GAIA

POZNAWAJ Z KURIEREM

„Miłość silniejsza jest od nienawiści”

W nawiązaniu do ubiegłotygodniowej wizyty w Łaszczowie, zapraszam Państwa do Łabuń. Konkretnie w okolice pałacu Zamoyskich, a dokładnie do oficyny prawej, potem lewej aż w końcu na spacer po parku, by ścieżką medytacji dotrzeć na cmentarz (założony na planie koła) do grobu, w którym złożono prochy błogosławionego Stanisława Starowieyskiego. Powędrujmy zatem…

Stanisław Kostka Starowieyski przyszedł na świat 11 maja 1895 roku w Ustrobnej (gm. Wojaszówka/podkarpackie) jako trzecie dziecko Stanisława Jana i Amelii z Łubieńskich. Był prawnukiem Aleksandra Fredry. Dzieciństwo spędził w Bratkówce. Maturę zdał w 1914 roku. Studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego uniemożliwił mu wybuch wojny. Od 15 września 1914 roku zmobilizowany do armii austriackiej. Uczestnik m.in. walk o Lwów, Przemyśl. 1 listopada 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego. Uczestniczył w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. Za bohaterstwo na polu walki otrzymał Krzyż Walecznych i Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari. [odznaczony również Odznaką Honorową „Orlęta” i Gwiazdą Przemyśla]. Awansowany do stopnia kapitana. Zdemobilizowany i przeniesiony do rezerwy ze względu na zły stan zdrowia (chorował na czerwonkę). 24 sierpnia 1921 roku poślubił w kościele parafialnym w Łabuniach Marię Szeptycką (1894-1976) córką Aleksandra hrabiego Szeptyckiego, prawnuczką Aleksandra Fredry. Małżonkowie Starowieyscy zamieszkali w Łaszczowie. Mieli sześcioro dzieci. Stanisław nie wrócił na studia, ukończył kurs rolniczy, rozpoczął działalność społeczną i charytatywną, wspierał kształcenie innych. Był organizatorem ośrodka szkoleniowo-rekolekcyjnego, twórcą Koła Porad Sąsiedzkich oraz sali teatralnej dla Kółka Miłośników Sceny. Organizował Koła Inteligencji Katolickiej. W 1934 roku współorganizował diecezjalny Kongres Eucharystyczny w Chełmie. W tymże roku papież PIUS XI nadał mu tytuł szambelana papieskiego. Działał przede wszystkim w ramach Akcji Katolickiej. Wybuch II wojny światowej przyniósł rabunek mienia, dewastację majątku, pierwsze aresztowanie (zakończone ucieczką), nie nie przerwał charytatywnej działalności. 19 czerwca 1940 roku to dzień aresztowania przez Gestapo. Początkowo przetrzymywany w Zamojskiej Rotundzie, następnie na Zamku w Lublinie ostatecznie przewieziony został do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen na blok 49 z numerem 25711. We wrześniu 1940 roku Stanisława Starowieyskiego przewieziono do KL Dachau blok 23 z numerem 22403 [Wikipedia podaje również numer obozowy 16532]. Jako więzień prowadził działalność apostolską, pomagał współwięźniom. Zmarł nocą z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanocną 13 kwietnia 1941 roku. Urna z prochami została przesłana rodzinie przez władze obozu, pochowano ją na cmentarzu Szeptyckich i Zgromadzenia FMM w Łabuniach. 

Stanisław Kostka Starowieyski jest patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Jest patronem szkoły w Bratkówce i Łaszczowie. 13 czerwca 1999 roku Stanisław Starowieyski w gronie 108 męczenników został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II. 

Pamięć o błogosławionym jest kultywowana głównie przez Akcję Katolicką, wspominają go również szkoły jego imienia. Od 18 czerwca 2017 roku do kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łaszczowie wprowadzono relikwie II stopnia [różaniec, na którym modlił się Stanisław]. W założeniu pałacowo-parkowym w Łabuniach w oficynie prawej znajduje się aula im. bł. Kolejną formą upamiętnienia będzie nowo powstała Izba Pamięci bł. Stanisława Starowieyskiego w oficynie lewej. Inicjatorką powstania tego miejsca pamięci jest siostra Irena Murawska FMM. Pierwotnie miało to być jedno pomieszczenie głównie z ekspozycją zdjęć. Dzięki przychylności byłego już wójta Antoniego Wojciecha Turczyna i zaangażowaniu Agnieszki Pieli projekt autorstwa siostry Bogumiły Staręgi FMM wsparty ze środków gminy Łabunie i funduszy pozyskanych za pośrednictwem LGD Ziemia Zamojska z PROW 2014-2020 ujrzy niebawem światło dzienne. Powstanie Izby wsparli: Akcja Katolicka, Komitet „Z potrzeby serc” – numer zbiórki 2017/1811/KS, mieszkańcy gminy, turyści odwiedzający Łabunie i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łabuńskiej im. Jana Jakuba Zamoyskiego. Cegiełkę „dołożył” również nowy wójt gminy Łabunie Mariusz Kukiełka. O terminie uroczystego otwarcia Izby poinformujemy na naszych łamach. 

Gdyby ktoś z Państwa chciał wesprzeć zbiórkę – zapraszamy do Łabuń. Potrzebne są: biurko, krzesło z okresu XX-lecia międzywojennego i drobne przedmioty do gabinetu Stanisława Starowieyskiego oraz środki na odtworzenie zniszczonej w czasie działań wojennych kamiennej drogi krzyżowej (ścieżki medytacji) prowadzącej do grobu błogosławionego. Tylko razem możemy tego dokonać – bo miłość silniejsza jest od nienawiści. 

Piotr Piela

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łabuńskiej

im. Jana Jakuba Zamoyskiego 

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments