GAIA

Dobra informacja dla pacjentów – pozyskanie środków finansowych na unowocześnienie, rozbudowę  Oddziału Neurologii Papieskiego Szpitala w Zamościu.

Władze Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu a szczególnie Ordynator Oddziału Neurologii dr n. med. Ewa Wierzchowska – Cioch od dawna podejmowały starania o pozyskanie  środków finansowych na rozbudowę tego Oddziału. W poparcie projektu utworzenia wzorcowego ośrodka kompleksowej opieki nad pacjentami ze schorzeniami neurologiczno-neurochirurgicznymi zaangażowało się wiele osób w tym od początku Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak wraz z Wojewodą Lubelskim – Przemysławem Czarnkiem. Niezmiernie cieszy fakt, że podczas  piątkowych uroczystości Jubileuszu 25-lecia Szpitala strona rządowa jak i samorząd województwa lubelskiego przekazały znaczne środki ( łącznie 4.5 mln zł) na realizację ww. inwestycji.

Działania na rzecz poparcia projektu inwestycyjnego dla przebudowy oraz poszerzenia działalności Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Samodzielnego Publicznego Szpitala prowadzone były przez Posła  jeszcze w 2017 roku. W tym czasie wraz z Wojewodą Lubelskim, który wydał w przedmiotowej sprawie pozytywną opinię o celowości inwestycji, wielokrotnie podejmowali oni działania mające na celu uzyskanie dofinansowania ze środków budżetu państwa tej ważnej i szczególnie oczekiwanej inwestycji przez pacjentów, wymagających m.in. udzielenia niezwłocznej pomocy medycznej w wyniku udaru mózgu.

Namacalnym efektem dobrej współpracy ww. z Ordynator Oddziału Neurologii oraz władzami Szpitala, było udzielenie w 2018 r. przez stronę rządową 2 milionowego dofinansowania na potrzeby ww. Oddziału, tj. na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego służącego do obrazowania i wizualizacji naczyń krwionośnych i organów ciała – angiografu.

Kolejne wsparcie ze strony rządowej, symboliczny czek na dofinansowanie inwestycji kwotą 2.5 mln złotych w trakcie uroczystości poświęcenia i otwarcia hybrydowej sali operacyjnej zamojskiej placówki medycznej wręczył Wicepremier Jacek Sasin. Podczas swojego wystąpienia podkreślił on szczególną dbałość rzadu RP o poprawę funkcjonowania służby zdrowia czego dowodem jest znaczne zwiększanie na ten cel nakładów finansowych.    Podnosząc zasługi w pracy na rzecz pacjenta władz i personelu zamojskiego Szpitala oraz osób wspierających jego działalność Wicepremier J. Sasin jednocześnie podkreślił ważne zaangażowanie Posła Sławomira Zawiślaka w działania na rzecz realizacji inwestycji na Oddziale Neurologii.  Swoje podziękowanie dla osób wspierających projekt w tym i posła S. Zawiślaka po uroczystym otwarciu sali hybrydowej przekazała także Ordynator Ewa Wierzchowska – Cioch. Dobrze wykonana wspólna praca przyczyni się do uzyskania przez oddział nowoczesnej i funkcjonalnej infrastruktury pozwalającej na jeszcze skuteczniejsze i zgodne z najnowszymi osiągnięciami nauki metody leczenie wielu ciężkich chorób.

Jak podkreślił zamojski parlamentarzysta cieszy go jako mianowanego przez Wojewodę członka Społecznej Rady Szpitala bardzo dobra współpraca z Dyrekcją, lekarzami i personelem medycznym naszego szpitala. W ostatnim okresie szczególnie owocna była współpraca z Panią Ordynator E. Wierzchowską-Cioch ale jak podkreślił podobnie ceni współpracę z dr hab. n. med. Andrzejem Kleinrokiem w temacie pozytywnego sfinalizowania decyzji o pozyskaniu środków finansowych na trwającą rozbudowę zamojskiej kardiologii. W dniu Jubileuszu poseł składa serdecznie podziękowania i gratulacje wszystkim osobom związanym ze Szpitalem za ważną i bardzo dobrze wykonywaną pracę na rzecz bardzo licznych pacjentów szpitala.

Uroczystości jubileuszowe Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu zbiegły się dodatkowo z przekazaniem do wiadomości publicznej przez Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego informacji o przeznaczeniu środków budżetu z tzw. „puli rewitalizacyjnej” na realizację projektu pt.: „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo – budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny”. Wśród beneficjentów zadania znalazł się zamojski szpital, który otrzyma wsparcie w kwocie ok. 2 mln złotych.

Dyrektor szpitala lek. med. Andrzej Mielcarek dziękując Rządowi RP i Urzędowi Marszałkowskiemu za udzielone dofinansowanie, zagwarantował pomyślną realizację rozpoczętej inwestycji na Oddziale Neurologii ale i także innych zamierzeń, które przyczynią się do wzrostu potencjału lecznictwa Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu na medycznej mapie kraju.

Dlaczego powinien być utworzony wzorcowy ośrodek kompleksowej opieki nad pacjentami ze schorzeniami neurologiczno-neurochirurgicznymi w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu?

Konieczność przeprowadzenia tej inwestycji została także potwierdzona przez Wojewodę Lubelskiego, który wydał w przedmiotowej sprawie pozytywną OPINIĘ O CELOWOŚCI INWESTYCJI (IOWISZ).  Wniosek uzyskał wynik w wysokości 26003 pkt.

Projekt jest zgodny z dokumentem „PRIORYTETY DLA REGIONALNEJ POLITYKI ZDROWOTNEJ (PRPZ) DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO na okres 1.01.2019 – 31.12.2021” oraz powiązanymi z nim innymi opracowaniami o charakterze systemowym i strategicznym (m.in. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, Mapy Potrzeb Zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego w województwie lubelskim) „neurologia jest jedną z dziedzin priorytetowych, co wynika z uwarunkowań epidemiologicznych (…). Ze względu na wydłużony czas oczekiwania oraz wysokie obłożenie łóżek należy niezwłocznie zwiększyć dostępność do oddziałów neurologicznych i neurochirurgicznych”.

Od kilku lat obserwuje się na terenie działania Szpitala zwiększoną zachorowalność na schorzenia neurologiczno-neurochirurgiczne, ze szczególnym uwzględnieniem udaru mózgu. Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie nowoczesnych metod w leczeniu pacjentów neurologiczno-neurochirurgicznych, zapewniającym 24 godzinną dostępność do wysokospecjalistycznych usług medycznych. Działanie to wpisuje się w trendy demograficzne, tj. starzenia się społeczeństwa, którego skutkiem jest wzrost schorzeń całego układu nerwowego. 

Szpital Wojewódzki w Zamościu jest jedyną wysokospecjalistyczną placówką medyczną
w południowej części województwa lubelskiego, w którym na poziomie klinicznym działa oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym oraz oddział neurochirurgii. Obszar leczenia to ok. 800 tys. ludności.

W otoczeniu zlokalizowane są szpitale powiatowe, w których nie są wykonywane wysokospecjalistyczne procedury w zakresie leczenia schorzeń neurologiczno-neurochirurgicznych (Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Janów Lubelski, Biłgoraj oraz Krasnystaw i Chełm). Najbliższy ośrodek tego typu jest zlokalizowany w Lublinie (skutkiem tego są kolejki pacjentów do świadczeń zdrowotnych, wydłużony czas oczekiwania na diagnostykę, leczenie i rehabilitację, wysokie obłożenie łóżek).

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu jest jednym ośrodkiem leczenia udaru mózgu metodą trombektomii mechanicznej i embolizacji tętniaków krwawiących (krwotok podpajęczynówkowy) i niekrwawiących w południowej części województwa Lubelskiego.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu utworzenie wzorcowego oddziału, wyrażające się przez wdrożenie kompleksowej opieki nad pacjentami neurologiczno-neurochirurgicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania wysokospecjalistycznych i innowacyjnych procedur wewnątrznaczyniowych, tj. najnowszych metod leczenia fazy ostrej udaru niedokrwiennego (tromboliza, trombektomia), a także wczesną rehabilitacją poudarową i prowadzenie programów terapeutycznych. 

Przeprowadzenie projektu umożliwi w przyszłości wdrożenie koordynowanej i kompleksowej opieki nad pacjentem udarowym, u którego zdiagnozowano, m.in. choroby naczyniowe, demielinizacyjne, zapalne, padaczkowe, kręgosłupa i kanału kręgowego, nerwomięśniowe, itd. Ponadto, obejmuje rozwój nowoczesnych metod diagnostycznych w neurologii, m.in.: Video EEG, elektromiografia, potencjały wywołane, neurosonologia (USG Dopplera tętnic domózgowych  i USG przezczaszkowe) oraz stymulację magnetyczną. 

Uwzględniając współpracę z Zakładem Radiologii działającym w Szpitalu, w szerokim zakresie wykonywane będą angiografie naczyń CUN, TK, MR ze spektroskopią i perfuzją.

Szpital Wojewódzki w Zamościu dysponuje specjalistami z zakresu neurologii, neurochirurgii, radiologii zabiegowej, chirurgii naczyniowej, rehabilitacji oraz kadrą pomocniczą.

Powstanie takiego ośrodka wpisuje się w planowane przedsięwzięcie utworzenia sieci centrów udarowych w Polsce, w oparciu o ośrodki medyczne, w których już są wykonywane wysokospecjalistyczne zabiegi w naczyniach mózgowych.  Szpital zgłosił akces w programie pilotażowym leczenia ostrej fazy udaru mózgu niedokrwiennego za pomocą trombektomii mechanicznej, który został przesłany do Prof. Danuty Ryglewicz – Konsultanta Krajowego ds. Neurologii. Akces jest potwierdzeniem spełnienia przez Szpital wszystkich wymogów obejmujących kryteria przedmiotowe (m.in. aparatura medyczna) oraz podmiotowe,
tj. posiadania: neurologów mających doświadczenie w leczeniu udaru mózgu, radiologów w zakresie neuroradiologii, lekarzy specjalistów z doświadczeniem w wykonywaniu procedur wewnątrznaczyniowych na naczyniach mózgowych, anestezjologów, techników elektroradiologii, pielęgniarek radiologicznych (instrumentariuszek), pielęgniarek anestezjologicznych.

fot. Kazimierz Chmiel

25 szpitala jp ii w zamosciu 29 Dobra informacja dla pacjentów! Są środki finansowe na Oddział Neurologii unnamed file Dobra informacja dla pacjentów! Są środki finansowe na Oddział Neurologii

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments