0
603
GAIA

W piątek (22 listopada) uroczyście oddano do użytku drogi powiatowe nr: 3275L Kotlice-Zubowice i 3276L Horyszów-Kotlice przebudowane przez Powiat Zamojski w ramach projektu „Poprawa dostępności przygranicznej infrastruktury drogowej w powiatach: Zamojskim (Polska) i Sokalskim (Ukraina) połączona z promowaniem rozwiązań proekologicznych”. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze Środków Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014- 2020.

Powiat Zamojski jest Beneficjentem Wiodącym projektu. Partnerami w projekcie są: Rejon Sokalski – partner ukraiński oraz Gmina Komarów – Osada i Gmina Miączyn – partnerzy lokalni Powiatu Zamojskiego.

Wspólnie realizowany projekt obejmuje 3 główne działania: przebudowę dróg w powiecie zamojskim nr: 3275L Kotlice-Zubowice, 3276L Horyszów-Kotlice o łącznej długości 11,4 km; przebudowę dróg w Rejonie Sokalskim o dł. ponad 2,5 km w trzech ukraińskich gminach: Żwirka, Opilsko, Sawczyn oraz lekcje na temat bezpieczeństwa drogowego i rozwiązań proekologicznych po obu stronach granicy zakończone konkursem plastycznym pn. „OZE – droga do przyszłości”.

W piątek (22 listopada) nastąpiło oficjalne zakończenie działania związanego z przebudową dróg powiatowych o łącznej długości 11,4 km, przebiegających przez teren dwóch gmin powiatu zamojskiego: Gminy Komarów-Osada (8 km) i Gminy Miączyn (3,4 km). Wartość robót drogowych w Powiecie Zamojskim wyniosła blisko 9 mln złotych. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SADEX Janusza Sadlika.

Całość projektu to koszt ponad 10,2 mln złotych, w tym dofinansowanie z UE wyniosło  8,7 mln złotych, Powiat Zamojski dołożył ponad 700 tys. złotych, Gmina Komarów-Osada – ponad 500 tys. złotych, Gm. Miączyn – ponad 200 tys. złotych, zaś Rejon Sokalski – blisko 130 tys. złotych.

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments