Zamojski PUP nagrodzony

0
697

26 października 2018 roku w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w konkursie „Lider aktywizacji osób młodych 2018″ połączona z konferencją “Innowacje wspierające przejście z systemu edukacji na rynek pracy”.

Uroczystość ta została objęta honorowym patronatem Pani Elżbiety Rafalskiej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz patronatem Business Centre Club.

W tegorocznej edycji konkursu oceniane były nowatorskie działania zwiększające skuteczność wsparcia kierowanego do osób młodych, a w szczególności powodujące wzrost zaufania młodego pokolenia do instytucji rynku pracy, partnerskiego traktowania młodych klientów na każdym etapie wsparcia, zwiększania wiedzy osób młodych o rynku pracy oraz zapewnienia zgodności wsparcia kierowanego do osób młodych z potrzebami lokalnego rynku pracy i regionalnymi strategiami rozwoju.

Działania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu zostały wysoko ocenione przez Radę Nagrody. Urząd otrzymał nagrodę główną i po raz drugi tytuł “Lider Aktywizacji Osób Młodych” 2018, jako jeden z 10 powiatowych urzędów pracy w skali kraju i jedyny w województwie lubelskim.

źródło: PUP Zamość

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments