Bitwa sołectw – do ostatniej kropli krwi (dużo zdjęć i filmy)

0
1047
GAIA

W sobotę, 18 stycznia, w świetlicy w Mokrem odbyło się coroczne spotkanie klubu HDK przy UG Zamość podsumowujące działalność klubu w 2019r oraz rozstrzygnięcie konkursu: II edycja konkursu „Bitwa sołectw – do ostatniej kropli krwi”

Konkurs był skierowany do mieszkańców Gminy Zamość, a jego głównym celem i zamierzeniem było zmotywowanie lokalnej społeczności sołeckiej do aktywnego udziału w propagowaniu honorowego krwiodawstwa. Zasadą konkursu było oddanie jak największej ilości krwi przez dane sołectwo w przeliczeniu na jednego mieszkańca, co umożliwiło równorzędną rywalizację między małymi i dużymi sołectwami.

W konkursie udział wzięło 212 mieszkańców Gminy Zamość, którzy na rzecz konkursu oddali łącznie 187,65 litrów krwi.

I miejsce – sołectwo Wieprzec

II miejsce – sołectwo Wierzchowiny

III miejsce – sołectwo Wólka Wieprzecka

Nagrody indywidualne dla najczęściej oddających krew biorących udział w konkursie zdobyli:

1. Agnieszka Magryta-Ciurysek – Bortatycze

2. Katarzyna Jędrzejewska – Szopinek

3. Aneta Zygmunt – Borowina Sitaniecka

1. Paweł Nowak- Szopinek

2. Paweł Mróz – Szopinek

3. Tomasz Kukiełka – Wieprzec

Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia otrzymali:

1. Aneta Zygmunt

2. Anna Stręciwilk

3. Agata Jakóbczak

4. Marcin Solski

5. Tomasz Mazurek

6. Roman Sarzyński

7. Zbigniew Juszczak

8. Waldemar Machałek

9. Robert Paszko

10. Edward Wasil

11. Marek Drogoszewski

Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia otrzymali:

1. Jolanta Jargieło

2. Waldemar Machałek

3. Jacek Matwiejczuk

4. Wojciech Zieliński

5. Roman Sarzyński

6. Krzysztof Krzan

7. Michał Ostasz

8. Jacek Nawój

Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia otrzymali:

1. Jacek Matwiejczuk

2. Roman Sarzyński

3. Wojciech Zieliński

4. Mariusz Pawlik

  Medale 70-lecia Krwiodawstwa na Lubelszczyźnie w dowód uznania za wieloletnie efektywne działania na rzecz Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na Lubelszczyźnie od RCKiK w Lublinie otrzymali:

1. Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość

2. Piotr Kudyk – Prezes Klubu HDK przy UG Zamość

3. Rafał Kamiński – V-ce prezes Klubu HDK przy UG Zamość

4. Maria Juszczak-Sowińska – sekretarz Klubu HDK przy UG Zamość

5. Marta Dawidowska – członek zarzadu Klubu HDK przy UG Zamość

6. Bartłomiej Pikużiński- przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Zamość

7. Edward Wasil – członek Klubu HDK przy UG Zamość

Sołectwa Wieprzec, Wierzchowiny, Wólka Wieprzecka otrzymały Medale 70-lecia Krwiodawstwa na Lubelszczyźnie w dowód uznania za wieloletnie efektywne działania na rzecz Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na Lubelszczyźnie.

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments