Termoizoler

-przygotowywanie ścian do przyklejenia styropianu,
-zaciąganie siatki,
-wyrównywanie ścian

85.

Tokarz / frezer 

Prace tokarskie na tokarce, frezowanie na frezarce uniwersalnej.

86.

Tokarz w metalu

Toczenie powierzchni walcowych, gwintów, roztaczanie otworów, operacje tokarkami ogólnego przeznaczenia

87.

Zbrojarz

Wykonywanie zbrojeń, montowanie szkieletów zbrojeniowych zgodnie ze sztuką budowlaną, prace budowlane na terenie miasta.

 

Więcej informacji na temat ofert: 

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1

tel. 084-638-33-49, 84-638-33-66, 84-638-33-43

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments