Od PGK dla Mieszkańców

0
816

Ponad 7 mln zł PGK Sp. z o.o. przeznaczy w roku 2019 na modernizację urządzeń kanalizacyjnych. Spółka kontynuuje realizację „Wieloletniego planu modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021”. Plan obejmuje m.in. rozbudowę i modernizację urządzeń do przetwarzania osadów ściekowych Oczyszczalni Ścieków w Zamościu, modernizację przepompowni ścieków czy renowację sieci kanalizacji sanitarnej.

W sumie inwestycje wyniosą 53 mln 741 tys. zł. Środki na ich realizację pochodzą m.in. z budżetu Spółki – są to również pieniądze mieszkańców miasta, którzy ponoszą opłaty za wodę czy ścieki (pełny wykaz realizowanych zadań publikujemy na www.pgk.zamosc.pl).

Warto również podkreślić, że działalność PGK Sp. z o.o. nie ogranicza się do zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową czy odpadową.
W mijającym roku podejmowaliśmy i wspieraliśmy szereg działań związanych z ochroną środowiska czy edukacją ekologiczną: wspólnie z „Wędrującą Estradą” odwiedzaliśmy zamojskie osiedla, rozmawialiśmy z dziećmi o ochronie środowiska naturalnego, a z dorosłymi o segregacji odpadów. Zorganizowaliśmy międzyszkolną zbiórkę zużytych baterii „BATERIADA 2018”. Wygrała Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zamościu, a placówka otrzymała tysiąc złotych w nagrodę od Prezesa Zarządu PGK. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się nasz konkurs zachęcający do oddawania odpadów komunalnych (gruz; gałęzie; trawę; stary sprzęt AGD, RTV; meble itp.) na PSZOK. Na zwycięzców czekały nagrody: małe AGD.

Podobnie jak w latach poprzednich, mieliśmy przyjemność uczestniczyć w przedszkol- nym Pokazie Mody Ekologicznej w Przedszkolu Miejskim nr 13 z Oddziałami Integra- cyjnymi w Zamościu. Przy pomocy rodziców i wychowawców powstały niezwykle pomysłowe stroje takie jak np. stój piłkarza, policjanta, księżniczki i kosmonauty, a nasza Spółka ufundowała nagrody dla zwycięzców i drobne upominki dla wszyst- kich uczestników.

Ale na tym nie koniec: na Rynku Wodnym, przy źródełku dla ludzi, zainstalowaliśmypoidełko dla zwierząt, co spotkało się z pozytywnym przyjęciem wśród właścicieli czworonogów. W planach jest jeszcze budowa kolumbarium, a na cmentarzu komunal- nym udało się nam uruchomić monitoring. A to tylko niektóre z działań, jakie w mijają- cym roku podejmowała Spółka… Rok 2018 dobiega końca. Przed nami kolejny- równie pracowity, pełen wyzwań i ambitnych planów. Pracownikom Spółki i Mieszkańcom Zamościa, naszym klientom PGK Sp. z o.o. składa najlepsze życzenia świąteczne.

 

- reklama-