500+ dla osób niesamodzielnych. ZUS przygotowany

0
955
zdjęcie ilustracyjne, źródło: ZUS

Dorosłe osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą liczyć od przyszłego miesiąca na nowe świadczenie. 1 października Zakład Ubezpieczeń Społecznych zacznie rozpatrywać pierwsze wnioski. 

Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobom, które ukończyły 18 lat, mieszkają w Polsce i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji to taka, która z powodu staniu zdrowia wymaga stałej lub długotrwałej opieki innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Prawo do 500+ będzie zależało również od dochodów niepełnosprawnego z innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. Wyniesie pełne 500 zł, jeśli niepełnosprawny nie ma innych świadczeń (np. emerytury lub renty) albo gdy nie przekraczają one łącznie 1100 zł brutto. Jeśli suma jego świadczeń jest wyższa niż 1100 zł, ale niższa niż 1600 zł, to niepełnosprawny dostanie różnicę między 1600 zł a sumą swoich świadczeń.

W województwie lubelskim jest 23,5 tys. osób, które mają już orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez ZUS albo orzeczenia z innych instytucji. Te osoby zapewne zgłoszą wniosek o nowe 500+. Potencjalnie zainteresowana nowym świadczeniem może być też część z 27,5 tys. emerytów i rencistów, którzy pobierają dodatek pielęgnacyjny ze względu na wiek i mieszczą się w progu dochodów, ale nie mają jeszcze orzeczenia.

Obsługa nowego świadczenia to dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogromne wyzwanie. – Choć liczba uprawnionych klientów jest duża, a czasu do wejścia w życie ustawy nie pozostało wiele, to ZUS jest profesjonalnie przygotowany do jej wdrożenia. Korzystamy z doświadczeń, które zdobyliśmy przy realizacji innych projektów o takiej skali – mówi prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska. – Przede wszystkim już dziś szczegółowo informujemy naszych klientów o niezbędnych warunkach przyznania świadczenia w salach obsługi i specjalnej infolinii ZUS – dodaje.

Zakład będzie mógł rozpatrywać wnioski od 1 października (wtedy ustawa wchodzi w życie), ale już teraz udostępnił formularz (o symbolu ESUN) – na www.zus.pl i w swoich placówkach. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub dokumentację medyczną potrzebną do jego wydania. Na stronie internetowej Zakładu można również znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania o nowe świadczenie uzupełniające. Do końca listopada będzie obowiązywał 60-dniowy termin na wydanie decyzji, ponieważ w tym czasie może wpłynąć największa liczba wniosków. Od 1 grudnia ten termin skróci się do 30 dni.

 

– Informacja prasowa

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments