300 000 na wymianę “kopciuchów”- złóż wniosek, nie truj sąsiadów!

1
629

Od 27 stycznia do 07 lutego 2020 r.,  będą przyjmowane wnioski o udzielenie dotacji celowej do wymiany starych systemów grzewczych. Pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu Miasta.

Od pięciu lat samorząd, w ramach działań naprawczych, dofinansowuje mieszkańcom wymianę tzw. „kopciuchów”, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Wymianie podlegają stare, niskosprawne i nieekologiczne kotły węglowe, które zastępuje się nowymi, wysokosprawnymi i ekologicznymi źródłami ogrzewania w postaci: kotła opalanego paliwem gazowym lub podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać właściciele, współwłaściciele lub użytkownicy wieczyści budynków, lokali mieszkalnych lub lokali użytkowych zlokalizowanych na terenie miasta Zamość.

Podobnie jak w latach ubiegłych wysokość dotacji wynosi:

1)    osoby fizyczne – do 60% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 6 000,00 zł brutto,

2)    wspólnoty mieszkaniowe – do 40% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 20 000,00 zł brutto,

3)    osoby prawne – do 40% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 4 000,00 zł brutto,

4)    przedsiębiorcy – do 40% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 4 000,00 zł brutto,

5)   jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi – do 40% kosztów wykonania zadania, ale nie więcej niż 4 000,00 zł brutto.

Kompletne wnioski (wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość (Ratusz) ul. Rynek Wielki 13 w godzinach pracy Urzędu (tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30, wtorek 8.00 – 16.30, piątek 7.30 – 15.00) lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Dotacja celowa do wymiany starych systemów grzewczych” (za termin złożenia, uważa się dzień doręczenia wniosku do siedziby tut. Urzędu).

Formularze można pobrać ze strony Biuletyny Informacji Publicznej: znajdują się w zakładce „Informacje o środowisku – Wnioski”. Wnioski będą realizowane na podstawie kolejności wpływu (dotyczy złożenia kompletnego wniosku) do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Zamość na 2020 r.

W latach 2016-2019 Miasto Zamość przeznaczyło na dotacje około 1 170 000,00 zł, a każdego roku osiągano wyższy niż zakładano efekt ekologiczny.

– w 2016 r. było to 198 953,79 zł – co pozwoliło zrealizować 32 wnioski,

– w 2017 r. zabezpieczono w budżecie kwotę 300 000,00 zł, lecz w związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców uzyskaniem dotacji, zwiększono środki finansowe do kwoty 339 431,84 zł, dzięki czemu zrealizowano łącznie 60 wniosków,

– w 2018 r. na ww. zadanie zabezpieczono 300 000,00 zł i podobnie jak w roku poprzednim, w celu realizacji wszystkich poprawnie złożonych wniosków (58 wniosków) wydano łącznie 322 775,82 zł,

– w 2019 r. na dotację zaplanowano kwotę 200 000,00 zł i zwiększono środki podobnie jak w latach ubiegłych, do wysokości 306 472,60 zł w celu zrealizowania 52 kompletnych wniosków.

– na 2020 r. zaplanowano w budżecie 300 000,00 zł.

Poprzedni artykułOdbierz woreczek na psie odchody.
Następny artykułWybierz dla siebie najlepszą kurtkę.
Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Zamoy

Radni którzy wyśmiewali mówiących o problemie ze smogiem w Zamościu powinni oddać mandaty!