Staż uczniów „Mechanika” we włoskiej Bolonii. Nowe szanse i wyzwania

0
786
fot. nadesłane

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zamościu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  zmieniającego się rynku pracy a także rosnącym wymaganiom ze strony lokalnych pracodawców co do umiejętności praktycznych zatrudnianych przez nich  pracowników, stworzył swoim uczniom możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą, w jednym z krajów UE, w zawodach: technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych i technik usług gastronomicznych.      

W ramach realizowanego przez szkołę projektu „STAŻ WE WŁOSZECH  KLUCZEM DO SUKCESU NA RYNKU PRACY” uczniowie klas trzecich odbyli  w okresie od dnia 1 X  do 26 X 2018 r.  staże zawodowe w Bolonii, we Włoszech.

 Wychodzimy naprzeciw potrzebom rynku pracy – mówi dyrektor szkoły, Renata Chyrchała – i tak organizujemy nauczanie teorii i praktyki, by wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności odpowiadające europejskim standardom. Kształcenie
w technikum to szansa na zdobycie atrakcyjnego zawodu, to także przygotowanie do pracy w krajach UE i do podjęcia studiów poszerzających zdobyte kwalifikacje. Aby ten cel zrealizować, szkoła wykorzystuje obecnie unijne środki w kwocie 209.847,13 zł. 

Realizowany projekt to część przedsięwzięcia „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, będącego częścią Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”. 

O osiągniętych celach mówi główny koordynator projektu, Tomasz Osiak: „Udało nam się z pomocą naszego włoskiego partnera – firmy Istituto per la Formazione, l’Occupazione e la Mobilità (Instytut na rzecz Szkolenia, Zatrudnienia i Mobilności)
 w skrócie IFOM z siedzibą w Bolonii  – nawiązać współpracę z wiodącymi przedsiębiorstwami branży mechatronicznej, samochodowej i gastronomicznej
w jednym z najbardziej uprzemysłowionych włoskich regionów, jakim jest Emilia Romania. Dzięki tej współpracy 18 uczniów naszej szkoły wyjechało na staże do Włoch. 

Młodzież, mając dostęp do najnowocześniejszych maszyn i urządzeń, a także metod produkcji i zarządzania, mogła zdobyć nową wiedzę i doświadczenie. 

Podczas organizacji stażu towarzyszyły nam obawy związane głownie
z umiejętnościami językowymi oraz stresem związanym z adaptacją w nowym miejscu pracy i z rozłąką. Aby je rozwiać, wyjazd poprzedzony był  przygotowaniem językowym
i kulturowym. Odbyły się kursy języka włoskiego i angielskiego oraz warsztaty psychologiczno-adaptacyjne. Przeprowadzono zajęcia dotyczące kultury kraju i regionu. Młodzież pracowała nad kompetencjami komunikacyjnymi, przyswajając sobie  niezbędne słownictwo z terminologii zawodowej w obu obcych językach. Uczestnicy projektu mieli okazję również zapoznać się z wiedzą na temat włoskiej  historii, geografii i kultury. 

W ramach przygotowania psychologicznego uczniowie ćwiczyli autoprezentację, asertywność, sposoby rozwiązywania konfliktów, jakie mogą się pojawić w miejscach pracy a także radzenie sobie ze stresem. 

 Z pewnością dobre przygotowanie uczniów do stażu zaprocentowało w późniejszym okresie podczas odbywania praktyk.

Nasz włoski partner w Bolonii – firma IFOM – przygotował miejsca praktyk w najlepszych w swoich branżach zakładach pracy.  Uczniowie odbyli praktyki zawodowe w następujących przedsiębiorstwach: technik żywienia i usług gastronomicznych w restauracjach: Randagio – specjalizującej się w potrawach z regionu Emilia Romania, Trattoria Belle Arti – słynącej z potraw „frutti di Mare” oraz w restauracji hotelu Ramada Encore, specjalizującej się w tradycyjnej włoskiej kuchni. Technik mechatronik w przedsiębiorstwie Rettifica Due – specjalizującej się w serwisowaniu urządzeń automatyki przemysłowej, w przedsiębiorstwie FP Meccanica SRL – obsługującej i naprawiającej obrabiarki numeryczne, a technik pojazdów samochodowych: w stacjach obsługi i naprawy pojazdów: Officina Grip, Officina Bernardi,  Off. B.G. Auto snc di Berti Giorgio e C .

Dzięki odbytym stażom młodzież zdobyła doświadczenie zawodowe oraz rozwinęła swoje kompetencje językowe – czego dowodem są uzyskane przez uczniów certyfikaty: przygotowania językowego, Europass Mobilność (dokument opisujący kwalifikacje i umiejętności nabyte podczas stażu zagranicznego), a także certyfikaty realizacji praktyk, będące potwierdzeniem uczestnictwa w projekcie.

Niemniej ważne od zdobytych doświadczeń zawodowych i umiejętności językowych okazały się nabyte kompetencje społeczne i kulturowe. Opowiada o tym Adam Maślany – opiekun młodzieży we Włoszech: „Podczas stażu nasi uczniowie musieli wykazać się dużą samodzielnością. Sami sobie przygotowywali posiłki, sami robili zakupy, samodzielnie dojeżdżali do miejsc pracy. Czas wolny spędzali na zwiedzaniu miasta i nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami  z innych krajów, którzy mieszkali w tym samym co my hotelu. Dla wielu moich podopiecznych była to pierwsza w życiu tak długa rozłąka z najbliższymi, spotęgowana faktem pobytu za granicą a jednocześnie próba samodzielnego życia w obcym środowisku. Według mnie wszyscy tę próbę przeszli pomyślnie.      

Oczywiście wyjazd na staż to nie tylko praca. Dane było moim uczniom poznać inną kulturę i odwiedzić wiele ciekawych miejsc. Młodzież poznała  Bolonię,   (zwiedzaliśmy  starówkę,  sanktuarium San Luca, park Giardini Margherita), była na wycieczce we Florencji  ( zwiedzaliśmy katedrę Santa Maria del Fiore, Most Złotników, rynek San Lorenzo), miała także okazję zwiedzić Wenecję  (w tym Bazylikę Świętego Marka, Plac św. Marka, Pałac Dożów). 

Uczeń klasy 3 D Michał Winiarski  tak mówi o swoim udziale w projekcie: „To było dla mnie wielkie wyzwanie. Z jednej strony miałem obawy, czy poradzę sobie na stażu jako uczeń technikum pojazdów samochodowych, a z drugiej strony byłem bardzo ciekawy, w jakich warunkach pracują włoscy mechanicy, jakim sprzętem dysponują, jakie wykonują naprawy. Przekonałem się, że już teraz mam bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i praktyczne, a moja praca na stażu wywarła duże wrażenie na pracujących ze mną włoskich mechanikach. Radziłem sobie wyjątkowo dobrze. Otrzymywałem coraz bardziej wymagające naprawy. Z czasem zaufanie ze strony włoskiego pracodawcy rosło, czego dowodem było powierzanie mi  samodzielnych napraw. Wyjazd był dobrą okazją do zawarcia nowych znajomości. Mam nadzieję, że nawiązane kontakty zawodowe będę mógł podtrzymywać. Nigdy nie przypuszczałem, że z kolegami ze szkoły zobaczymy Wenecję, Florencję i Bolonię. 

Dzięki odbytej praktyce zawodowej we Włoszech umiem więcej, potrafię więcej, rozwinąłem swoje cechy osobowościowe niezbędne  w życiu społecznym  i zawodowym, lepiej radzę sobie ze stresem w trudnych sytuacjach. Jestem bardziej kreatywny i konsekwentny  w realizacji  stawianych  mi zadań”.

tekst: Elżbieta Mączka, Tomasz Osiaka

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments