Zamość: Tysięczna rodzina otrzymała Kartę Dużej Rodziny

0
788
Fot. UM Zamość

Janina i Tadeusz Kucharscy są tysięczną rodziną z Zamościa, która otrzymała Kartę Dużej Rodziny.

Państwo Kucharscy wychowali pięcioro dzieci – trzech synów: Dariusza, Piotra i Kamila oraz dwie córki: Marzenę i Annę. 20 maja w zamojskim ratuszu prezydent Andrzej Wnuk uroczyście wręczył małżonkom Karty Dużej Rodziny oraz drobne upominki.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest na podstawie ustawy z 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Daje prawo do szeregu zniżek i dodatkowych uprawnień – zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego korzystania z oferty wielu podmiotów, w tym wielu instytucji podlegających miastu np. kina, ogrodu zoologicznego, OSiR-u, muzeów, ZDK-u i wielu innych. Obecnie KDR honoruje około 5 tys. partnerów w ponad 22 tys. punktów w całej Polsce.

Karty KDR mogą ją otrzymać rodziny z przynajmniej trójką dzieci:

– w wieku do ukończenia 18 roku życia,

– w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej,

– bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma już na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny będzie przysługiwała jedynie rodzicom/małżonkowi rodzica. Dzieci, nawet te pozostające jeszcze na utrzymaniu rodziny, już nie otrzymają kart.

Karta przyznawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny w formie tradycyjnej (plastikowej) lub elektronicznej (aplikacji do wyświetlania na urządzeniach mobilnych – smartfonie lub tablecie), bądź w obu tych formach. Dochód rodziny nie jest kryterium do otrzymania karty.

Aby dostać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Wniosek w imieniu rodziny może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Dzięki zmianom wprowadzonym przez Sejm obecnej kadencji Karty Dużej Rodziny od stycznia 2019 roku mogą otrzymać rodzice zupełnie dorosłych już dzieci. To głównie oni składają wnioski o przyznanie KDR. W tym roku takich wniosków wpłynęło do UM Zamość prawie 450. Na terenie Zamościa jest już ponad 1000 rodzin posiadających KDR, a kolejne wnioski o ich wydanie wciąż do urzędu napływają.

Przypomnijmy, że dla mieszkańców Zamościa karty wydawane są w Urzędzie Miasta Zamość – w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Rynek Wielki 13 (oficyna ratusza), pokój 201.

Źródło: UM Zamość

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments