Marsz przed komisję! W Zamościu rusza obowiązkowa kwalifikacja wojskowa. Sprawdź, kogo obejmie

0
994
GAIA

Na początku lutego w Zamościu ruszy obowiązkowa kwalifikacja wojskowa 2019. Bez obaw jednak! Nie oznacza to wcale, że powrócił przymusowy pobór do wojska (choć wielu uważa, że powinien). Odbywające się co roku kwalifikacje, mają na celu jedynie przyznanie wezwanym na nie osobom kategorii, określającej ich zdolność do służby wojskowej. Ci, którzy otrzymają kat. A, zostają rezerwistami. Uspokajamy, że wojsko nadal jest dobrowolne, w kamasze trafiają tylko ochotnicy. Przymusowy pobór zniesiono 11 lat temu.

Kwalifikacja wojskowa 2019 w Zamościu rozpocznie się 4 lutego i potrwa do 25 lutego.

Obowiązkowemu stawiennictwu podlegają wszyscy mężczyźni urodzeni w 2000 roku zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Zamość oraz mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Stawiennictwu podlegają również kobiety wskazane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Powiatowa Komisja Lekarska dla miasta Zamość przyjmować będzie w/w osoby codziennie (oprócz sobót, niedziel i dni świątecznych) w Książnicy Zamojskiej ul. Kamienna 20 w godzinach 7.00-15.00 (tel: 84 627 11 54 wew.33 – czynny od 04.02.2019r.).

Osoba stawiająca się do kwalifikacji musi wziąć ze sobą:

– dokument tożsamości;

– posiadaną dokumentację medyczną, jeżeli dana osoba na coś choruje lub chorowała w przeszłości;

– fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;

– dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

Osoba wzywana obowiązana jest stawić się w dniu i o godzinie wyznaczonej w imiennym wezwaniu. Z ważnych powodów istnieje możliwość zmiany terminu na inny dzień, należy jednak zgłosić taką potrzebę odpowiednio wcześniej. Pamiętać również należy, że nieotrzymanie lub nieodebranie wezwania nie zwalnia od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, gdyż obowiązek ten jest wymagalny na podstawie obwieszczeń rozplakatowanych na terenie miasta Zamość – w takim przypadku należy niezwłocznie zgłosić się na kwalifikację wojskową, ponieważ wobec takiej osoby będzie nakładana grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments