Budowa zachodniej obwodnicy Zamościa coraz bliżej. Miasto szuka wykonawcy zadania

12
2939
screenshot Google Maps
- reklama-

Budowa tzw. zachodniej obwodnicy miasta, określana jest jako największa inwestycja drogowa w historii Zamościa. Trwają właśnie ostatnie przygotowania do jej realizacji. Miasto Zamość szuka wykonawcy zadania. Termin składania ofert      upływa 30 listopada 2018 r.

Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. System ten polega na realizacji kontraktu przez wykonawcę łącznie z dokumentacją projektową. W wyniku postępowania przetargowego wyłaniany jest generalny wykonawca zadania, który sporządza projekt budowlany, uzyskuje pozwolenie na budowę, a później realizuje roboty według przygotowanej dokumentacji.

Przebudowa zachodniej obwodnicy miasta obejmie odcinek drogi krajowej nr 74 – od al. 1 maja (most na Łabuńce), przez Dzieci Zamojszczyzny aż do granic miasta na końcu ulicy Szczebrzeskiej (okolice „Rolniczaka”). Powstanie tu ponad 5 km 400 metrów nowoczesnej dwupasmówki z rondami w miejscu dotychczasowych skrzyżowań. W trakcie przebudowy planowane jest zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, takich jak: energooszczędne lampy solarno-hybrydowe czy „zielona wyspa”, czyli Miejsce Obsługi Rowerów.

Jak czytamy w opublikowanym przez miasto ogłoszeniu – przewidywany zakres robót budowlanych do wykonania obejmuje w szczególności przebudowę ulic: Aleje 1 Maja, Dzieci Zamojszczyzny, Szczebrzeskiej a także przebudowę skrzyżowań: ul. Aleje 1 Maja – Dzieci Zamojszczyzny, ul. Dzieci Zamojszczyzny – ul. Okrzei – ul. Włościańska, ul. Dzieci Zamojszczyzny – ul. Sadowa, ul. Dzieci Zamojszczyzny – ul. Szczebrzeska – ul. Śląska, ul. Dzieci Zamojszczyzny – ul. Janowicka, ul. Szczebrzeska – ul. Błonie – ul. Szkolna. W ramach inwestycji przewidziano także: budowę kanalizacji deszczowej, budowę zatok autobusowych, budowę zatoki do kontroli ruchu z punktem ważeniowym, rozbudowę mostu o przejście na ciąg pieszo-rowerowy, budowę chodników, budowę ścieżki rowerowej, budowę łączników (chodniki + ścieżka rowerowa) łączących proj. z istniejącą infrastrukturą, budowę zjazdów indywidualnych, budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę i zabezpieczenie sieci infrastruktury uzbrojenia terenu, wycinkę kolidujących drzew i krzewów, zagospodarowanie istniejącej zieleni, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz systemu ITS, wykonanie, przebudowa nowych skarp nasypów, wykopów oraz przebudowa kolidujących odcinków istniejącej infrastruktury nie związanej z potrzebami drogi (sieci).

Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki środkom z programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt miasta został sklasyfikowany na bardzo wysokim, 4. miejscu. Dzięki temu uzyskano 100 proc. wnioskowanego wsparcia, dokładnie 81 867 760 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 96 mln zł.

Władze miasta wiążą z przebudową tej drogi duże nadzieje. Inwestycja zwiększyć ma przepustowość oraz polepszyć dostęp do terenów przemysłowych i inwestycyjnych miasta, tj. do Podstrefy Zamość SSE EURO-PARK Mielec – kompleks Szczebrzeska. Dużo też zyskać mają sami mieszkańcy. Wzrośnie bezpieczeństwo zarówno przejeżdżających przez miasto, jak i Zamościan, którzy korzystają z obwodnicy jako drogi dojazdowej. Zaplanowana w tej inwestycji ścieżka rowerowa posłuży mieszkańcom i turystom do aktywnego spędzania wolnego czasu.

12 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Piotrek

A od mostu na Łabuńce do ronda sitanieckeigo będzie dalej po staremu? Trochę bez sensu wg. mnie. Dobre i to ale warto pomyśleć troszkę szerzej…

Jerzy
Reply to  Piotrek

Z całą pewnością prawda. Zgadzam się z przedmówcą. Jak już remontować i unowocześniać, to całość a nie kawałek.

władysław

Jeszcze więcej rond tylko tego nam jeszcze trzeba w Zamościu, jeszcze trochę i będziemy miastem „tysiąca rond”

Piotr
Reply to  władysław

Ronda zwiększają przepustowość skrzyżowań i podnoszą bezpieczeństwo jazdy. Tam gdzie ronda zastąpiły tradycyjne skrzyżowania opóźnienia w przepływie ruchu zmalały nawet o 89%. Zmniejszyła się też ilość wypadków i ofiar śmiertelnych w wypadkach. (Kwestia nauczyć się po nich prawidłowo jeździć, lub lepiej znakować… jeśli w Zamościu byłyby wszędzie ronda turbinowe to wolałbym je niż wszystkie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną). Prosty przykład na nowym łączniku od Prostej do Namysłowskiego.
Jeżdżę tamtędy od poniedziałku do piątku z rana i popołudniu i widać ewidentnie spowolnienie ruchu na skrzyżowaniu Kilińskiego-Namysłowskiego, gdzie niestety pozostała sygnalizacja świetlna).

Anonimowo

Dziadowanie i Tyle, dodatkowe ronda tylko spowolnią ruch. A obwodnica powinna zaczynać się od ronda w Sitańcu, biec obok LHS, Laude wypadać w Mokrem. A obwodnica przez Lubelską i Szczebrzeszką to śmiech na sali.

Cwik

….OBWODNICA TYLKO Z NAZWY….a co od ronda (wiadukt LHS) do mostu na Łabuńce? dalej wszystkie tiry puszczone do miasta….jaka to obwodnica?

boruchaslsky

Jakie miasto taka obwodnica. I tyle w tym temacie.

Tomek

No tak rozkopać szczebrzeska ul po co kopać w mieście Karolówka praktycznie jest cała zasiedlona jaka obwodnica … a za 10 lat trzeba będzie ponownie budować obwodnicę tak jak kolega wspomniał że warto rozszerzyć ta obwodnicę od sitanca do mokre

Piotr

To jest tylko poprawa stanu nawierzchni. W planach na kolejne lata jest obwodnica od wiaduktu w Zawadzie do wiaduktu na Lubelskiej (włączenie do ronda). Więcej o tych planach można poczytać na stronie GDDIKA dotyczące przyszłego remontu drogi 74.

Piotr
Reply to  Piotr

http://docplayer.pl/72418784-Wykonane-i-planowane-do-realizacji-zadania-na-drogach-krajowych-na-terenie-dzialania-gddkia-rejon-zamosc.html strona 15 na prezentacji.
Obecnie termin został doprecyzowany na lata 2022-2024 według informacji z GDDiKA
„DK74 Gorajec – Szczebrzeszyn z obwodnicami w blokach startowych
Opracowywana jest dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji środowiskowej dla odcinka DK74 omijającego Gorajec. Realizacja około 6,7 km odcinka zaplanowana jest na lata 2023-2025. Poza tym kończona jest dokumentacja projektowa dla odcinka od końca obwodnicy Gorajca do Szczebrzeszyna o długości 10,3 km. Realizacja odcinka zaplanowana jest w latach 2020-2021. Przybliża się też budowa obwodnicy Szczebrzeszyna i przebudowa odcinka do Zamościa.
Obecnie weryfikujemy oferty zgłoszone w przetargu na opracowanie przebiegu obejścia Szczebrzeszyna (długość ok. 4 km, realizacja zaplanowana na lata 2024-2026). Na początku przyszłego roku ogłosimy przetarg na opracowanie dokumentacji przebudowy DK74 od końca obejścia Szczebrzeszyna do Zamościa (15 km, realizacja zaplanowana na lata 2022-2024) – informuje lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.”

zmc

Tylko na głównej trasie zostanie wyremontowana Szczebrzeska czy koło ZOO też ?

Piotr
Reply to  zmc

Tylko główna…