Terytorialsi pamiętają o bohaterach walk o niepodległość. Odwiedzają i porządkują ich groby, zapalają znicze

0
345
Fot. Damian Stanula
GAIA

W przededniu Dnia Wszystkich Świętych żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” odwiedzają i porządkują groby żołnierzy, zapalają znicze i wystawiają posterunki honorowe w wielu miejscach pamięci narodowej na Lubelszczyźnie. W ten sposób pragną uczcić pamięć bohaterów poległych za wolną ojczyznę.

1 listopad to czas zadumy i pamięci o tych, których już nie ma wśród nas. Dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej to również czas szczególnej pamięci i troski o tych, którym zawdzięczamy niepodległą ojczyznę. Opieka nad grobami poległych żołnierzy, wpisana jest na stałe w działania Terytorialsów. Ta piękna idea, to nie tylko patriotyczny obowiązek, ale przede wszystkim szczere pragnienie, aby pamięć o bohaterach i ich czynach pozostała w sercach i umysłach Polaków. 

W okresie poprzedzającym Dzień Wszystkich Świętych, Terytorialsi z Lublina, Dęblina, Chełma, Białej Podlaskiej i Zamościa, odwiedzają lokalne miejsca pamięci, porządkują groby zapalają znicze. W sposób szczególny opiekują się bezimiennymi mogiłami i miejscami spoczynku, zapomnianych, lokalnych bohaterów.  

Szczególnie ważne dla Terytorialsów są miejsca pamięci związane z żołnierzami Armii Krajowej i podziemia niepodległościowego z okresu po 1945 roku. To właśnie Żołnierze Wyklęci, przez długie lata skazani na niepamięć i złą sławę są dziś wzorem postawy obywatelskiej, a ich tradycje, dorobek i wartości z dumą dziedziczą żołnierze WOT. 

Światełka pamięci od lubelskich Terytorialsów 

Żołnierze z 21 batalionu lekkiej piechoty z Lublina regularnie odwiedzają i dbają o miejsca pamięci narodowej w powiecie lubelskim i lubartowskim. Szczególnie bliskie są im miejsca związane z patronem lubelskiej brygady i jego żołnierzami.  

Tuż przed świętem odwiedzili symboliczną Tablicę poświęconą żołnierzom AK i WiN zgrupowania „Zapory” przy placu Zamkowym w Lublinie. Na cmentarzu przy ulicy Lipowej zapalili znicze, m.in.: na symbolicznej mogile mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, grobie gen. Kazimierza Tumidajskiego, Konrada Bartoszewskiego ps. „Wir” – komendant AK rejon Józefów, ppłk Zbigniewa Matysiaka ps. „Kowboj” oraz symbolicznej mogile żołnierzy AK Okręgu Lublin. Zapalili także znicze przy pomniku pamięci ofiar więzienia na Zamku Lubelskim z lat 1944-1954, na cmentarzu przy ulicy Unickiej w Lublinie.

Żołnierze odwiedzili również symboliczną mogiłę kpt. Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok” na cmentarzu w Kijanach, a na cmentarzu w Lubartowie kwatery poległych żołnierzy AK Obwodu Lubartów oraz 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.

22 batalion lekkiej piechoty pamięta o lokalnych bohaterach

Terytorialsi z batalionu dęblińskiego w okresie poprzedzającym święta sprzątają groby, zapalają znicze i wystawiają warty honorowe w wielu miejscach rozsianych w swoim SRO. Uporządkowali i zapalili znicze, m.in. na zapomnianych mogiłach na historycznym cmentarzu wojennym Balonna, na grobach żołnierzy AK na cmentarzu komunalnym w Puławach, czy w miejscowości Las Stocki. 

Pamiętają o lokalnych bohaterach, żołnierzach AK i podziemia niepodległościowego, takich jak: Wacław Socha ps. „Turek” – żołnierz oddziałów „Zapory”, Janusz Jarosławski ps. „Szponder”, por. Zygmunt Makowiecki, Przemysław Miroński ps. „Wicher”, Julian Adamczyk, Jan Kocoń ps. „Ryś”, Zenon Somczyński ps. „Słaby”, Marian Bernaciak, ps. „Orlik”, „Dymek”, ppor. Jan Poznański ps. „Pływak”. 

Bialscy Terytorialsi odwiedzili miejsca pamięci w swoim SRO

Żołnierze z batalionu bialskiego uporządkowali groby i zapalili światełka pamięci w dziesiątkach miejsc pamięci narodowej w swoim stałym rejonie odpowiedzialności. Szczególną opieką otaczają takie miejsca jak: Kamień na wieczną pamięć żołnierzom AK i członkom konspiracji WiN obwodu Biała Podlaska w miejscowości Ortel Książęcy, zbiorową mogiłę poległych żołnierzy 35 PP AK WiN w Komarówce Podlaskiej, Kamień upamiętniający miejsce stoczenia zwycięskiej bitwy Edwarda Tereszkiewicza ps. „Żelazny” z oddziałami KBW i UB we Włodawie, czy Kamień pamiątkowy upamiętniający kpt. Czesława Czaplińskiego ps. „Jur” – komendanta organizacji WiN w Dębowej Kłodzie. 

Bialscy Terytorialsi pamiętają o historycznych wydarzeniach i lokalnych bohaterach walk o niepodległość. Odwiedzili, m.in. grób ostatniego Żołnierza Wyklętego chor. Antoniego Dołęgi ps. „Znicz” na cmentarzu parafialnym w Trzebieszowie, Pomnik Pamięci Żołnierzy AK-WIN Obwód Łuków – Akcja Mitropa w Szaniawach – Poniatach, Obelisk upamiętniający Żołnierzy Niezłomnych i Ofiary Reżimu Komunistycznego w Łukowie oraz groby żołnierzy na cmentarzu w Gęsi koło Parczewa.  

Terytorialsi z Chełma porządkują groby wielkich poprzedników

Żołnierze z 24 batalionu lekkiej piechoty z Chełma pamiętają o swoich wielkich poprzednikach. Odwiedzili groby żołnierzy AK na cmentarzu parafialnym w Rudzie-Hucie, m.in. grób ostatniego, chełmskiego Niezłomnego Tadeusza Hawryluka, por. Zygmunta Urbańskiego ps. „Iskra” z oddziału partyzanckiego ROAK – WiN, obwód chełmski, a także groby żołnierzy na cmentarzu przy ul. Lwowskiej w Chełmie, w tym Witolda Jerzego Fałkowskiego ps. „Wik” i por. Zbigniewa Adama Twardego ps. „Trzask”. 

Chełmscy Terytorialsi zapalili znicze przy pomnikach, tablicach i krzyżach upamiętniających żołnierzy, partyzantów oraz więźniów poległych podczas II wojny światowej, m.in. w Krasnymstawie i Kolonii Zatarcie. Odwiedzili i uporządkowali również mogiły partyzantów w Lesie Siostrzytowskim w powiecie łęczyńskim, a także kopiec w Kryniczkach upamiętniający pomordowaną ludność cywilną. 

Światełka pamięci od żołnierzy 24 blp pojawiły się na grobie ostatniego partyzanta RP – sierżanta Józefa Franczaka ps. „Lalek” i przy tablicy pamiątkowej Janiny Kuligowskiej-Cel ps. „Niusia”, sanitariuszki i łączniczki oddziału „Zapory”. Żołnierze odwiedzili Kopiec i Obelisk poświęcony pamięci pomordowanych w obozie NKWD i UB w Krzesimowie. Nie zabrakło również zniczy na cmentarzu wojenny we Włodawie, przy pomniku poległych i pomordowanych żołnierzy oddziału partyzanckiego obwodu WiN Włodawa. 

 Żołnierze z 25 batalionu lekkiej piechoty upamiętnili miejsca bohaterskich walk 

Zamojszczyzna to miejsce wielkich bitew i wielkich bohaterów. Tuż przed Dniem Wszystkich Świętych zamojscy Terytorialsi zadbali o najważniejsze miejsca pamięci narodowej w swoim SRO. Odwiedzili i zapalili znicze, m.in. przy Pomniku ku czci żołnierzy Armii Krajowej na Zamojszczyźnie przy ul. Partyzantów w Zamościu oraz Pomniku upamiętniającym Bitwę Pod Stefankowicami w 1920 roku w Kolonii Stefankowice. 

Żołnierze odwiedzili również grób Tadeusza Ludwika Piskora, generała Dywizji Wojska Polskiego, szefa Sztabu Głównego i dowódcy Armii „Lublin” w kompanii wrześniowej 1939 roku, znajdujący się na cmentarzu wojennym w Tomaszowie Lubelskim. W Biłgoraju zaś, na cmentarzu przy ulicy Lubelskiej oddali hołd podporucznikowi Józefowi Steglińskiemu ps. „Cord”, „Czarny Żbik”, który powołał do życia i zorganizował oddział partyzancki stacjonujący w lasach Puszczy Solskiej.

Nie zabrakło również symbolicznych światełek na Porytowym Wzgórzu w Lasach Janowskich, gdzie Terytorialsi upamiętnili żołnierzy poległych w największej bitwie partyzanckiej na ziemiach polskich.

kpt. Damian Stanula,

Oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments