Co ze spalarnią odpadów? Miasto Zamość złożyło wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego

3
654

23 stycznia Miasto Zamość złożyło do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta Zamość a Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie wyznaczenia organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ciepłowni w Zamościu w oparciu i gospodarkę obiegu zamkniętego”.

Prezydent Miasta Zamość nie uznaje się za organ właściwy do prowadzenia sprawy, ponieważ Miasto Zamość posiada 400 akcji w Veolia Wschód Sp. z o. o. Doszło do sytuacji, w której sprawę ma rozpoznać organ, który jest w pewnej „relacji” z wnioskodawcą. Nie wolno też zapominać o sprzeciwie społecznym, w tym stanowiskach Rady Miasta Zamość i Rady Gminy Zamość wyrażonych w formie uchwał.

Należy pamiętać, że Prezydent jest organem, przed którym toczy się postepowanie administracyjne. Z uwagi na zasady ogólne, o których mówi kodeks postępowania administracyjnego, organ nie może być stronniczy, a jego obowiązkiem jest przeprowadzić postepowanie zgodnie z przepisami prawa (w tym przypadku zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko- zwana dalej: ooś).

Przypomnijmy:

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ciepłowni w Zamościu w oparciu i gospodarkę obiegu zamkniętego”, zostało zawieszone  postanowieniem Prezydenta Miasta Zamość sygn. BOS-ZM.6220.7.2018.MT, do czasu przedstawienia przez wnioskodawcę – Veolia Wschód Sp. z o. o. z siedzibą w Zamościu, raportu o odziaływaniu na środowisko.

Na etapie toczącego się postępowania administracyjnego powstały wątpliwości w zakresie stosowania ustawy ooś. W związku z tym, pismem z dnia 5 września 2018 roku Prezydent Miasta Zamość przekazał do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, wniosek złożony 21 marca 2018 roku wraz z załącznikami przez Veolia Wschód Sp. z o. o. z siedzibą w Zamościu w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie ciepłowni w Zamościu w oparciu i gospodarkę obiegu zamkniętego”.

Dokumentacja została przekazana zgodnie z art. 75 ust. 1 lit. l. ustawy o ooś, który stanowi, że regionalny dyrektor ochrony środowiska będzie właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć, dla których wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania, lub podmiot od niej zależny.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie pismem z dnia 3 grudnia 2018 r. odesłał dokumentację celem dalszego procedowania.

źródło: UM Zamość

Poprzedni artykułFerie Zimowe w BWA
Następny artykułAlfabet Łabuński – czyli gmina od A do Ż
Subscribe
Powiadom o
3 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Zamościanin

Przed wyborami jakoś nie mieli problemów i mówili, że Miasto jest przeciwko!

Tomasz Krywionek
Reply to  Zamościanin

Nie prawda.

Wazelina!

Ze spalarni śmierdzieć może nie będzie, a już na pewno nie wazeliną.