100 etatów w Straży Granicznej. Dokumenty można składać w Zamościu

0
1140
Fot. NOSG w Chełmie

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie w 2019 roku planuje przyjąć do służby 100 funkcjonariuszy. Trwa nabór kandydatów. Dokumenty przyjmowane są również w Zamościu.

W zeszłym roku w naszym regionie pracę w straży granicznej rozpoczęło 90 osób. W tym roku formacja planuje przyjąć o 10 funkcjonariuszy więcej. Od początku lipca br., dokumenty od kandydatów do służby w SG, przyjmowane są już nie tylko w siedzibie oddziału w Chełmie ale również w zamojskim oddziale Straży Granicznej, który ma swoją siedzibę przy ul. Wyszyńskiego 2 (budynek Policji). Kandydaci na strażników granicznych mogą się tam zgłaszać w czwartki w godz. 9.00 – 13.30.

Dokumenty od kandydatów przyjmowane będą po wcześniejszym wyznaczeniu terminu do ich złożenia. Zapisy kandydatów zainteresowanych złożeniem dokumentów odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod nr tel. 82-568 50 92 lub 797 337 619.

Istnieje możliwość umówienia terminu złożenia wymaganych dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej (w treści e-maila należy podać imię i nazwisko tylko jednego kandydata): [email protected] Wyznaczenie terminu złożenia dokumentów nastąpi poprzez przesłanie informacji zwrotnej do kandydata, na adres z którego wysłano zgłoszenie. – informuje Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy NOSG.

Kandydaci na strażników granicznych powinni spełniać szereg wymogów. Służbę może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystająca w pełni z praw publicznych, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów. Pierwszy – to złożenie kompletnej dokumentacji, wstępna rozmowa kwalifikacyjna, a także testy psychologiczne i badania psychofizjologiczne. Drugi etap to test pisemny z wiedzy ogólnej i języka obcego, test sprawnościowy i kolejna rozmowa kwalifikacyjna. Po pozytywnym ukończeniu obu etapów postępowania kwalifikacyjnego kandydat kierowany jest do rejonowej komisji lekarskiej celem ustalenia zdolności do służby.
Służbę w SG, rozpoczyna się od szkolenia przygotowawczego w jednym z ośrodków szkoleniowych Straży Granicznej.
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments