Ogromne zainteresowanie świadczeniem 500+ dla osób niesamodzielnych.

0
474

Ogromne zainteresowanie tak zwanym 500+ dla osób niesamodzielnych. Do placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie lubelskim do 8 listopada wpłynęło 29 tys. wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, z czego ponad 2 tys. do zamojskiego ZUS.

Przepisy o nowym świadczeniu weszły w życie 1 października. Przysługuje osobom, które spełniają łącznie kilka warunków: mają ukończone 18 lat, mieszkają legalnie w Polsce i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, a ich dochód ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych jest niższy niż 1600 zł brutto.

Pełne 500 złotych otrzymują osoby, których dochód nie przekracza 1100 zł brutto. Pozostali mogą liczyć na kwotę, która uzupełnia ich dotychczasowe świadczenia do 1600 zł brutto. 

Gdzie najwięcej wniosków?

Do 8 listopada w całym województwie lubelskim ZUS przyjął ponad 29 tysięcy wniosków o świadczenie 500+ dla niesamodzielnych. Najwięcej w Lublinie – 7580 oraz w Chełmie – 2649. Do Inspektoratu ZUS w Zamościu trafiło w tym okresie 2037 wniosków.

W całej Polsce Zakład przyjął prawie 390,7 tys. wniosków. Większość złożyły kobiety (61 proc.). Do co czwartego wniosku było dołączone odpowiednie orzeczenie lekarskie. W przypadku pozostałych niezbędna jest ocena lekarska. Lekarze wydali większość dotychczasowych orzeczeń zaocznie, na podstawie dokumentacji medycznej. W mniej niż co trzecim przypadku konieczne było badanie bezpośrednie. Jeśli lekarz prowadzący pacjenta wskazywał, że nie może on przyjechać na badanie do ZUS, to lekarz orzecznik badał pacjenta w miejscu jego pobytu.

500+ dla osób niesamodzielnych przyznają też inne instytucje. W tym samym okresie ponad 153,2 tys. wniosków trafiło do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a łącznie 1,4 tys. wniosków – do instytucji wypłacających świadczenia byłym mundurowym.

Coraz więcej przyznanych świadczeń

ZUS wydaje decyzje w sprawie 500+ dla niesamodzielnych od października, kiedy ustawa o nowym świadczeniu weszła w życie. W województwie lubelskim do 8 listopada Zakład rozpatrzył 11,6 tys. spraw. Z tego aż 11 tys. to decyzje przyznające 500+. Ponad połowa uprawnionych otrzymuje nowe świadczenie w wysokości pełnych 500 złotych. Głównym powodem nielicznych decyzji odmownych są dochody przekraczające kryterium 1600 zł.

W całej Polsce świadczenie uzyskało 189 tys. osób, z tego 132,7 tys. osób otrzymuje wypłatę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Więcej informacji o warunkach przyznawania 500+ dla niesamodzielnych znajduje się m.in. na www.zus.pl.

Materiał nadesłany

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments