Dodatkowy zastrzyk finansowy dla szpitala „Papieskiego”

0
467
Fot. UM Województwa Lubelskiego
GAIA

W piątek, 11 października br. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyła się konferencja prasowa poświęcona dodatkowym środkom dla sześciu szpitali wojewódzkich. Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju wyraziło zgodę na przeznaczenie środków budżetu państwa z tzw. „puli rewitalizacyjnej” na realizację projektu pt.: „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo – budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny”.
Chodzi o kwotę w wysokości 13 625 000,00 zł. Pieniądze z tej puli otrzymał także zamojski szpital „papieski”.

W konferencji uczestniczyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa oraz Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński.

  Bardzo się cieszę i dziękuję Panu Ministrowi Soboniowi za to wparcie. Te dodatkowe pieniądze bardzo się przydadzą naszym szpitalom.mówił marszałek Jarosław Stawiarski.

Zaangażowanie tych środków pozwoli na efektywniejszą realizację zadań przypisanych do poszczególnych podmiotów leczniczych dodał z kolei minister Artur Soboń. Pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje np. w Białej Podlaskiej
w blok operacyjny, w Chełmie na rehabilitację oraz ortopedię czy jak w przypadku szpitala Jana Bożego w Lublinie na odział położniczy.

Projekt jest przedsięwzięciem Województwa Lubelskiego, o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. Szczególny charakter przedmiotowego projektu dla rozwoju polityki zdrowotnej w województwie lubelskim, przyczyni się do poprawy jakości usług medycznych oraz zwiększenia poziomu życia mieszkańców.

Projekt realizowany jest przez 6 szpitali wojewódzkich, tj.:

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (który jest liderem przedsięwzięcia),
 • Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie,
 • Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie, 
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ
  w Lublinie, 
 • Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie, 
 • Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. 

Całkowita wartość inwestycji wynosi 179 493 505,00 zł dofinansowanie 151 473 124,96 zł, z czego 41 690 387,60 zł (netto) na zakup aparatury medycznej. Wkład własny 28 020 380 zł tj. 15,6%.

Realizacja projektu pozwoli na:

– poprawę dostępności a tym samym zmniejszenie czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne,

– uruchomienia w szpitalach nowych metod leczenia o udowodnionej skuteczności,

– przesunięciu ciężaru z opieki szpitalnej na AOS w tym rozwój opieki koordynowanej,

– racjonalizację łóżek szpitalnych.

W ramach projektu przewidziano działania dotyczące:

 • modernizacji i wyposażenia Bloku Operacyjnego, a także tworzonego „Centrum Kobieta-Matka-Dziecko” – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej;
 • remontu budynku oraz wyposażenia Oddziału Rehabilitacji, Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, Oddziału Urazowo-Ortopedycznego z Chirurgią Kręgosłupa, Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i Oddziału Opieki Paliatywnej – Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie;
 • modernizacji oddziałów noworodków i wcześniaków, położniczego z patologią ciąży oraz utworzenie zaplecza diagnostycznego (ul Lubartowska); oddziału anestezjologii
  i intensywnej terapii, oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem geriatrii, AOS, POZ, działu fizjoterapii oraz zaplecza diagnostycznego (dawny szpital kolejowy) – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie;
 • przebudowy i wyposażenia Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Izbą Przyjęć
  z Oddziałem Neonatologii, w tym „Ginekologii Jednego Dnia”; Oddziału Chorób
 • Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii – Pododdział Onkologiczny, Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej, Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej z Centrum Leczenia Kamicy Układu Moczowego; Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
 • budowy nowego pawilonu szpitalnego dla potrzeb zakładu opiekuńczo leczniczego psychiatrycznego, opieki długoterminowej, a także ośrodka hospitalizacji domowej, zespołów środowiskowych grup wsparcia – Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
 • remontu Oddziału Kardiologii oraz dobudowy budynku pod potrzeby: Poradni Kardiologicznej, Pomieszczenia Próby Wysiłkowej, Oddziału Kardiologicznego, sali operacyjnej hybrydowej, sali operacyjnej dla Kardiologii i Kardiochirurgii – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

 

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments