Zmarł Profesor Bonawentura Maciej Pawlicki

0
955
GAIA

Nie żyje prof. zw. dr hab. inż. arch. Bonawentura Maciej Pawlicki, Honorowy Obywatel Miasta Zamość. Msza św. żałobna zostanie odprawiona dziś o 13:00 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Profesor Pawlicki od wielu lat był związany z Zamościem. W 2019 roku, jako wyraz wdzięczności za rozsławianie miasta oraz za działalność artystyczną, architektoniczną i konserwatorską zabytków Miasta Zamość, na wniosek Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Rada Miasta Zamość przyznała Profesorowi Tytuł Honorowego Obywatela Zamościa.

Profesor Pawlicki urodził się i studiował w Krakowie, w 1997 r. objął stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Krakowskiej. Specjalizował się w zagadnieniach z zakresu architektury i urbanistyki, historii architektury i konserwacji zabytków. Od lat interesował się Zamościem. Jego praca doktorska nosiła tytuł: „Problemy konserwatorskie Zamościa i ich związki z rozwojem gospodarczym i urbanistycznym miasta”. Był autorem projektu i realizacji amfiteatru letniego przed Nową Bramą Lubelską w Zamościu, współautorem projektów remontu Pałacu Zamoyskich w Zamościu i zespołu kamienic ormiańskich adaptowanych na potrzeby Muzeum Okręgowego w Zamościu. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. renowacji Starego Miasta w Zamościu (1972- 1973). Napisał ponad 100 publikacji naukowych, jedną z nich jest monografia „Kamienice mieszczańskie Zamościa- problemy ochrony”. Był członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych. Promotor 5 rozpraw doktorskich. Uczestnik wieloletnich badań architektonicznych Zamościa prowadzonych pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Wiktora Zina. Od 2005 roku przez kilka lat wykładał w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Profesor był laureatem wielu odznaczeń i wyróżnień. Do najważniejszych należą: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Medal „Zasłużony kulturze- Gloria Artis”, Złota Odznaka za opiekę nad zabytkami Ministerstwa Kultury i Sztuki, Medal Budowniczego Zamościa, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Medal „Opiekuna miejsc pamięci narodowej.

Opracowano na podstawie wniosku o nadanie tytułu, złożonego przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Żródło: UM Zamość

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments