Ponad 90 najnowszych ofert pracy w Zamościu i regionie

0
1086
- reklama-

Publikujemy najnowsze oferty pracy w Zamościu i regionie.

Więcej informacji na temat ofert: 

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1

tel. 084-638-33-49, 84-638-33-66, 84-638-33-43

1.

Administrator nieruchomości

Prowadzenie dokumentacji obiektu. Organizowanie przeglądów technicznych zgodnie z prawem budowlanym, p-poż., Bhp. Dokonywanie bieżącej konserwacji i przeglądów technicznych, bieżących napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych umożliwiającym korzystania z oświetlenia, ogrzewania,  wody itp. Nadzór nad prawidłowością i aktualnością zezwoleń, koordynacja pracy dostawców usług utrzymania obiektu, przygotowanie materiałów do planów, sprawozdań. Nadzór nad realizacją umów  z firmami zewnętrznymi..

2.

Asystentka medyczna

Organizacja pracy rejestracji, prowadzenie dokumentacji medycznej, gromadzenie, porządkowanie informacji medycznych, dokonywanie rozliczeń, zajmowanie się korespondencją

3.

Asystent/ka zarządu

Prowadzenie kompleksowej obsługi administracyjno-organizacyjnej członkow zarządu, wspieranie pracy i działania członków zarządu, sporządzanie na potrzeby członków niezbedne raporty i zestawienia, odpowiadanie za sprawną obsługę spotkań i narad członkówzarządu oraz sporządzanie protokołów ze spotkań, koordynowanie działań w zakresie organizacji spotkań zarządu, organizowanie i zapewnianie obsługi technicznej telekonferencji i wideokonferencji, tworzenie zestawień, raportów, analiz i prezentacji na potrzeby zarządu, zapewnienie sprawnego przepływu informacji oraz poprawnej komunikacji wewnętrznej zarządu z podległymi jednostkami, nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów wewnętrznych i zewnetrznych, prowadzenie kalendarza spotkań członków zarządu, wspieranie zarządu w realizacji ich bieżących zadań zawodowych, organizowanie wyjazdów służbowych członków zarządu, obsługiwanie korespondencji firmowej kierowanej do członków zarządu, sporządzanie korespondencji wychodzącej od zarządu do podległych jednostek organizacyjnych i podmiotów zewnętrznych, zarządzanie pracą sekretariatu biura zarządu, aktywna współpraca z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi w celu zapewnienia sprawnej obsługi zarządu, archiwizowanie dokumentacji, obsługa wszelkich spotkań, rad budowy odbywających się w biurze, wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.

4.

Asystentka/Higienistka stomatologiczna

Przygotowanie gabinetu, asysta przy zabiegach.

5.

Automatyk

Wykonywanie przeglądów prewencyjnych urządzeń i infrastruktury zakładowej, diagnostyka oraz przeprowadzanie napraw urządzeń i instalacji elektrycznych oraz automatyki przemysłowej, analiza przyczyn awarii i prowadzenie działań prewencyjnych.

6.

Cieśla/dekarz

Wykonywanie pokryć dachowych, praca na terenie powiatu zamojskiego.

7.

Cukiernik

Dekorowanie tortów, produkcja wyrobów z ciasta drożdżowego i półfrancuskiego

8.

Cukiernik

Produkcja pączków i ciast.

9.

Diagnosta okręgowej stacji kontroli pojazdów

Wykonywawnie badań technicznych pojazdów, obsługa klientów, obsługa dokumentacji.

10.

Diagnosta SKP – mechanik samochodowy

– wykonywanie badań technicznych pojazdów,
– naprawy mechaniczne pojazdów w autoryzowanym serwisie Opla,
– współpraca z recepcją serwisu

11.

Elektryk/Elektromechanik

Wykonywanie zadań związanych z pracą pod napięciem i obsługą urządzeń elektrycznych, prace pomocnicze w warsztacie elektrycznym. Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem do pracy maszyn i urządzeń mechanicznych.

12.

Fryzjer

Usługi fryzjerskie

13.

Główny księgowy

Całościowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, CIT, PIT, prowadzenie ewidencji środków trwałych, nadzorowanie pracy zespołu

14.

Handlowiec

Pozyskiwanie nowych klientów – aktywna sprzedaż produktów

15.

Instruktor nauki jazdy kat. B

Praktyczna nauka jazdy samochodem

16.

kasjer/ka

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za bieżącą obsługę Klientów w ramach realizacji operacji związanych z obrotem gotówkowym oraz za promowanie produktów i usług firmy.

17.

Kasjer/sprzedawca

Obsługa klienta, prace porządkowe, wykładanie towaru.

18.

Kelner

Obsługa gości, przyjmowanie zamówień.

19.

Kierowca – mechanik samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton

Prowadzenie pojazdu ciężarowego z ładunkami nienormatywnymi w ruchu międzynarodowym i krajowym. Obsługa pojazdu ciężarowego, prowadzenie dokumentacji technicznej pojazdu.
Praca wykonywana w delegacji. Pojazdy ciężarowe poruszają się po terenie całej Europy Zachodniej oraz Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś).

20.

Kierowca kat. B

Transport towarów na terenie Unii Europejskiej.

21.

Kierowca kat. B

Przewóz samochodów autolawetą.

22.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport towarów na terenie kraju, zabezpieczenie ładunku.

23.

Kierowca samochodu ciężarowego

Przewóz towarów na trasach międzynarodowych i krajowch, transport cystern spożywczych.

24.

Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym

Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie Niemiec

25.

Kierowca/magazynier

Przygotowywanie i transport towarów na terenie woj. lubelskiego

26.

Konserwator

Wykonywanie wszelkiego rodzaju czynności konserwacyjnych w sklepie (naprawa lub wymiana zawiasów i zamków, klamek).
Wymiana żarówek i świetlówek, wyłączników. Naprawa lub wymiana urządzeń hydraulicznych. Drobne prace remontowe (stolarskie, malarskie itp.).

27.

Konserwator instalacji gazowych –  hydraulik

Prowadzenie drobnych napraw w budynkach mieszkalnych

28.

Kosmetyczka

Obsługa kosmetyczna klienta

29.

Kucharz

Przygotowywanie posiłków

30.

Kucharz

Obsługa kuchni, ogólna gastronomia.

31.

Kucharz/pomoc kuchenna

Sporządzanie potraw kuchni polskiej

32.

Lakiernik proszkowy

Przygotowanie materiału do lakierowania proszkowego, lakierowanie.

33.

Logopeda

Praca z dziećmi

34.

Magazynier

Ważenie towarów i układanie w chłodni, przyjmowanie i wydawanie towaru.

35.

Magazynier/kierowca

Obsługa magazynu i transport towarów.

36.

Mechanik samochodowy

– naprawy mechaniczne pojazdów w autoryzowanym serwisie Opla,
– współpraca z recepcją serwisu

37.

Mechanik/elektromechanik samochodowy

– kompleksowa obsługa pojazdów marki Opel w zakresie napraw elektromechanicznych i mechanicznych,
– współpraca z recepcją serwisu

38.

Mistrz warsztatu

Wykonywanie prac biurowych, zamawianie i dowóz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, nadzór nad pracą warsztatu.

39.

Monter

Instalacja sieci światłowodowych. 

40.

Monter okien PCV i aluminiowych

Montaż i obróbka okien, praca w Zamościu i okolicach możliwe delegacje do UE.

41.

Nauczyciel historii

Prowadzenie zajęć z lekcji historii w szkole podstawowej

42.

Nauczyciel przedszkola

Wychowanie przedszkolne dzieci, grupa 3-latki

43.

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Prowadzenie zajęć lekcyjnych w szkole podstawowej

44.

Nauczyciel współorganizujący proces edukacyjno-wychowawczy w oddziale integracyjnym (nauczyciel wspomagający)

Praca z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wspomaganie nauczyciela prowadzącego zajęcia w realizacji podstawy programowej, opieka nad uczniami o specjalnych potrzebach.
Pomoc nauczycielom rozwiązywać problemy uczniów, inicjowanie i koordynowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w szkole i środowisku. Decydowanie w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, środków dydaktycznych, decydowanie o treści realizowanego programu, prawo wnioskowania w sprawie nagród, wyróżnień i kar regulaminowych dla swoich uczniów.
20h dydaktycznych

45.

Nauczyciel zajęć fotograficzno-multimedialnych

Prowadzenie zajęć fotograficzno-multimedialnych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

46.

Operator maszyn

Praca na stanowisku operatora maszyny leśnej i przy liniach elektroenergetycznych. Praca na terenie powiatu zamojskiego

47.

Operator pilarki

Obsługa pilarki, sortowanie elementów drzewnych.

48.

Operator sprzętu ciężkiego

Eksploatacja sprzętu cięzkiego będącego własnością społki, utrzymanie sprzętu ciężkiego w stanie pełnej sprawności technicznej i gotowości, prowadzenie ewidencji pracy sprzętu ciężkiego, przestrzeganie norm zużycia dla sprzętu ciężkiego.

49.

Operator węzła betoniarskiego

Produkcja betonu zgodnie z panującymi normami i kontrola jakości

50.

Operator wytwórni mas bitumicznych

Obsługa maszyn do produkcji mas bitumicznych. 

51.

Osoba sprzątająca

Utrzymanie porządku w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych. 

52.

Piekarz

Wyrób pieczywa, obsługa urządzeń piekarniczych.

53.

Piekarz ciastowy

Wyrób ciast i drożdżówek

54.

Piekarz ciastowy

Wyrabianie ciasta

55.

Piekarz piecowy

Wypiek pieczywa w piecu ceramicznym

56.

Piekarz piecowy

Obsługa pieca i wypiek pieczywa, ciast

57.

Piekarz stołowy

Obrabianie ciasta – formowanie na bułki i chleb

58.

Pomoc administracyjna

Pomoc administracyjna zobowiązana jest do wykonywania różnych czynności biurowych i poleceń zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji szkoły.

59.

Pomoc/asystent fryzjera

Pomoc w wykonywaniu zabiegów fryzjerskich

60.

Pomocnik brukarza

Pomoc przy układaniu kostki brukowej.

61.

Pomocnik cukiernika

Pomoc przy produkcji wypieków

62.

Pomocnik piekarza

Prace przy produkcji pieczywa

63.

Pracownik biurowy/asystentka zarządu

Prowadzenie biura, obsługa urządzeń biurowych, przygotowywanie ofert, rozliczanie pracowników, obsługa korespondencji

64.

Pracownik drogowy

Praca przy utrzymaniu dróg krajowych, montaż barier energochłonnych i oznakowania pionowego

65.

Pracownik fizyczny

Prace proste przy budowie chodników

66.

Pracownik gospodarczy

Prace porządkowe, gospodarcze. Osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. 

67.

Pracownik ochrony

Ochrona obieku, podejmowanie interwencji w przypadku kradzieży, prób oszustwa, uszkodzenia mienia, reagowanie w przypadku stwierdzenia zagrożeń lub zdarzeń niepożądanych. Praca w systemie 12 godzinnym.

68.

Pracownik ochrony

Dozorowanie obiektu, ochrona osób i mienia. Przestrzeganie wewnętrznych przepisów i procedur dotyczących bezpieczeństwa. 

69.

Pracownik ochrony

Ochrona obiektu handlowego, podejmowanie interwencji w przypadku kradzieży, prób oszustwa, uszkodzenia mienia, reagowanie w przypadku stwierdzenia zagrożeń lub zdarzeń niepożądanych. Praca w systemie 14 godzinnym.

70.

Pracownik ogólnobudowlany

Prace wykończeniowe. Praca na terenie kraju (Warszawa) z możliwością delegacji za granicę.

71.

Pracownik techniczny

Przyłączanie nowych abonentów do sieci GTnet w technologii Ethernet, Radiowej oraz Światłowodowej
Pomoc w serwisowaniu istniejącej infrastruktury sieciowej, diagnozowaniu i usuwaniu usterek
Konfiguracja sprzętu sieciowego oraz komputerowego u klienta, współpraca z pozostałymi działami firmy

72.

Przedstawiciel handlowy

Rozwijanie sprzedaży na wyznaczonym terenie, aktywną rozbudowę portfela klientów, budowanie i podtrzymywanie trwałych relacji biznesowych z kluczowymi klientami Spółki, profesjonalne doradztwo w zakresie asortymentu znajdującego się w ofercie handlowej Spółki, prowadzenie negocjacji handlowych oraz  dbanie o pozytywny wizerunek Spółki.
Możliwość pracy na miejscu (prowadzenie Samoobsługowej Hurtowni Instalacyjnej) lub praca z klientem w terenie

73.

Przedstawiciel handlowy

Pozyskiwanie nowych klientów, prezentacja usług szkoleniowych firmy, spotkania z klientami, praca terenowa i biurowa.

74.

Przedstawiciel handlowy

– pozyskiwanie nowych klientów,
– utrzymywanie relacji z obecnymi klientami,
– sprzedaż bezpośrednia
Praca na terenie woj. lubelskiego

75.

Przedstawiciel handlowy działu windykacji

pozyskiwanie kontrahentów
prowadzenie rozmów handlowych
sporządzanie umów i ofert

praca w terenie (województwo lubelskie)
mile widziana osoba z wykształceniem wyższym prawniczym, ekonomicznym, administracyjnym
3000,00 brutto + prowizja

76.

Rehabilitant

Zajecia z rehabilitacji z osobami niepełnosprawnymi, dostosowanie ćwiczeń na przyrządach do schorzeń osób

77.

Spawacz

Praca przy produkcji ogrodzeń, spawanie profili cienkościennych.

78.

Spawacz

– spawanie aluminiowych konstrukcji,
– spawanie aluminiowych szaf telekomunikacyjnych zewnętrznych,
– spawanie konstrukcji stalowych

79.

Spedytor

Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych. 

80.

Sprzątaczka

Sprzątanie kawiarni, utrzymanie porządku w pomieszczeniach gospodarczych i produkcyjnych oraz w biurze

81.

Sprzedawca

Sprzedaż artukułów do produkcji rolnej.

82.

Sprzedawca

Sprzedaż pieczywa, przyjmowanie towaru.

83.

Sprzedawca

Obsługa klienta, sprzedaż produktów, przyjmowanie towaru.

84.

Sprzedawca

Sprzedaż towarów w sklepie spożywczym, obsługa kasy fiskalnej. 

85.

Sprzedawca/doradca klienta

Praca w kawiarni i galerii.

86.

Sprzedawca/kasjer

Zapewnienie profesjonalnej obsługi Klienta zgodnie ze standardami. Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych, dbanie o estetyczny wygląd stacji i ekspozycję asortymentu sklepowego.
Aktywny udział w organizowanych akcjach promocyjnych.
Dbanie o estetyczny wygląd stacji i ekspozycję asortymentu sklepowego.

87.

Sprzedawca/magazynier

Sprzedaż towarów w sklepie spożywczo-przemysłowym

88.

Stolarz

Praca przy produkcji i montażu mebli

89.

Stolarz

Praca przy produkcji i montażu schodów drewnianych

90.

Szwaczka

Szycie kostiumów kąpielowych, precyzyjne szycie z lycry

91.

Wizażystka / stylistka

Zabiegi pielęgnacyjne

92.

Woźna w przedszkolu

Pomoc nauczycielowi w opiece nad dziećmi, pomoc przy czynnościach samoobsługowych dziecka, podawanie posiłków, przebieranie dzieci, sprzątanie.

 

 

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments