Zamość: Kamera sprawdza, kto źle segreguje odpady. Są pierwsi przyłapani

2
1911
Fot. UM Zamość
- reklama-

Niewłaściwe segregowanie śmieci przez mieszkańców to, problem z którym zmaga się wiele miejscowości w Polsce. Także Zamość. Niejednokrotnie w ustawionych na terenie miasta pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów lub obok nich, znajdowano meble, gruz, opony, odpady wielkogabarytowe – co powinno trafiać do PSZOK-u. Urząd Miasta Zamość znalazł sposób, by zmniejszyć skalę zjawiska. W grudniu 2018 r. Miasto zakupiło fotokamerę, by móc monitorować miejsca, w których są ustawione pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Kamera pracowała przez kilka miesięcy, w tym czasie udało się zarejestrować przypadki osób podrzucających śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Jak informuje magistrat – nagrania zostały przekazane Straży Miejskiej, obecnie prowadzone są postępowania administracyjne w celu ukarania tych osób.

Urząd Miasta przypomina, po raz kolejny, mieszkańcom miasta, o obowiązku segregowania odpadów w prawidłowy sposób – zgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zamość.

Na terenie miasta ustawione są pojemniki na odpady segregowane dla 4 frakcji odpadów komunalnych tzn. papieru i tektury, szkła bezbarwnego, szkła kolorowego oraz metalu, opakowań wielomateriałowych i tworzyw sztucznych. Pozostawianie w sąsiedztwie pojemników pozostałych rodzajów odpadów np. zielonych (trawa, gałęzie, liście), zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych, odpadów rozbiórkowych, elektrośmieci czy innych zmieszanych odpadów powoduje tworzenie się dzikich wysypisk śmieci. Takie zachowanie prowadzi do generowania wyższych kosztów odbioru odpadów oraz problemów z ich późniejszym zagospodarowaniem, a wyrzucanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, grozi mandatem karnym.

Od 2 maja Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowane w Zamościu przy Drodze Męczenników Rotundy 2 oraz przy Alejach I-go Maja 16, czynne będą dłużej tj. od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 17:00 i tam należy dostarczyć odpady zbierane selektywnie  m.in. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie, akumulatory, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji, odpady budowlane  i rozbiórkowe, zużyte opony, odzież i tekstylia, chemikalia.

2 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
JanSobiePan

Jakby mieli mózg to by postawili blaszak obok śmietnika i każdy by sobie mógł wyrzucać tam odpady wielki gabarytowe, nie zaległy by tygodniami. Jak chce sobie kupić nowe meble dziś, to co mam ze starymi zrobić? Czekać aż będą odbierać gabaryty?

Mieszkaniec

JanSobiePan wystarczy zawieźć stare meble do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, przyjmują bez problemu.