Stypendia dla uzdolnionej młodzieży z woj. lubelskiego. Trwa nabór wniosków

0
1081
Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Województwo Lubelskie realizuje w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 dwa programy stypendialne: „Lubelskie wspiera uzdolnionych” oraz „Lubelska kuźnia talentów”. W obu projektach stypendium przyznawane jest na okres
10. miesięcy po 400 zł. Celem programów stypendialnych jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim. Tegoroczny nabór wniosków potrwa do 20 września.

W konferencji prasowej, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, wzięli udział: wicemarszałek Dariusz Stefaniuk, dyrektor Bogusław Klimczuk z I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Zamościu, dyrektor Andrzej Kosiniec ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Ireny Sendlerowej w Chełmie oraz stypendyści poprzednich edycji: Aleksandra Makarewicz
i Marcel Domański.

Przez 10 lat przeznaczyliśmy na stypendia ponad 18 mln zł, które trafiły do 4 tysięcy uczniów z całego województwa. W tym roku będziemy mogli w obu programach wesprzeć rekordową liczbę tysiąca stypendystów. – mówił wicemarszałek Dariusz Stefaniuk. 

Te pieniądze to dla młodzieży duże wsparcie przekonywał dyrektor Bogusław Klimczuk.

Jeżeli ktoś w wieku 16-18 lat otrzymuje pieniądze, aby móc uczestniczyć w kursie językowym, kupić dobry laptop lub wyposażenie do pokoju, to jest bardzo istotna pomoc dla młodego człowieka. Dodatkowo jest to dla nich nobilitacja, ponieważ trafiają
do grupy 500 najlepszych uczniów na Lubelszczyźnie.
wyjaśnił dyrektor Klimczuk.

Dzięki stypendium swoje pasje i zainteresowania może rozwijać 16-letnia Aleksandra Makarewicz, uczennica pierwszej klasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie.

Stypendium przeznaczyłam między innymi na pomoce dydaktyczne potrzebne
do przygotowania się na konkurs z języka niemieckiego. Interesuję się także jeździectwem i dzięki pomocy finansowej mogłam zainwestować w sprzęt jeździecki, niezbędny do startów w zawodach. –
dodał Aleksandra Makarewicz.

Jakie programy stypendialne realizuje urząd marszałkowski?

„Lubelskie wspiera uzdolnionych” to program stypendialny skierowany
do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy
są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2019/2020 będą uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub uczniami liceum ogólnokształcącego.

„Lubelska kuźnia talentów” to program skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2019/2020 będą uczniami szkół zawodowych.

Finansowy zastrzyk wiedzy

Otrzymane stypendium uczniowie mogą przeznaczyć na cele edukacyjne związane z ich potrzebami naukowymi tj.: udział w kursach i zajęciach pozaszkolnych, obozach naukowych, wymianach językowych, zakup literatury fachowej, książek, podręczników, czasopism o charakterze edukacyjnym, wyposażenie własnej pracowni, warsztatu w narzędzia, materiały, ubiór ochronny w ramach nauczanego zawodu. Uczniowie mogą wykorzystać stypendium na programy do nauki języków obcych
i innych przedmiotów, sprzęt komputerowy, wyposażenie miejsca nauki w domu
(np. lampka, biurko, krzesło obrotowe). Dodatkowo stypendium może być wykorzystane na prawidłowy rozwój uczniów i usprawnienia dla osób
z niepełnosprawnościami np. na zakup okularów korekcyjnych czy aparatów słuchowych.

W roku 2019/2020 w obu projektach stypendium przyznawane jest na okres
10 miesięcy, od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r., w kwocie 4 000 PLN,
tj. 400 zł miesięcznie.

Łączna kwota przeznaczona na stypendia w ramach edycji Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019” i Lubelskiej Kuźni Talentów 2016-2019” na rok szkolny 2018/2019 wyniosła: 2 924 900,00 zł.

Stypendium mogło być przeznaczone wyłącznie na cele edukacyjne i potrzeby naukowe.
W poprzednich edycjach uczniowie przeznaczyli stypendium m. in. na:

 • Wycieczki edukacyjne. Dzięki stypendium, uczniowie zwiedzili CERN (Europejską Organizację Badań Jądrowych), który mieści się w Szwajcarii,
  a także mogli rozwijać umiejętności językowe w takich krajach jak Malta, Hiszpania, Wielka Brytania, Portugalia, Francja, Szkocja czy Niemcy.
 • Wyposażenie własnej pracowni i warsztatu. 
 • Kursy zawodowe, językowe, komputerowe, obozy naukowe.
 • Pomoce dydaktyczne. 
 • Wyposażenie miejsca nauki.

     

Największa liczba stypendystów uczęszczała w roku 2018/2019 do szkół:

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu – 56 stypendystów
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie – 54 stypendystów
  • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie – 24 stypendystów
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu
   20 stypendystów
  • Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 w Lublinie – 20 stypendystów
  • Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Lublinie – 16 stypendystów
  • Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Lublinie – 15 stypendystów
  • Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta
   w Lublinie – 12 stypendystów
  • I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu – 12 stypendystów
  • XXI Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie – 12 stypendystów
  • Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego w Lublinie
   12 stypendystów

Od początku realizacji programów stypendialnych (od 2008 roku) przyznano 4625 stypendiów na kwotę 18 079 540,00 zł.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 

 

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments