ZAMOŚĆ/REGION: 156 najnowszych ofert pracy

0
586

Publikujemy najnowsze oferty pracy w Zamościu i regionie.

Więcej informacji na temat ofert: 

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu, ul. Pl. Wolności 1

tel. 084-638-33-49, 84-638-33-66, 84-638-33-43

1.

Administrator nieruchomości

Prowadzenie dokumentacji obiektu. Organizowanie przeglądów technicznych zgodnie z prawem budowlanym, p-poż., Bhp. Dokonywanie bieżącej konserwacji i przeglądów technicznych, bieżących napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych umożliwiającym korzystania z oświetlenia, ogrzewania,  wody itp. Nadzór nad prawidłowością i aktualnością zezwoleń, koordynacja pracy dostawców usług utrzymania obiektu, przygotowanie materiałów do planów, sprawozdań. Nadzór nad realizacją umów  z firmami zewnętrznymi..

2.

Asystent do spraw księgowości

-wykonywanie podstawowych czynności księgowych wspomagających pracę wykwalifikowanego księgowego
– organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
– segregowanie dokumentów pod względem ich rodzaju;
– sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
– przygotowywanie dokumentów do zapłaty za dostawy i usługi wynikające z zatwierdzonych dowodów księgowych;
– sprawdzanie zapisów kont rozrachunkowych oraz uzgadnianie sald z dostawcami i odbiorcami;
– wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego zadekretowanych dokumentów;
– kompletowanie dowodów księgowych stanowiących podstawę wystawiania dokumentów korygujących;
– przygotowywanie korespondencji z kontrahentami, urzędami i bankami;
– wypełnianie formularzy podatkowych i sporządzanie zestawień finansowych na podstawie zapisów księgowych;
– archiwizowanie dowodów księgowych;
– organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad BHP i ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.
– wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.

3.

Asystent Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Specjalista ds. rozliczeń

Udział w radach budowy, pomoc w przeprowadzeniu badań i opracowywaniu nowych lub udoskonalonych teorii i metod związanych z budownictwem kubaturowym, doradztwo i projektowanie konstrukcji budowlanych takich obiektów jak: budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, dworce, obiekty handlowe itp) oraz obiekty przemysłowe, ustalanie metod budowy, materiałów i standardów jakości, planowanie i organizowanie cyklu budowy oraz kierowanie pracami budowlanymi, ustalanie systemów kontroli w celu zapewnienia sprawnej realizacji budowy oraz bezpieczeństwa i ochrony środowiska, lokalizowanie i korygowanie błędów i niedoskonałości wykonawczych, pomoc przy prowadzeniu dokumentacji budowy, organizowanie i i kierowanie utrzymaniem w dobrym stanie budynków istniejących, studiowanie i doradztwo w zakresie technicznych aspektów materiałów budowlanych i nowych technologii w budownictwie, utrzymywanie kontaktów zawodowych i prowadzenie konsultacji ze specjalistami z innych dziedzin istotnych dla budownictwa, pomoc przy prowadzeniu rachunkowości, pomoc w sporządzaniu kosztorysów, wycen kalkulacji, organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie i instytucji, ewidencja operacji finansowych, prowadzenie rachunku kosztów i wyników, analizowanie wyników, pomoc przy sporządzaniu i analizie bilansu, pomoc przy przygotowywaniu sprawozdań finansowych oraz dokonywanie ich kontroli i analiz, w tym również analizy wskaźnikowej, pomoc przy opracowywaniu raportów o przewidywanych zmianach sytuacji finansowej firmy, wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.

4.

Asystent projektanta

Prace przy projektowaniu/kosztorysowaniu sieci wodno-kanalizacyjnej. Przygotowanie koncepcji projektów budowlanych w branży sanitarnej, kompletowanie i składanie dokumentacji, obsługa biura.

5.

Asystent projektanta branży elektrycznej

Projektowanie instalacji elektrycznych

6.

Asystent projektanta branży konstrukcyjnej

Projektowanie małych konstrukcji budowlanych

7.

Asystentka stomatologiczna

Przygotowywanie gabinetu stomatologicznego do pracy, asystowanie przy zabiegach stomatologicznych, organizacja pracy, rejestracja pacjentów.

8.

Automatyk

Nadzór nad ciągłością ruchu maszyn i urządzeń sterowanych automatycznie

9.

Barman

Obsługa klienta, przyjmowanie zamówień, przyrządzanie napojów i dań ciepłych, utrzymywanie czystosci, serwowanie napojów i dań.

10.

Blacharz samochodowy

Przygotowanie elementów samochodowych do obróbki lakierniczej.

11.

Brygadzista wydziału klejenia

Organizowanie i kontrolowanie pracy pracowników linii tapicerskiej

12.

Brygadzista wydziału montażu

Organizowanie i kontolowanie pracy pracowników linii montażowej

13.

Brygadzista wydziału tapicerni

Organizowanie i kontolowanie pracy pracowników linii tapicerskiej

14.

Cukiernik

Produkcja wyrobów z ciasta drożdżowego i półfrancuskiego

15.

Dekarz

Prace dekarskie na dachach płaskich. Docieplanie poddaszy wełną mineralną. Praca w Warszawie.

16.

Doradca techniczno-handlowy

-aktywne pozyskiwanie nowych klientów,
-utrzymywanie trwałych relacji z dotychczasowymi klientami,
-sporządzanie ofert i wycen instalacji fotowoltaicznych,
-prezentowanie produktów i usług,
-doradztwo techniczne,
-podpisywanie umów z klientami

17.

Elektromechanik/mechanik

Naprawa podzespołów i instalacji w samochodach ciężarowych.

18.

Elektromechanik/serwisant

Utrzymanie maszyn i urządzeń w stanie technicznym pozwalającym na realizację zadań produkcji. Wykonywanie przeglądów oraz napraw urządzeń produkcji od strony mechaniczno-elektrycznej.

19.

Elektromonter/ pomocnik elektromontera

Instalacje elektryczne i linie kablowe.

20.

Elektryk

Wykonywanie zadań związanych z pracą pod napięciem i obsługą urządzeń elektrycznych, prace pomocnicze w warsztacie elektrycznym.

21.

Fakturzystka

Przyjmowanie dostaw towarów i dokumentów, obsługa klienta, przygotowanie towarów do sprzedaży, obsługa kasy fiskalnej.

22.

Florysta

Układanie wiązanek z kwiatów ciętych, wykonywanie wiązanek ze sztucznych kwiatów.

23.

Handlowiec

Pozyskiwanie nowych klientów – aktywna sprzedaż produktów

24.

Hydraulik

Prace hydrauliczne, montaż instalacji sanitarnych. centralnego ogrzewania.

25.

Instruktor nauki jazdy

Nauka kursantów w zakresie nauki jazdy.

26.

Instruktor nauki jazdy kategorii BT

Praktyczna nauka jazdy samochodem osobowym oraz ciągnikiem rolniczym

27.

Kasjer – sprzedawca

Sprzedaż art. spożywczo-przemysłowych, obsługa klienta

28.

Kelner

– obsługa gości,
– serwowanie napojów,
– podawanie dań,
– obsługa kasy fiskalnej

29.

Kierowca

Załadunek i transport pieczywa.
Możliwość zatrudnienia na 1/2 etatu

30.

Kierowca – mechanik samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton

Prowadzenie pojazdu ciężarowego z ładunkami nienormatywnymi w ruchu międzynarodowym i krajowym. Obsługa pojazdu ciężarowego, prowadzenie dokumentacji technicznej pojazdu.
Praca wykonywana w delegacji. Pojazdy ciężarowe poruszają się po terenie całej Europy Zachodniej oraz Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś).

31.

Kierowca – zaopatrzeniowiec

Rozwożenie towarów po sklepach na terenie powiatu zamojskiego

32.

Kierowca kat. b

Spedycja towarów na terenach UE

33.

Kierowca kat. C

Transport towarów na terenie miasta Zamość i okolic.

34.

Kierowca kat. D

Transport osób niepełnosprawnych

35.

Kierowca samochodu ciężarowego

Trasnoporttowarów przy budowie dróg.

36.

Kierowca samochodu ciężarowego

Transport ciągników i maszyn na terenie kraju, zabezpieczenie ładunku.

37.

Kierowca samochodu do pilotażu pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym

Pilotaż pojazdu z ładunkiem ponadnormatywnym na terenie Niemiec

38.

Kierowca samochodu dostawczego

Prowadzenie pojazdu o DMC 3,5 tony w celu rozwożenia towarów po UE (Polska, Niemcy, Holandia, Belgia, Francja itp.)

39.

Kierowca wywrotki C+E

Realizowanie odbiorów i dostaw zboża lub kruszcu wywrotką

40.

Kierowca/dostawca

Dostarczanie zamówionych dań pod wskazany adres oraz wykonywanie bieżących zakupów.

41.

Kierowca-zaopatrzeniowiec

– dbanie o stan techniczny auta
– prowadzenie dokumentacji związanej z używaniem samochodu
– dokonanie niezbędnych zakupów lub odbiór zamówionych towarów, dostawa do siedziby firmy
– kontrola nad dokumentami dotyczącymi towaru i dbanie o zgodność towaru

42.

Kierownik budowy

Nadzór nad pracami budowlanymi

43.

Kierownik ds. gastronomii

Zarządzanie pracownikami oraz przygotowywaniem posiłków

44.

Kierownik zmiany przy produkcji paneli ogrodzeniowych zgrzewanych

Odpowiedzialność za wykonywanie bieżących zleceń produkcyjnych, zapewnienie ciągłości produkcji i rozwiązywanie bieżących problemów, organizowanie i zarządzanie pracą osoby obsługującej maszynę do cięcia drutu, odpowiedzialność za prawidłowe wykorzywanie materiałów i narzędzi podczas pracy i kontrolowanie ich zużycia, nadzór nad bieżącym przestrzeganiem norm jakościowych, nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy i zasad BHP, raportowanie przełożonym bieżących problemów i rozwiązań, zgłaszanie do działu utrzymania ruchu informacji o powstałych awariach i koniecznosci napraw.

45.

Kierownik zmiany w malarni proszkowej

Organizowanie i zarządzanie 5 osobowym działem, obsługa linii malarskiej i pulpitu sterowniczego.

46.

Konserwator – stolarz

Prowadzenie drobnych napraw w budynkach mieszkalnych.

47.

Konserwator maszyn i urządzeń

Prace konserwatorskie remontowo-naprawcze, kontakt ze środkami chemicznymi i ich dozowanie, nadzór i obsługa urządzeń technicznych basenu, pomoc przy obsłudze w szatni
miejsce pracy: OSiR Kryta Pływalnia przy ul. Zamoyskiego 62 A w Zamościu

48.

Konstruktor mebli tapicerowanych

Nadzór technologiczny i konstrukcyjny nad produkcją mebli. Tworzenie dokumentacji technicznych mebli tapicerowanych. Nadzorowanie oraz koordynowanie prac przy wdrażaniu nowych wyrobów.

49.

Kosmetyczka

Wykonywanie zabiegów kosmetycznych, pedicure, manicure, masaż twarzy, henna, obsługa klienta, dbanie o stanowisko pracy.

50.

Kucharz

Przygotowywanie potraw w restauracji

51.

Kucharz – pizzer

Przygotowywanie dań z kary menu

52.

Kurier-kierowca

Dostarczanie i odbieranie przesyłek od klientów, rozliczanie się z klientami

53.

Magazynier

Sprawdzanie i rozładowywanie dostaw surowców. Przygotowanie zapakowanych elementów do załadunku.

54.

Magazynier

Obsługa klientów w magazynie, konfekcjonowanie i przygotowanie towaru według specyfikacji załadunkowych, bieżące liczenie i sprawne sprawdzanie stanów magazynowych, nabywanie umiejętności prowadzenia okresowych inwentaryzacji towarów, prawidłowe gospodarowanie odpadami i opakowaniami.

55.

Magazynier

Przyjmowanie i wydawanie towarów

56.

Magazynier magazynu technicznego i stacji paliw

Obsługa stacji paliw oraz magazynu technicznego (wydawanie i przyjmowanie towarów).

57.

Magazynier/kierowca

Przygotowanie towaru do wysyłki, dowóz do klientano 

58.

Majster budowy

Wykonywanie prac budowlanych oraz nadzór nad pracownikami. Praca na terenie woj. lubelskiego

59.

Manager specjalista do spraw marketingu

Prowadzenie negocjacji, realizacja polityki sprzedażowo – marketingowej, nadzór nad pracą hotelu, prowadzenie portali społecznościowych, reklamowanie i promowanie firmy, dbanie o jakość usług.

60.

Mechanik monter maszyn

Montaż części mechanicznych i pneumatycznych, naprawa i remonty, testowanie oraz regulacja urządzeń

61.

Mechanik pojazdów samochodowych

Diagnostyka i naprawa usterek samochodowych.

62.

Menedżer/specjalista do spraw księgowości i rachunkowości

Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, planowanie i opracowywanie systemu rachunkowości w przedsiębiorstwie lub instytucji, pomoc przy prowadzeniu rachunkowości, wykorzystywanie uzyskanych informacji o stanie majątkowym, sytuacji finansowej i wynikach finansowych podmiotów gospodarczych i instytucji do sprawozdań, analizy i kalkulacji kosztów i efektów, stanowiących podstawę decyzji o kierunkach rozwoju lub likwidacji, sporządzanie i opracowywanie dokumentów księgowych, prowadzenie ewidencji rozrachunków, dokonywanie rozliczeń finansowych (w tym z tytułu podatków) oraz sporządzanie deklaracji podatkowych, współpraca z pracodawcą i kierownikiem komórki księgowości, pomoc przy sporzadzaniu kosztorysów, wycen kalkulacji, organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie i instytucji, ewidencja operacji finansowych, prowadzenie rachunku kosztów i wyników, analizowanie wyników, pomoc przy sporządzaniu i analizie bilansu, pomoc przy przygotowywaniu sprawozdań finansowych oraz dokonywanie ich konroli i analiz, w tym również analizy wskaźnikowej, pomoc przy opracowywaniu raportów o przewidywanych zmianach sytuacji finansowej firmy, wykonywanie bieżących poleceń przełożonego.

63.

Mistrz warsztatu

Wykonywanie prac biurowych, zamawianie i dowóz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, nadzór nad pracą warsztatu.

64.

Młodszy automatyk

Wyznaczanie tras kablowych, montaż szaf sterowniczych.

65.

Monter instalacji sanitarnych

Montaż instalacji grzewczych wentylacyjnych i chłodniczych.          

66.

Monter mebli

Montaż mebli u klienta praca wyjazdowa na terenie województwa

67.

Monter mebli

Kompletowanie elementów mebli, dopasowywanie okuć i akcesoriów meblowych

68.

Monter ociepleń budynków

Izolacje termiczne ścian.

69.

Murarz

Budowa domów od podstaw, fasady, ściany zewnętrzne, działowe i nośne.

70.

Murarz

Prace budowlane na teremie miasta przy rozbudowie ZOO.

71.

Muzyk

Gra na skrzypcach w kapeli ludowej.

72.

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Prowadzenie zajęć szkolnych w wymiarze czasu 27 godzin tygodniowo.

73.

Nauczyciel fizyki

Prowadzenie zajęć z fizyki w liceum niepublicznym

74.

Nauczyciel informatyki

Prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych lub zajęć z zakresu praktycznej przedmiotów graficznych w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

75.

Nauczyciel informatyki

Prowadzenie zajęć z informatyki w liceum niepublicznym

76.

Nauczyciel języka polskiego

Prowadzenie zajęć z języka polskiego w liceum niepublicznym

77.

Nauczyciel matematyki

Prowadzenie zajęć z matematyki w liceum niepublicznym

78.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektromechanik pojazdów samochodowych

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy elektronicznych i elektrycznych układów pojazdów samochodowych

79.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – elektronik

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz montaż, instalacja, naprawa urządzeń elektronicznych

80.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanik pojazdów samochodowych

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów, podzespołów pojazdów samochodowych

81.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechanizator rolnictwa

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz wykonywanie prac z zakresu diagnozowania i naprawy zespołów i podzespołów maszyn rolniczych

82.

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu – mechatronik

Prowadzenie zajęć praktycznych z uczniami oraz obsługa, diagnozowanie, naprawa urządzeń i systemów mechatronicznych

83.

Nauczyciel przedszkola

Wychowanie i edukacja przedszkolna, opieka nad dziećmi, kontakty z rodzicami

84.

Nauczyciel wychowania fizycznego

Prowadzenie zajęć z zakresu wychowania fizycznego w liceum niepublicznym.

85.

Ogrodnik – pracownik gospodarczy

Utrzymanie ogrodu, kontrola wegetacji, drobne prace gospodarcze.
Ze względu na odległość miejsca wykonywania pracy od Zamościa (ok. 45km) pracodawca udostępnia samochód służbowy lub refinansuje koszty dojazdu pojazdem własnym pracownika.

86.

Operator CNC Homag

Obróbka płyt drewnianych od wiercenia po frezowanie. Umieszczanie elementów na maszynie i ustawianie parametrów do frezowania.

87.

Operator linii produkcyjnej

Obsługa linii produkcyjnej.

88.

Operator maszyn do produkcji siatek ogrodzeniowych

Obsługa maszyn do produkcji siatek ślimakowych oraz leśnych (Wafios)

89.

Operator okleinarki wzdłużnej Homag

Obsługa okleinarki wzdłużnej Homag

90.

Operator pakowacz

-praca na linii produkcyjnej,
-obsługa jakości wyprodukowanych elementów,
-stosowanie się do przepisów i norm,
-dbanie o porządek na stanowisku pracy

91.

Operator pilarki

Obsługa pilarki, sortowanie elementów drzewnych.

92.

Operator piły panelowej Homag

Znajomość obsugi pły panelowej Homag

93.

Operator prościarki do drutu

Obsługa maszyny Varo.

94.

Operator wiertarki przelotowej HOMAG

Obsługa wiertarki przelotowej Homag

95.

Operator wózka widłowego

Rozładowywanie dostaw surowców. Przemieszczanie towaru, sprzętu lub innych materiałów.

96.

Planista produkcyjny

Nadzór i tworzenie harmonogramu produkcji

97.

Pomoc kuchenna

Praca na kuchni, pomaganie przy przygotowywaniu dań, pizzy

98.

Pomoc kuchenna

Prace przygotowawcze przy sporządzeniu posiłków, obsługa kelnerska.

99.

Pomoc kuchenna

Pomoc w kuchni

100.

Pomocniczy robotnik budowlany

Prace pomocnicze przy budowie.

101.

Pomocniczy robotnik budowlany

Prace budowlane na teremie miasta przy rozbudowie ZOO.

102.

Pomocnik maszynisty chłodniczego

Prace pomocnicze przy obsłudze amoniakalnych urządzeń chłodniczych – sprężarki

103.

Pomocnik stolarza

Pomoc w produkcji różnych typów mebli

104.

Pracownik biurowy

– kontakt z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi,
– bieżąca analiza potrzeb i stanów magazynowych,
– planowanie zakupów na podstawie ananlizy bieżącego zapotrzebowania,
– koordynacja i kontrola dostaw oraz nadzorowanie przebiegu realizacji zamówień,
– obrót dokumentów firmowych

105.

Pracownik do spraw administracyjno-gospodarczych

Administrowanie nieruchomością, zaopatrzenie techniczne, nadzór w utrzymaniu porządku i estetyki posesji oraz ich koordynacja, prowadzenie dokumentacji.

106.

Pracownik ds imprez rozrywkowych

Organizacja i prowadzenie imprez rozrywkowych z wykorzystaniem sprzętu wideo

107.

Pracownik działu logistyki

Kompletowanie dokumentów od rolników, uzupełnianie danych w programie “Awizacja”, drukowanie biletów dla kierowców, wywoływanie numerów kolejkowych dla załadunku i rozładunku. Praca sezonowa

108.

Pracownik fizyczny

Wykonywanie prac fizycznych, obróbka drewna

109.

Pracownik fizyczny

Roboty ziemne, wożenie ziemi, gruzu, niwelacja terenu, sadzenie roślin, przycinanie roślin, pielęgnacja ogrodu.

110.

Pracownik hali/sprzedawca

Przygotowanie towarów do sprzedaży. Sprzedaż towarów. Profesjonalna obsługa klienta.

111.

Pracownik laboratoryjny

Wsparcie przy rozbieraniu próbek laboratoryjnych, wykonywanie analizy oceny ziarna rzepaku z poszczególnych dostaw, oznaczanie zanieczyszczeń, archiwizowanie prób, utrzymywanie porządku w laboratorium. Praca sezonowa

112.

Pracownik myjni samochodowej

Mycie samochodów ciężarowych, osobowych i cystern

113.

Pracownik ochrony

Ochrona obieku, podejmowanie interwencji w przypadku kradzieży, prób oszustwa, uszkodzenia mienia, reagowanie w przypadku stwierdzenia zagrożeń lub zdarzeń niepożądanych. Praca w systemie 12 godzinnym.

114.

Pracownik ochrony – operator monitoringu

Obsługa monitoringu, podejmowanie interwencji w przypadku kradzieży, prób oszustwa, uszkodzenia mienia, reagowanie w przypadku stwierdzenia zagrożeń lub zdarzeń niepożądanych. Praca w systemie 12 godzinnym.

115.

Pracownik ogólnobudowlany

Montaż konstrukcji stalowych. Praca na terenie woj. lubelskiego, pracodawca zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie.

116.

Pracownik ogólnobudowlany/murarz

Prace przy budowie budynku mieszkalnego.

117.

Pracownik produkcji

Rozładunek i załadunek owoców, sortowanie owoców.

118.

Pracownik rozładunkowy

Obsługa wywrotnicy samochodowej, pomoc przy obsłudze przyczep rolniczych w zakresie otwierania/zamykania burt, kierowanie ruchem samochodowym w obszarze pojazdów rozładunkowych, prace porządkowe w suszarni i obszarze podległych pod logistykę ZTB. Praca sezonowa

119.

Pracownik techniczny

Przyłączanie nowych abonentów do sieci GTnet w technologii Ethernet, Radiowej oraz Światłowodowej
Pomoc w serwisowaniu istniejącej infrastruktury sieciowej, diagnozowaniu i usuwaniu usterek

120.

Programista

Tworzenie oprogramowania na potrzebny firmy

121.

Projektant branży elektrycznej

Samodzielne projektowanie instalacji elektrycznych

122.

Projektant branży konstrukcyjnej

Samodzielne projektowanie konstrukcji budowlanych

123.

Projektant mebli

Projektowanie mebli, pomiary pomieszczeń, dział reklamy.

124.

Przedstawiciel handlowy

Kontakt z firmami zaopatrującymi się w paliwo, pozyskiwanie nowych klientów, monitoring cen stacji konkurencyjnych.
Stacja ORLEN.

125.

Przedstawiciel handlowy

Pozyskiwanie nowych odbiorców dla firmy, przyjmowanie zamówień od obecnych

126.

Recepcjonistka

Meldowanie i wymeldowywanie gości hotelowych, sprzedaż towarów i usług, fakturowanie, sprawdzanie raportów i zestawień, obsługa urządzeń biurowych, obsługa booking.com, obsługa klientaów OSiR, praca przy komputerze

127.

Referent techniczny ds. rozliczeń

Rozliczanie pracy kierowców, pojazdów i sprzętu.

128.

Robotnik gospodarczy

Zapewnienie porządku i czystości w budynkach mieszkalnych oraz na terenie danej nieruchomości. 

129.

Robotnik gospodarczy

Prace porządkowe

130.

Robotnik ogólnobudowlany

Prace ogólnobudowlane, roboty wykończeniowe.

131.

Robotnik torowy

Prace przy wymianie nawierzchni torowej (LHS)

132.

Samodzielny serwisant maszyn leśnych

Naprawa i konserwacja maszyn, rozwiązywanie problemów technicznych w miejscu zamieszkania klienta, prowadzenie dokumentacji serwisowej, praca na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego.

133.

Spawacz

Praca przy produkcji ogrodzeń, spawanie profili cienkościennych.

134.

Specjalista do spraw marketingu i handlu

Kontakt i sprzedaż towarów do dystrybutorów na terenie Ukrainy, Rosji oraz Białorusi, pozyskiwanie klientów z terytorium Unii Europejskiej

135.

Spedytor

Korespondencja z kontrahentami, obsługa spedycyjna transportu ładunków ponadnormatywnych w przewozach międzynarodowych. 

136.

Sprzątaczka

Utrzymanie klubu fitness w bieżącej czystości.

137.

Sprzedawca

Obsługa klienta.

138.

sprzedawca

Zadaniem zatrudnionej osoby będzie fachowa pomoc i kompleksowa obsługa klienta.

139.

Sprzedawca

Obsługa klienta

140.

Sprzedawca

Obsługa kasy fiskalnej, obsługa klienta, sprzedaż artykułów spoż.-przem.
Praca w Delikatesach Centrum

141.

Sprzedawca

Obsługa klienta, sprzedaż produktów, przyjmowanie towaru.

142.

Sprzedawca

Obsługa klienta, sprzedaż.

143.

Sprzedawca

Sprzedaż artykułów spożywczo-przemysłowych

144.

Sprzedawca fast food

Przygotowanie kebaba, obsługa kasy, obsługa klienta

145.

Sprzedawca w stacji paliw

Obsługa klienta

146.

Sprzedawca/kasjer

Sprzedaż towarów w sklepie spoż-przem.

147.

Stolarz/montażysta

Montowanie stelaży do łóżek

148.

Szwaczka

Szycie pokrowców do łóżek i foteli

149.

Szwaczka

Szycie pokrowców do mebli

150.

Tapicer

Tapicerowanie łóżek

151.

Tapicer meblowy

Wytwarzanie mebli tapicerowanych przeznaczonych do siedzenia i leżenia

152.

Technik reklamy

Obsługa urządzeń poligraficznych, obsługa klienta, komputerowe porządkowanie plików do druku, przyjmowanie zlecveń, podmiana prac introligatorskich.

153.

Technolog procesów produkcyjnych

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów produkcyjnych.

154.

Terapeuta pracowni komputerowej/ Instruktor pracowni komputerowej

Prowadzenie terapii w pracowni komputerowej. Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

155.

Woźna

Dbanie o czystość w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniach szkolnych.

156.

Wychowawca

Wychowawca małego dziecka, pomoc wychowawcy małego dziecka

 

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments