Zamość: Urząd Pracy ma pieniądze i chce je rozdać jeszcze w tym roku

0
1128

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu posiada środki finansowe do wykorzystania jeszcze w 2018 r. Środki te pochodzą z rezerwy MRPiPS i są przeznaczone na działania aktywizacyjne osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie. Obecnie PUP w Zamościu prowadzi nabór wniosków w ramach trzech programów:

  • „Krok w stronę pracy” II edycja – dla osób długotrwale bezrobotnych, czyli takich, które pozostają w rejestrze Urzędu Pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych,
  • „Aktywna wieś” II edycja – skierowany do osób posiadających adres zameldowania na terenie powiatu zamojskiego z wyłączeniem miasta Szczebrzeszyn, Krasnobród i Zwierzyniec,
  • „Powrót do aktywności” – program mający na celu aktywizację bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej.

W ramach posiadanych środków Urząd może skierować osoby bezrobotne na takie formy wsparcia jak: szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, bon na zasiedlenie, czy też refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzania strony Urzędu http://zamosc.praca.gov.pl, na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące każdej z form wsparcia oraz do kontaktowania się z pracownikami w celu uzyskania dodatkowych informacji.

kontakt także pod nr tel.: 84 638 33 31.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments