Zamość: Kardiologia w rozbudowie

0
1333
Fot. szpitaljp2.zam.pl
GAIA

Trwają prace przy rozbudowie Oddziału Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Projekt zakłada dobudowę 3-kondygnacyjnego budynku wraz z piwnicą dla potrzeb oddziału kardiologii, a także modernizację i remont pomieszczeń zajmowanych przez oddział kardiologiczny. Na tę inwestycję szpital „papieski” otrzymał ponad 14 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych. Inwestycja ma być gotowa za dwa lata.

Zakres prac obejmuje dobudowę trzykondygnacyjnego budynku do Bloku A od strony północnej (zlokalizowane zostaną tutaj m.in. poradnie kardiologiczne i pomieszczenia próby wysiłkowej, sale wzmożonego nadzoru kardiologicznego, sale operacyjne: hybrydowa, sala dla Kardiologii i Kardiochirurgii, sala zabiegowa), modernizację Oddziału Kardiologicznego oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej.

Celem budowy jest połączenie sal operacyjnych z salami intensywnego nadzoru pooperacyjnego wraz z pododdziałem intensywnej opieki kardiologicznej oraz wdrożenie nowoczesnych i kompleksowych metod leczenia chorób serca i naczyń. Zasadniczym efektem inwestycji jest zaspokojenie potrzeb, które dotychczas nie były zaspokajane w zakresie opieki koordynowanej. Działania te wpłyną na obniżenie kosztów leczenia i szybszy powrót pacjentów do zdrowia i normalnej egzystencji.

Planowana wartość inwestycji to ok. 17,2 mln. zł., w tym wkład UE ok. 14,6 mln., a wkład budżetu województwa lubelskiego ok. 2,6 mln. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2020 r.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments