Senioriada na dożynkach Starym Zamościu [FOTORELACJA]

0
576

Kolejne spotkanie aktywnych seniorów z Zamojszczyzny w ramach tegorocznej Senioriady pod honorowym patronatem Posła Sławomira Zawiślaka odbyło się 18 sierpnia w Starym Zamościu. Senioriada była jednym z wydarzeń towarzyszących odbywającym się w gminie tego dnia Dożynkom Powiatowo – Gminnym, na których gościli m.in. Wiceprezes Rady Ministrów – Pan Jacek Sasin oraz europoseł – Pani Beata Mazurek.  

W godzinach popołudniowych organizatorzy Senioriady – corocznej inicjatywy promującej aktywność wśród seniorów z naszego regionu, tj. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „OCTAGON” w Zamościu, Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy Zamość oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość zapewnili uczestniczącym seniorom (60+) atrakcyjny a jednocześnie aktywny wypoczynek. 

Poseł Sławomir Zawiślak jako Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej wspiera wszelkie działania mające na celu popularyzowanie aktywności ruchowej i profilaktyki zdrowotnej wśród osób starszych dlatego tak chętnie od lat angażuje się we wspólne projekty z zamojskim Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej „OCTAGON”.

W trakcie niedzielnych wydarzeń udzielane były porady lekarskie przeprowadzone przez Wojewódzkiego Konsultanta ds. Rehabilitacji Medycznej – dr. Rafała Sapułę, porady kulinarne i dietetyczne oraz liczne konkurencje sportowe, takie jak przeciąganie liny, rzut piłką. W niektórych konkurencjach udział wzięli, podobnie jak patron imprezy Poseł Sławomir Zawiślak, także inni goście ww. dożynek. Dodatkową atrakcją jaką zapewnił jeden z organizatorów, tj.  Polski Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu była ciesząca się dużym zainteresowaniem wystawa i poczęstunek myśliwski. 

W senioriadzie w Starym Zamościu wzięło udział ok. 100 osób. Poseł Sławomir Zawiślak, na zakończenie przewidzianych w ramach Senioriady konkurencji sportowych, jak zawsze wręczył ufundowane nagrody najlepszym zawodnikom. Po troje najlepszych zawodników w kategorii kobiet i mężczyzn zostało nagrodzonych dodatkowo pucharem Posła na Sejm RP – Sławomira Zawiślaka. Parlamentarzysta podziękował seniorom za przyjęcie zaproszenia i ich aktywny udział w naszym wydarzeniu zaś współorganizatorom  podziękował za ogromne zaangażowanie, którego efektem był udany przebieg kolejnej, już drugiej w tym roku edycji tej imprezy. Przypomnijmy pierwsza, otwierająca Zamojską Senioriadę, odbyła się w sobotę 27 lipca br. w miejscowości Siedliska (gmina Lubycza Królewska). W tym roku zaplanowano jeszcze kilka podobnego typu spotkań seniorów na naszym terenie. Finał Senioriady zaplanowano 22 września b.r w Zamościu i Sitnie.

 Od kilku już lat Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OCTAGON w Zamościu prowadzi działania ukierunkowane na poprawę jakości życia osób starszych. Od początku swej działalności Stowarzyszenie współpracuje z Posłem Sławomirem Zawiślakiem, pełniącym jednocześnie funkcję  Prezesa ŚZŻAK O/Zamość.

Tegoroczna edycja Senioriady realizowana jest w ramach projektu „Seniorzy z pasją” , który zakłada organizację kilku wydarzeń w wybranych miejscowościach znajdujących się na terenie czterech powiatów Zamojszczyzny i zakończy się wielkim finałem dnia 22 września br. Realizacja projektu „Seniorzy z pasją” została dofinansowana ze środków pozyskanych przez organizatorów z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, edycja 2019. 

Projekt jest rozwinięciem dotychczasowych działań Stowarzyszenia Kultury Fizycznej OCTAGON w Zamościu i wykorzystuje doświadczenia w pracy z osobami starszymi. Koncentruje się na promocji aktywności ruchowej i wszelkich jej form jako podstawowego elementu profilaktyki zdrowotnej społeczeństwa w jego wszystkich grupach wiekowych. Wskazuje również na niewystarczający poziom wiedzy na temat znaczenia ruchu dla organizmu osób starszych i brak dostępnych form zajęć dedykowanych osobom starszym uwzględniających indywidualne potrzeby poszczególnych osób jako główną przyczynę braku aktywności ruchowej seniorów. Własne doświadczenia Stowarzyszenia w pracy z seniorami potwierdzają, iż umiejętnie zorganizowane zajęcia ruchowe przynoszą wymierne efekty zdrowotne w postaci poprawy wydolności, sprawności, samodzielności osób starszych. Przygotowane i realizowane wraz z współorganizatorami ww. przedsięwzięcie obejmuje działania mające na celu popularyzowanie aktywności ruchowej i profilaktyki zdrowotnej wśród osób starszych. Realizacja ww. inicjatywy jest realizowana poprzez organizację różnych wydarzeń z wykorzystaniem prostych i ogólnodostępnych form aktywności ruchowej takich jak nordic walking, gimnastyka usprawniająca, szachy i pływanie, czy w formie udziału w warsztatach zdrowego żywienia (instruktarze, szkolenia, wydawnictwo poradnikowe). W ramach projektu seniorom jest przekazany również, podobnie jak w ubiegłym roku, sprzęt sportowy umożliwiający indywidualne zintensyfikowanie  aktywności ruchowej.

-Materiał nadesłany

 

 

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments