Miłośnicy historii z 8 państw spotkali się w Zamościu

0
668

Zamojskie Stowarzyszenie Heureka Generator w dniach od 2 do 7 listopada  realizuje, objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamościa, międzynarodowe  seminarium wymiany doświadczeń zatytułowane”Let me tell you how to tell the story”.

Uczestnikami seminarium są pracownicy młodzieżowi i przedstawiciele edukacji formalnej z 8 państw: Cypru, Czech, Litwy, Łotwy, Macedonii, Rumunii, Węgier i Polski, którzy od 5 lat wykorzystują w nauczaniu najnowszej historii metody edukacji pozaformalnej jakimi są tzw. „lekcje żywej historii”. Metody te poznali tu, w Zamościu podczas realizacji projektów, w trakcie których robili wywiady z Dziećmi Zamojszczyzny, zamojskimi partyzantami i Sybirakami.

„Po realizacji pięciu części projektu przyszedł czas na podsumowanie i próbę zaszczepienia naszych dobrych praktyk na nowych gruntach” – mówi Andrzej Smyk, prezes Stowarzyszenia Heureka Generator. -” Wspólnie z przedstawicielami z naszych partnerskimi szkół w Zamościu, Krasnymstawie i Małochwieju Dużym, chcemy urozmaicić poznawanie  historii poprzez włączenie do programu i szkolnej tradycji „lekcji żywej historii’”. Nasi partnerzy z zagranicy po zakończeniu seminarium zrobią to samo w swoich środowiskach. Dzięki temu młodzież zyska możliwość nowego spojrzenia na losy poprzednich pokoleń. Będzie też miała okazję rozwinąć swoje kompetencje dziennikarskie, tak samo jak ci, którzy razem z nami tworzą międzynarodowe wymiany młodzieży poświęcone temu zagadnieniu”.

W trakcie seminaryjnych działań uczestnicy omawiają  doświadczenia, sukcesy oraz możliwości upowszechnienia tej metody. 6 listopada spotkają się też z młodzieżą i nauczycielami w 5 partnerskich szkołach z którymi Stowarzyszenie Heureka Generator współpracuje. Będzie to kolejny krok zmierzający do wdrażania „lekcji żywej historii” w tych placówkach.

4 listopada grupa odwiedziła  miejsca pamięci: Muzeum w Bełżcu i upamiętnienia w Zamościu. Po południu, w Centrum Informacji Turystycznej „Luneta”, uczestnicy spotkali się  ze „świadkiem historii”, Panią Kazimierą Jamroz, która jest podopieczną Zamojskiego Centrum Wolontariatu. Jej biografia i przeżycia wzbudziły ogromne zainteresowanie i wiele pozytywnych emocji.

W trakcie pobytu  Europejczyków w Zamościu, nie zabraknie też czasu na zwiedzanie i promocję miasta.

Projekt realizowany jest w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, Sektor ‘Młodzież’.

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments