Więcej pożarów, mniej miejscowych zagrożeń. Zamojscy strażacy podsumowali 2019 rok.

0
391
Fot. archiwum NKZ

STRAŻACKA STATYSTYKA

Podsumowując rok 2019 w ujęciu statystycznym należy stwierdzić, że na przestrzeni ostatnich 10 lat, był to kolejny rok z większą ilością zdarzeń. Chcąc określić ten miniony rok jednym zdaniem: to okres z większą ilością wiosennych pożarów suchych traw oraz znaczną ilością miejscowych zagrożeń. 

Miniony rok był umiarkowanie bezpieczny w aspekcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Odnotowano 2 tzw. lekkie wypadki strażaków z JRG Zamość i JRG Szczebrzeszyn, podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych i wyjazdu do działań.
W 2019 r., odnotowano łącznie 1449 interwencji z czego: 569 to pożary, 801 miejscowych zagrożeń oraz 79 alarmów fałszywych. W porównaniu do 2018 roku, o 3 % (tj. o 46 zdarzeń) zmalała ogólna liczba interwencji, znacznie bo aż o 30,1% (tj. 134 zdarzenia) wzrosła ilość pożarów, o 20% (tj. 199 zdarzeń) zmniejszyła się liczba miejscowych zagrożeń. Alarmy fałszywe utrzymywały się na porównywalnym poziomie, w 2019 było ich o 19 więcej. Analizując linię trendu dla poszczególnych rodzajów zdarzeń, na przestrzeni ostatnich 10 lat należy stwierdzić, że we wszystkich analizowanych obszarach wzrasta liczba zdarzeń. 

Zdecydowaną większość, bo aż 90% pożarów, to pożary małe. W 2019r., pożary najczęściej występowały w grupie obiektów: uprawy, rolnictwo – 233 interwencji, budynki mieszkalne – 142 zdarzenia. W porównaniu do 2018 roku: liczba pożarów w rolnictwie wzrosła o 70% (96 zdarzeń), a w budynkach mieszkalnych ilość ta utrzymywała się na porównywalnym poziomie.  

W 2019r., z liczby 1001 miejscowych zagrożeń, jakie wystąpiły na terenie powiatów, w budynkach mieszkalnych wyniosła 248 interwencji (spadek o 33%). Zdarzenia te najczęściej dotyczyły wypompowywania wody z zalanych piwnic oraz usuwaniem zagrożenia powodowanego przez owady błonkoskrzydłe. Dosyć dużą grupę obiektów, w odniesieniu do których prowadzono działania stanowiły środki transportu – 233  zdarzenia tj. wypadki i kolizje drogowe, które w odniesieniu do 2018r., utrzymują się na porównywalnym poziomie. 

Najczęstszymi przyczynami wystąpienia miejscowych zagrożeń w 2019 r. były: zdarzenia w komunikacji drogowej – 228 oraz zdarzenia powodowane przez silne wiatry 139 interwencji. Nieostrożność osób dorosłych w 336 przypadkach, to najczęstrza przyczyna wystąpienia pożarów w 2019 roku. Dosyć dużą grupę przyczyn wystąpienia pożarów stanowiły wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych 107. W minionym roku najwięcej pożarów wystąpiło w kwietniu – 146 interwencji związanych z pożarami suchych traw. W 2019r., najwięcej miejscowych zagrożeń wystąpiło we wrześniu – 104, kiedy to występowały niesprzyjające warunki atmosferyczne. Przykładem jest dzień 30 września, kiedy to odnotowano 21 zdarzeń w zdecydowanej większości dotyczących usuwania połamanych drzew i konarów. 

Szacunkowe straty pożarowe to około 2 331 tys. zł., w tym straty w budynkach 1 311 tys. zł., uratowane mienie to kwota około 27 128 tys. zł. 

W wyniku pożarów 4 osoby poniosły śmierć, rannych zostało 17 osób w tym 1 dziecko. Podczas miejscowych zagrożeń śmierć poniosło 9 osób, a poszkodowanych zostało 281 osób.  

info: oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Zamościu mł. bryg. Andrzej Szozda

grafika: mł. bryg. Andrzej Szozda, oficer prasowy PSP w Zamościu
grafika: mł. bryg. Andrzej Szozda, oficer prasowy PSP w Zamościu
Poprzedni artykułPolskie dziedzictwo kulturowe za granicą
Następny artykułProf. zw. dr hab. n. med. Krzysztof Marczewski nie żyje
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments