Hrubieszów: Przysięga i promocja „Terytorialsów” z udziałem ministra Mariusza Błaszczaka

0
410
Fot. Damian Stanula
- reklama-

W niedzielę, 8 grudnia 2019 r. w Hrubieszowie odbyła się ważna dla lubelskich Terytorialsów uroczystość. 83 nowych żołnierzy złożyło przysięgę wojskową, zasilając tym samym szeregi 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, a 44 żołnierzy OT odebrało patenty podoficerskie w ramach kursu „SONDA”. 

Była to ostatnia w tym roku przysięga lubelskich Terytorialsów, połączona z promocją na pierwszy stopień podoficerski żołnierzy OT, którzy ukończyli trzecią edycję kursu dla niższych dowódców WOT „SONDA”. 

Uroczystość licznie zgromadziła żołnierzy OT, ich rodziny, mieszkańców Hrubieszowa, a także przedstawicieli lokalnych władz samorządowych i środowisk kombatanckich. Obecni byli wicepremier Jacek Sasin, minister ON Mariusz Błaszczak oraz dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła.

Wicepremier Sasin zwracając się do żołnierzy składających przysięgę powiedział –
„Chcemy wzmacniać Wojska Obrony Terytorialnej, cieszy mnie że już 24 tysiące żołnierzy dzisiaj służy w Wojskach Obrony Terytorialnej. Będziemy rozwijać nie tylko ilościowo ale również jakościowo te oddziały. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej są zawsze na miejscu, są skuteczni bo znają teren, znają ludzi, wiedzą jak tą pomoc nieść w sposób najlepszy”.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zwrócił się do żołnierzy – „Wojska Obrony Terytorialnej rozwijają się liczebnie, ale rozwijają się także jeżeli chodzi
o umiejętności, jeżeli chodzi o ćwiczenia. Dziś byliśmy świadkami również promocji na stopień podoficerski, rozwija się służba – to jest bardzo dobra informacja dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej”.

Tuż po uroczystej przysiędze, 44 żołnierzy OT odebrało patenty podoficerskie. Przypomnijmy lubelska brygada OT, od kwietnia br., jako pierwsza w WOT, realizuje projekt „SONDA” i systematycznie buduje swoją kadrę podoficerską. Do tej pory patenty podoficerskie odebrało 117 lubelskich Terytorialsów. Jeszcze w tym roku rozpocznie się czwarta edycja „SONDY”.  

„SONDA” – kurs dla liderów

„SONDA” to kurs podoficerski, skierowany wyłącznie do żołnierzy-ochotników WOT. Jest dopełnieniem całej struktury szkoleniowej WOT, wpisanym między funkcjonujące już szkolenia szeregowych oraz kandydatów na oficerów w ramach kursu Agrykola. 

Kandydaci na kurs muszą być, co najmniej od roku w służbie, posiadać co najmniej średnie wykształcenie i zgodę przełożonych. Kwalifikacja rozpoczyna się od rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu z wychowania fizycznego. Kandydat może uzyskać dodatkowe punkty, m.in za odpowiednie wykształcenie, aktywność społeczną oraz osiągnięcia w czasie służby.

Program „SONDY” zostały stworzony od podstaw i w pełni odpowiada specyfice formacji. Kurs trwa kilka miesięcy i obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne, prowadzony jest przez brygady OT, a w egzaminie końcowym uczestniczą przedstawiciele Centrum Szkolenia WOT z Torunia. 

Kandydaci na podoficerów przechodzą najpierw zajęcia instruktorsko – metodyczne, które kończy praktyczny test. Zdanie testu jest przepustką do części specjalistycznej. Duża część zajęć poświęcona jest przywództwu. Zajęcia w czasie kursu prowadzą sami podoficerowie, to oni przygotowują zajęcia, prowadzą je, są instruktorami i egzaminatorami.

Teraz brygady, niedługo Szkoła Podoficerska „SONDA”

W niedalekiej przyszłości ciężar szkolenia kadr podoficerskich przejmie powstająca Szkoła Podoficerska WOT „SONDA”. Będzie ona kształciła kandydatów na podoficerów w korpusie żołnierzy zawodowych, żołnierzy OT oraz żołnierzy rezerwy na kierunkach łączności i informatyki, cyberbezpieczeństwa oraz lekkiej piechoty. Szkoła pozwoli na efektywne zagospodarowywanie ogromnego potencjału żołnierzy OT i będzie głównym źródłem pozyskania kadry podoficerskiej WOT.

Szkoła Podoficerska „SONDA” będzie dyslokowana w Zegrzu i Toruniu. W Zegrzu szkoleni będą kandydaci na podoficerów o specjalności łączności i informatyki oraz cyberbezpieczeństwa, a w Toruniu będzie się znajdował wydział piechoty lekkiej, który będzie szkolił kandydatów na podoficerów o specjalnościach adekwatnych do zadań pododdziałów lekkiej piechoty.

SONDA – skąd ta nazwa?

„SONDA” – jest to akronim nazwy Szkoła Niższych Dowódców, której początki sięgają 1944 roku. W pierwszej połowie tego roku decyzją Komendy Głównej AK zlikwidowane zostały Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty, a w ich miejsce powstały Zastępcze Kursy Szkolenia Niższych Dowódców (ZKSND). Kursy te w końcowym okresie działalności Armii Krajowej były podstawowymi kursami szkoleniowymi obejmującymi poziom dowódców drużyn.

materiał nadesłany

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments