Mnóstwo nowych ofert pracy w powiecie zamojskim

0
709
GAIA

Publikujemy najnowsze oferty pracy w Zamościu i regionie.

Więcej informacji na temat ofert: 

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1

tel. 084-638-33-49, 84-638-33-66, 84-638-33-43

 

1.

Administrator nieruchomości

Prowadzenie dokumentacji obiektu. Organizowanie przeglądów technicznych zgodnie z prawem budowlanym, p-poż., Bhp. Dokonywanie bieżącej konserwacji i przeglądów technicznych, bieżących napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych umożliwiającym korzystania z oświetlenia, ogrzewania,  wody itp. Nadzór nad prawidłowością i aktualnością zezwoleń, koordynacja pracy dostawców usług utrzymania obiektu, przygotowanie materiałów do planów, sprawozdań. Nadzór nad realizacją umów  z firmami zewnętrznymi..

2.

Architekt

Projektowanie, inwentaryzacja, koncepcja zagospodarowania, prace biurowe.
Praca Tomaszów Lub., Zamość, zapewniony transport.

3.

Barman/ka

Obsługa klienta.

4.

Blacharz

Demontaż elementów samochodowych, naprawa uszkodzonych wgnieceń, weryfikacja uszkodzeń samochodów

5.

Brukarz

Układanie kostki brukowej

6.

Brukarz

Układanie kostki brukowej, pomoc przy innych pracach budowlanych

7.

Cukiernik

Produkcja wyrobów z ciasta drożdżowego i półfrancuskiego

8.

Diagnosta okręgowej stacji kontroli pojazdów

Wykonywawnie badań technicznych pojazdów, obsługa klientów, obsługa dokumentacji.

9.

Doradca klienta

Obsługa klienta, zawieranie umów o pożyczkę. Praca na terenie Gminy Zamość – 2 miejsca i Gminy Radecznica – 2 miejsca

10.

Doradca klienta 

Aktywna sprzedaż produktów i obsługa operatora sieci komórkowej PLAY

11.

Dyspozytor

– przyjmowanie zleceń transportowych,
– ustalanie harmonogramów przewozów,
– planowanie i rozliczanie pracy kierowców i pojazdów,
– wydawanie dyspozycji przewozu kierowcom

12.

Elektromechanik

Utrzymanie maszyn i urządzeń w stanie technicznym pozwalającym na realizację zadań produkcji. Wykonywanie przeglądów oraz napraw urządzeń produkcji od strony mechaniczno-elektrycznej.

13.

Elektromechanik

Montaż przewodów elektrycznych. Montaż szaf sterowniczych.
Montaż części pneumatycznych i mechanicznych zgodnie z dokumentacją techniczną, naprawa i remonty, testowanie oraz regulacja urządzeń, wstępna kontrola jakości zamontowanych podzespołów.
Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji.
Praca w innowacyjnej, prężnie rozwijającej się firmie.

14.

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Naprawa i serwis samochodów.

15.

Fryzjer

Strzyżenie, modelowanie, malowanie włosów

16.

Fryzjer

Strzyżenie, modelowanie, malowanie włosów

17.

Hydraulik

Wykonywanie instalacji sanitarnych.

18.

Inspektor nadzoru

Sporządzanie kosztorysów i wycen inwestorskich,
sprawowanie nadzoru nad wykonawcami robót w zakresie realizacji remontów i inwestycji zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, podpisanymi umowami i ustaleniami z Zamawiajacym,
kontrola zaawansowania robót i potwierdzanie zaawansowania raportami tygodniowymi,
stała kontrola na budowie zgodności robót z obowiazującym harmonogramem budowy,
przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach robót oraz udział w odbiorze końcowym i ostatecznym,
rozliczanie robót pod względem finansowym,
udział w naradach i spotkaniach ze Wspólnotami Mieszkaniowymi,
sprawdzanie zgodności zaprojektowanych rozwiązań z obowiazujacymi przepisami w danej branży,
archiwizacja dokumentacji, bezpośrednia obsługa klientów.

19.

Instruktor nauki jazdy kategorii BT

Praktyczna nauka jazdy samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym

20.

Inżynier – technolog produkcji

Opracowanie i aktualizacja dokumentacji procesów produkcyjnych, prowadzenie dokumentacji produktów, optymalizacja produkcji, wykonywanie operacji produkcyjnych, współpraca z podwykonawcami, bieżąca współpraca z pozostałymi działami firmy.

21.

Inżynier budownictwa

Prace projektowe biurowe, wykonywanie projektów konstrukcyjnych.

22.

Kasjer – sprzedawca

Obsługa klienta, sprzedaż kawy i art. spożywczych.

23.

Kasjer-sprzedawca

Obsługa klienta, dbanie o czystość na stanowisku pracy

24.

Kierowca – zaopatrzeniowiec

Transport mebli do klienta, załadunek, rozładunek materiałów z hurtowni, sklepów, załadunek, rozładunek towarów, dbanie o bezpieczeństwo i stan techniczny przewożonych materiałów

25.

Kierowca C+E

Dostawa nawozów i środków ochrony roślin do klienta.

26.

Kierowca kat. C

Przewóz ścieków, praca na terenie powiatu zamojskiego

27.

Kierowca pojazdu dostawczego

Obsługa pogrzebu

28.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport towarów na terenie kraju, pomoc w załadunku i rozładunku.

29.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport międzynarodowy, Belgia, Francja.

30.

Kierowca samochodu ciężarowego

Przewóz kruszywa i materiałów budowlanych (czasami w trudnych warunkach).
Praca na ternie Zamościa i okolic.

31.

Kierowca samochodu dostawczego

Dowóz materiałów budowlanych na miejsce budowy i do klienta, praca na terenie województwa lubelskiego.

32.

Kierowca taksówki

Transport klientów taksówką na terenie Zamościa.

33.

Kierowca wywrotki C+E

Realizowanie odbiorów i dostaw zboża lub kruszcu wywrotką

34.

Kierownik budowy

Nadzór nad projektem, prowadzenie niezbędnej dokumentacji budowy, nadzór nad pracami budowlanymi.

35.

Kierownik produkcji

Zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego. 

Planowanie i nadzorowanie pracy wydziałów produkcyjnych. Zarządzanie zespołem pracowników (ok.30 osób). Bieżąca współpraca z pozostałymi działami w firmie.

36.

Kierownik zmiany przy produkcji paneli ogrodzeniowych zgrzewanych

Odpowiedzialność za wykonywanie bieżących zleceń produkcyjnych, zapewnienie ciągłości produkcji i rozwiązywanie bieżących problemów, organizowanie i zarządzanie pracą osoby obsługującej maszynę do cięcia drutu, odpowiedzialność za prawidłowe wykorzywanie materiałów i narzędzi podczas pracy i kontrolowanie ich zużycia, nadzór nad bieżącym przestrzeganiem norm jakościowych, nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i zasad BHP, raportowanie przełożonym bieżących problemów i rozwiązań, zgłaszanie do działu utrzymania ruchu informacji o powstałych awariach i koniecznosci napraw.

37.

Kierownik zmiany w malarni proszkowej

Organizowanie i zarządzanie 5 osobowym działem, obsługa linii malarskiej i pulpitu sterowniczego.

38.

Konserwator instalacji gazowych –  hydraulik

Prowadzenie drobnych napraw w budynkach mieszkalnych

39.

Konserwator kontenerów

Naprawa kontenerów morskich, spawanie, prace ślusarskie.

Możliwość rozwoju zawodowego poprzez system szkoleń. Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.

40.

Konstruktor maszyn

Tworzenie dokumentacji 2D i 3D. Opracowywanie i wdrażanie nowych produktów, rozwiązań konstrukcyjnych. Odpowiedzialność za dobór odpowiednich materiałów w celu uzyskania zgodności z normami lub uzyskania odpowiednich atestów, homologacji oraz certyfikatów. Optymalizacja kosztów procesów technologicznych. Nadzór nad powierzonym procesem technologicznym. Wycena zapytań ofertowych, obsługa drukarek 3D

41.

Kosmetyczka

Wykonywanie manicure, pedicure i zabiegów kosmetycznych

42.

Kucharz

Przygotowywanie posiłków zgodnie z kartą dań. 

43.

Kucharz

Przygotowywanie potraw według karty menu.

44.

Kucharz

Dopilnowanie jakości potraw, przygotowywanie dań.

45.

Kucharz/pizzer

Przygotowywanie potraw według karty dań

46.

Lakiernik

Przeprowadzanie remontów i malowań nadwozi samochodowych, zabezpieczenia antykorozyjne

47.

Lekarz weterynarii

Leczenie zwierząt towarzyszących.

48.

Magazynier

Obsługa magazynu – przyjmowanie i wydawanie towaru.

49.

Magazynier

Rozładunek i załadunek towarów, obsługa magazynu.

50.

Manewrowy/Ustawiacz pociągów w obrębie suwnicy

Prowadzenie manewrów na terenie bocznicy Laude Smart Intermodal S.A., nadzór nad wykonywaniem pracy manewrowej w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i taboru, obsługiwanie urządzeń łączości przewodowej i bezprzewodowej oraz pomoc przy przeładunkach.

51.

Monter izolacji termicznych budynku

Przygotowanie budynku pod montaż dociepleń, montaż izolacyjnych materiałów dociepleniowych

52.

Monter mebli

Montaż mebli

53.

Monter okien

Demontaż i montaż okien, obróbka parapetów

54.

Monter taboru szynowego

Przygotowanie do montażu, czyszczenie, mycie jednostek montażowych, kontrolowanie zmontowanych urządzeń taboru szynowego

55.

Murarz

Wykonywanie z różnych materiałów murów pełnych o różnej grubości, przygotowywanie zapraw murarskich

56.

Murarz

Praca przy wznoszeniu budynków. Praca na terenie powiatu zamojskiego.

57.

Nauczyciel chemii

Nauczanie chemii w klasach VII-VIII

58.

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Nauczanie przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w klesie VIII

59.

Nauczyciel fizyki

Prowadzenie zajęć lekcyjnych, opieka nad dziećmi i młodzieżą. Praca w wymiarze 4/18 etatu

60.

Nauczyciel fizyki

Prowadzenie zajęć z fizyki w liceum niepublicznym

61.

Nauczyciel historii

Prowadzenie zajęć lekcyjnych w szkole podstawowej i liceum w wymiarze 9/18 etatu.

62.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektromechanik pojazdów samochodowych

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych

63.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektronik

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz montaż, instalacja, naprawa urządzeń elektronicznych

64.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych

65.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanizator rolnictwa

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów i podzespołów maszyn rolniczych

66.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechatronik

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz obsługa, diagnozowanie, naprawa urządzeń i systemów mechatronicznych

67.

Nauczyciel religii

Prowadzenie zajęć z religii w szkole podstawowej i liceum

68.

Nauczyciel teoretycznej nauki zawodu  elektromechanik

Kształcenie zawodowe młodzieży, zajęcia dydaktyczne nauki zawodu w szkole branżowej w wymiarze 5/40 etatu.

69.

Nauczyciel wychowania fizycznego

Prowadzenie zajęć z zakresu wychowania fizycznego w liceum niepublicznym.

70.

Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki z elementami pracy korekcyjno-kompensacyjnej

Prowadzenie zajęć dydatktyczno-wyrównawczych z matematyki z elementami pracy korekcyjno-kompensacyjnej.

71.

Operator maszyn CNC w zakładzie stolarskim

Obsługa i ustawienia  sterowanych numerycznie maszyn stolarskich, montaż stolarki na warsztacie, obsługa elektronarzędzi.
Pracodawca oferuje szkolenie i przyuczenie na stanowisko.

72.

Operator prościarki do drutu

Obsługa maszyny Varo.

73.

Operator węzła betoniarskiego

Produkcja betonu zgodnie z panującymi normami i kontrola jakości

74.

Opiekun/ka

Opieka nad osobami chorymi

75.

Osoba sprzątająca

Dowożenie wózków na sklep, sprzątanie maszyną czyszczącą

76.

Pedagog

Udzielanie pomocy pedagogicznej dzieciom i ich rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom; wspieranie szkół, placówek, rodzin w realizacji przez nich zadań dydaktyczno-wychowawczych

77.

Pomoc dentystyczna

Przygotowanie gabinetu stomatologicznego do pracy lekarza, mycie, dezynfekcja, sterylizacja narzędzi i sprzętu, podawanie i odbiór materiałów od technika.

78.

Pomoc kuchenna

Prace pomocnicze w kuchni.

79.

Pomoc stolarza

Pomoc stolarza przy wykonywaniu schodów drewnianych, konstrukcji altan ogrodowych. Praca na terenie powiatu zamojskiego.

80.

Pomocniczy robotnik budowlany

Prace ogólnobudowlane

81.

Pomocniczy robotnik budowlany

Pomoc przy pracach budowlanych

82.

Pomocnik cukiernika

Pomoc przy produkcji wypieków

83.

Pomocnik piekarza

Prace przy produkcji pieczywa

84.

Pracownik biurowy

Prace biurowe, obsługa komputera i programów Word, Excel.

85.

Pracownik dociepleń budynków

Prace przy docieplaniu budynków i prace murarskie.

86.

Pracownik fizyczny

Prace pomocnicze w warsztacie.

87.

Pracownik fizyczny/składacz okien

Prace pomocnicze przy składaniu okien, przygotowanie do montażu, prace porządkowe, prace ogólnobudowlane.

88.

Pracownik inżynieryjno – techniczny

Sporządzanie ofert na podstawie zastawień i projektów, sporządzanie dokumentów produkcyjnych, zamówień materiałowych, tworzenie obróbek, korekta programów obrabiarki CNC

89.

Pracownik ochrony

Ochrona obieku, podejmowanie interwencji w przypadku kradzieży, prób oszustwa, uszkodzenia mienia, reagowanie w przypadku stwierdzenia zagrożeń lub zdarzeń niepożądanych. Praca w systemie 12 godzinnym.

90.

Pracownik ochrony

Ochrona obiektu handlowego, podejmowanie interwencji w przypadku kradzieży, prób oszustwa, uszkodzenia mienia, reagowanie w przypadku stwierdzenia zagrożeń lub zdarzeń niepożądanych. Praca w systemie 14 godzinnym.

91.

Pracownik ochrony – operator monitoringu

Obsługa monitoringu, podejmowanie interwencji w przypadku kradzieży, prób oszustwa, uszkodzenia mienia, reagowanie w przypadku stwierdzenia zagrożeń lub zdarzeń niepożądanych. Praca w systemie 12 godzinnym.

92.

Pracownik produkcji ogrodzeń

Praca przy produkcji ogrodzeń

93.

Pracownik socjalny

1.) Realizacja zadań wynikających z ustawy:
– o pomocy społecznej,
– o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
– o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
2.) Współpraca z innymi specjalistami w ramach potrzeb wynikających z pracy z klientami.

94.

Przedstawiciel handlowy ds. stali

– sprzedaż wyrobów hutniczych i usług firmy (wyroby z blach zimnowalcowanych i ciepłowalcowanych),
– aktywne pozyskiwanie nowych klientów oraz obsługa i podtrzymanie relacji handlowych z już istniejącymi klientami,
– pozyskiwanie zapytań od klientów oraz składanie ofert.
Praca na terenie powiatu zamojskiego.

95.

Przedstawiciel handlowy działu windykacji

– pozyskiwanie kontrahentów,
– prowadzenie rozmów handlowych,
– sporządzanie umów i ofert,
praca w terenie woj. lubelskiego

96.

Rehabilitant – masażysta

Zabiegi rehabilitacyjne u pacjenta w domu.

97.

Robotnik budowlany

Prace ogólnobudowlane

98.

Robotnik budowlany

Pomoc w robotach ogólnobudowlanych, prace wykończeniowe.

99.

Robotnik fizyczny

Układanie, montowanie, pomoc przy układaniu desek, odbiór drewna

100.

Robotnik gospodarczy

Prace pomocnicze przy wykonywaniu prac hydraulicznych. Praca na terenie woj. lubelskiego (gł. zamojskie), pracodawca zapewnia dojazd.

101.

Robotnik ogólnobudowlany

Prace ogólnobudowlane, dekarskie, prace pomocnicze na budowie . Możliwa praca na terenie woj. lubelskiego, pracodawca zapewnia dojazd.

102.

Spawacz

Praca przy produkcji ogrodzeń, spawanie profili cienkościennych.

103.

Spawacz – ślusarz

Spawanie i cięcie metali

104.

Specjalista – główny mechanik

Obsługa, naprawa i wykonywanie prac na obrabiarkach typu: tokarki, szlifierki do wałków, otworów, płaszczyzn i narzędzi, wiertarki promieniowe, wytaczarki, strugarki bramowe, frezarki pionowe i poziome, frezarki obwiedniowe, dłutownica Fellowsa.

105.

Specjalista ds. biurowo-administracyjnych

Prowadzenie bieżących spraw biurowych m.in; przyjmowanie przychodzącej korespondencji, rejestracja wysyłanej i otrzymywanej korespondencji. Dbałość o właściwe warunki przechowywania i archiwizowania dokumentów kadrowych oraz finansowych, współpraca z biurem rachunkowym, nadzór nad zaopatrzeniem w niezbędne materiały oraz artykuły.

106.

Specjalista ds. przygotowania inwestycji

– monitorowanie ogłoszeń o przetargach,
– wybieranie właściwego trybu udzielenia zamówienia publicznego,
– weryfikowanie zgodności opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu i sposobu oceny ich spełnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych,
– przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej,
– prowadzenie dokumentacji przetargowej,
– wykonywanie finansowych rozliczeń kontraktów na roboty budowlane zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń,
– opracowywanie świadectw dotyczących wykonanych robót,
– prowadzenie umów handlowych

107.

Sprzątaczka

Prace porządkowe, sprzątanie pokoi, łazienek.

108.

Sprzątaczka

Sprzątanie powierzchni w obiekcie

109.

Sprzedawca

Obsługa klienta

110.

Sprzedawca

Sprzedaż materiałów budowlanych, farb, narzędzi, obsługa klienta

111.

Sprzedawca

Sprzedaż artykułów spożywczo-przemysłowych

112.

Sprzedawca

Obsługa klienta, sprzedaż produktów, przyjmowanie towaru.

113.

Sprzedawca na stacji paliw

Obsługa klienta na stacji paliw

114.

Sprzedawca w sklepie spożywczym

– obsługa klienta,
– obsługa kasy fiskalnej,
– zamawianie, wykładanie i cenowanie towaru,
– dbałość o miejsce pracy

115.

Sprzedawca/kasjer

Zapewnienie profesjonalnej obsługi Klienta zgodnie ze standardami. Realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych, dbanie o estetyczny wygląd stacji i ekspozycję asortymentu sklepowego. Aktywny udział w organizowanych akcjach promocyjnych.
Dbanie o estetyczny wygląd stacji i ekspozycję asortymentu sklepowego.

116.

Sprzedawca/magazynier

Sprzedaż towarów w sklepie spożywczo-przemysłowym

117.

Sprzedawca/serwisant

Sprzedaż akcesoriów informatycznych i sprzętu informatycznego, obsługa klienta, naprawy komputerów.

118.

Stolarz meblowy

Produkcja mebli

119.

Szwaczka

Szycie odzieży wierzchniej

120.

Ślusarz – spawacz

Wykonywanie konstrukcji, spawanie.

121.

Technolog

Opracowywanie technologii produkcji – produkcja maszyn rolniczych.

122.

Termoizoler

-przygotowywanie ścian do przyklejenia styropianu,
-zaciąganie siatki,
-wyrównywanie ścian

123.

Tokarz / frezer 

Prace tokarskie na tokarce, frezowanie na frezarce uniwersalnej.

124.

Wulkanizator

Osoby chętne do pracy, mile widziane doświadczenie na stanowisku.

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments