Dzień Edukacji w Zamościu. Publikujemy listę nagrodzonych nauczycieli

0
4129

Były podziękowania, nagrody, listy gratulacyjne- w Centrum Kultury Filmowej Stylowy w Zamościu odbyła się (18.10.) uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

– Nauczyciel to mistrz, który wskazuje drogę. Serdecznie dziękuję, że jesteście i byliście takimi właśnie mistrzami. Trzymam kciuki, żebyście nasze dzieci, naszą młodzież prowadzili w dobrym kierunku – powiedział, składając życzenia nauczycielom, prezydent Zamościa Andrzej Wnuk.

Nagrodą Prezydenta Zamościa uhonorowano 45 osób. To nauczyciele miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, innych placówek oświatowych. Nauczyciele emeryci odebrali podziękowania za wieloletnią pracę w zamojskiej oświacie i ogromny trud włożony w wychowanie młodzieży. W czasie uroczystości wręczono statuetkę „ Zasłużony dla Oświaty Zamościa” w dowód uznania osiągnięć w nauczaniu i uzyskania sukcesów w olimpiadach przedmiotowych. Otrzymała ją Maria Bubiłek z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego oraz I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Zamościu.

W 37 jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zamość, pracuje 1541 nauczycieli.

Nagrody Prezydenta Miasta Zamość

Justyna Renata Babiarz-Furmanek Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich

Wojciech Janusz Bartosiewicz Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego

Jadwiga Jolanta Bartoszczyk Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi

Agata Brykner Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej

Katarzyna Bukowska Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Renata Anna Chyrchała Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki

Renata Czajkowska Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Szymona Szymonowica

Piotr Czechoński Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1

Małgorzata Drozd Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza

Joanna Marzena Figiel Przedszkole Miejskie Nr 9

Małgorzata Gajewska II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej

Dorota Małgorzata Gajewska-Moś Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny

Anna Gęborys III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida

Bożena Główka Przedszkole Miejskie Nr 14

Lucjan Gnyp Bursa Międzyszkolna Nr 1

Elżbieta Grzybek I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego

Zenon Hałasa Centrum Kształcenia Praktycznego

Sylwia Horoszkiewicz Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1

Elżbieta Anna Karol Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej

Zbigniew Kordyaczny III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida

Bożena Krupa I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego

Alicja Kulesza Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi

Eliza Leszczyńska-Pieniak III  Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida

Waldemar Lisowski Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki

Barbara Łuczuk Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki

Anna Łyś Przedszkole Miejskie Nr 6

Magdalena Majer Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego

Marzena Janina Mazurek Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Orląt Lwowskich

Maria Mołdoch Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej

Ewa Jadwiga Nowakowska Przedszkole Miejskie Nr 6

Sylwia Olejko Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego

Bożena Palikot Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

Dariusz Ryszard Pałkowski Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej

Aneta Urszula Parol Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Renata Stanisława Piechnik Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki

Anna Barbara Pieczniak Przedszkole Miejskie Nr 10

Anna Radlińska Przedszkole Miejskie Nr 4

Agata Słowik Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego

Aneta Beata Słupczyńska Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego

Tadeusz Szewczyk Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Izabela Małgorzata Szponar Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Barbara Tęczak Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego

Małgorzata  Twardziszewska I  Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego

Iwona Zgnilec Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza

Grażyna Elżbieta Ziemiańska Przedszkole Miejskie Nr 5

Nauczyciele emerytowani

Alicja Andrzan Zespól Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej

Danuta Barto  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej

Danuta Bińkowska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

Maria Bubiłek  I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego

Alicja Ciupa  Zespól Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 

Tytus Czuchaj  I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego

Aldona Dejak Przedszkole Miejskie Nr 4 

Zofia Dudek Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki

Jolanta Dworzańska  Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki

Maria Dziuba  II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej

Joanna Godawa  III Liceum Ogólnokształcące

Jolanta Goryczka  Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego

Jadwiga Gradziuk  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

Małgorzata Grądkowska  Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej

Małgorzata Grela  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej

Elżbieta Grygiel  Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Waleriana Łukasińskiego

Joanna Grzesik Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego

Elżbieta  Hałasa  Przedszkole Miejskie Nr 12

Maria Józefowicz  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

Helena Kamińska  Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 

Jadwiga  Karchut  Przedszkole Miejskie Nr 5

Marzenna Kasperska  III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida

Urszula Klich  Przedszkole Miejskie Nr 9

Krystyna Kopciowska  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej

Stanisława Kozłowska Bursa Międzyszkolna Nr 1

Barbara Krawczyk  I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego

Teresa Kudyk  Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego

Maria Kuraszkiewicz- Chomiuk  Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego

Alina Lenart– Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Szymona Szymonowica

Maria Grażyna Lenartowicz  Przedszkole Miejskie Nr 6

Grażyna Lubczyk  Zespól Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 

Bożena Łojek  Przedszkole Miejskie Nr 12

Alina Łyciuk– Bursa Międzyszkolna Nr 1

Helena Mik  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej

Jadwiga Morawska  Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Szymona Szymonowica

Grażyna Mróz  Przedszkole Miejskie Nr 4

 Zofia Nowak  Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego

Urszula Pawełczak  Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 1 

Elżbieta Pietrzak  Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 1 

Stefania Poluch  Zespól Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki / Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego

Wiesława Potocka  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

Grażyna Prejbusz  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

Barbara Przestrzalska  Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 

Anna Psiuk  Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy

Stanisława Sędłak  Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki

Teresa Soboń  Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Waleriana Łukasińskiego

Krystyna Sosnowska– Przedszkole Miejskie Nr 13

Jadwiga Świst  Bursa Międzyszkolna Nr 2

Teresa Wierzbowska  Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy

Elżbieta Zakrzewska  Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Szymona Szymonowica

Ewa Żołyniak  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

Listy gratulacyjne

Sława Bilska Zespoł Szkół Społecznych  im. Unii Europejskiej w Zamościu

Anna Czechyra Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Zamościu

Iwona Duda Zespoł Niepublicznych Szkół Specjalnych “Krok za krokiem” w Zamościu

Małgorzata Godzisz Państwowe Liceum  Sztuk Plastycznych im. Barnarda Morando w Zamościu

Arkadiusz Jesionka Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych im. Powstania Zamojskiego w Zamościu 

Małgorzata Kuzdra Zespoł Niepublicznych Szkół Specjalnych “Krok za krokiem” w Zamościu

Katarzyna Manachiewicz Państwowe Liceum  Sztuk Plastycznych im. Barnarda Morando w Zamościu

Andrzej Mazurkiewicz Zespoł Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu

Agata Pacyk Przedszkole “Ziarenko” w Zamościu

Mirosława Podhajny Zespoł Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego

Barbara Popik Zamojskie Stowarzyszenie Edukacji i Pomocy Socjalnej Młodzieży w Zamościu

Elżbieta Repeć Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Zamościu

Aleksandra Rudyk Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu

Piotr Siewienia I Prywatne Technikum Hotelarskie

Agnieszka Tama Przedszkole “Radosna Kraina” w Zamościu

Krystyna Wojtak Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Ojca Pio w Zamościu

Seweryn Wyszyński Zakład Doskonalenia Zawodowego

Dodatki motywacyjne

Renata Adamska Przedszkole Miejskie Nr 14

Ewa Bakun Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej

Beata Chmura II  Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej

Monika Cieślak Przedszkole Miejskie Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

Alicja Dubel Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

Barbara Grądkowska Specjalny Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy

Wiesława Komadowska Przedszkole Miejskie Nr 4

Joanna Kowalewska-Guz Przedszkole Miejskie Nr 15

Agata Kozak Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy

Waldemar Leszczyński Bursa Międzyszkolna Nr 2

Małgorzat Mróz Przedszkole Miejskie Nr 1

Dorota Pintal Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi 

Lidia Sternik Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

Dorota Szewczyk Przedszkole Miejskie Nr 12

Antoni Szostek III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida

Antoni Turzyniecki Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego            

Zbigniew Zienkiewicz Centrum Kształcenia Praktycznego

Zasłużony dla Oświaty Zamościa

Maria Bubiłek I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego oraz I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu

zrzut ekranu 2019 10 21 o 07 56 03 Dzień Edukacji w Zamościu. Publikujemy listę nagrodzonych nauczycieli zrzut ekranu 2019 10 21 o 07 54 16 Dzień Edukacji w Zamościu. Publikujemy listę nagrodzonych nauczycieli zrzut ekranu 2019 10 21 o 07 54 37 Dzień Edukacji w Zamościu. Publikujemy listę nagrodzonych nauczycieli zrzut ekranu 2019 10 21 o 07 54 50 Dzień Edukacji w Zamościu. Publikujemy listę nagrodzonych nauczycieli zrzut ekranu 2019 10 21 o 07 55 04 Dzień Edukacji w Zamościu. Publikujemy listę nagrodzonych nauczycieli zrzut ekranu 2019 10 21 o 07 55 15 Dzień Edukacji w Zamościu. Publikujemy listę nagrodzonych nauczycieli zrzut ekranu 2019 10 21 o 07 55 35 Dzień Edukacji w Zamościu. Publikujemy listę nagrodzonych nauczycieli zrzut ekranu 2019 10 21 o 07 55 46 Dzień Edukacji w Zamościu. Publikujemy listę nagrodzonych nauczycieli zrzut ekranu 2019 10 21 o 07 56 13 Dzień Edukacji w Zamościu. Publikujemy listę nagrodzonych nauczycieli zrzut ekranu 2019 10 21 o 07 56 23 Dzień Edukacji w Zamościu. Publikujemy listę nagrodzonych nauczycieli zrzut ekranu 2019 10 21 o 07 56 32 Dzień Edukacji w Zamościu. Publikujemy listę nagrodzonych nauczycieli zrzut ekranu 2019 10 21 o 07 56 39 Dzień Edukacji w Zamościu. Publikujemy listę nagrodzonych nauczycieli zrzut ekranu 2019 10 21 o 07 56 52 Dzień Edukacji w Zamościu. Publikujemy listę nagrodzonych nauczycieli zrzut ekranu 2019 10 21 o 07 57 01 Dzień Edukacji w Zamościu. Publikujemy listę nagrodzonych nauczycieli zrzut ekranu 2019 10 21 o 07 57 10 Dzień Edukacji w Zamościu. Publikujemy listę nagrodzonych nauczycieli

Poprzedni artykułMKS Padwa. Dramatyczna końcówka meczu w Warszawie!
Następny artykułLokalizacja Filharmonii w Zamościu zatwierdzona!
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments